Seznam přijatých žáků

Rodiče přijatých žáků nechť prosím vyplní a doručí přihlášku nejpozději do 26. 6. 2017. Přihlášku můžete vyplnit ve škole v době od 12:30 – 17 hodin, nebo elektronicky, zde je ke stažení jako PDF nebo jako DOC. V případě, že jste se rozhodli jinak a nemáte už o místo zájem, neprodleně prosím informujte ředitele školy.

V Čerčanech dne 15. června 2017 Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>