Naše úspěchy

Školní rok 2023/2024

školní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru a klavír se konala 18.1.2024 Všichni žáci školy postoupili do Okresního kola soutěže.

Hra na klavír, II. kategorie: Michaela Kolárová ze třídy Ludmily Žvejkalové

Hra na kytaru, II. kategorie: Pavel Bouška, ze třídy Ivany Masnicové, Štěpán Mokrejš ze třídy Oty Rouse

III. kategorie:

Čerčanské trio: Jáchym Fiala, Adam Zedek, David Zedek ze třídy Ivany Masnicové

Okresní kolo soutěže se konalo ve dnech 7. a 8.2.2024 v ZUŠ Čerčany

Hra na klavír:

II. kategorie: Michaela Kolárová 1. cena

Hra na kytaru

II. kategorie: Pavel Bouška 2. cena, Štěpán Mokrejš 1. cena s postupem do Krajského kola soutěže

III. kategorie

Čerčanské trio: Adam Zedek, David Zedek, Jáchym Fiala, 1. cena s postupem do Krajského kola soutěže.

Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru konané dne 3. a 4.4. v ZUŠ Slaný

Hra na kytaru

II. kategorie: Štěpán Mokrejš 3. cena

III. kategorie

Čerčanské trio: Adam Zedek, David Zedek, Jáchym Fiala, 1. cena s postupem do Krajského kola soutěže.

Školní rok 2022/2023

Školní kolo soutěže ZUŠ ČR v Komorní hře s převahou dechových nástrojů a ve hře na akordeon se konalo dne 25.1.2023. Všichni soutěžící postoupili do Okresního kola soutěže

Okresní kolo soutěže konané dne 7. a 8.2.2023 v ZUŠ Votice

Hra na akordeon:
O. kategorie:

Vincent Kučera2. místo

II. Kategorie:

Vojtěch Krása1. místo s postupem do Krajského kola soutěže


IV. kategorie:

Sofie Tichá2. místo,

Antonín Vilímek1. místo s postupem do Krajského kola


    Vyučující: Anton Masnica

Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
II. kategorie:

Čerčanské trio (Jiřina Kaprálková, Adina Peukertová, Josefína Veselá) – 1. místo s postupem do Krajského kola soutěže


    Vyučující: Bc. Ivana Masnicová
III. kategorie:

Trio VaVeTo (Tomáš Lakosil, Vendula Mrázová, Václav Vilímek) – 2. místo


    Vyučující: Ctirad Sedláček dipl.um
Tiché duo (Kamila Tichá, Filip Tichý) – 2. místo


    Vyučující: Bc. Ivana Masnicová, Ctirad Sedláček dipl.um
ETA trio (Alena Pohanková, Tomáš Pohanka, Eduard Sláma) – 2. místo
    Vyučující: Ctirad Sedláček dipl.um, Ludmila Žvejkalová
VEN trio (Nela Kadeřábková, Viktoria Lucie Schade, Ema Spálená) – 2. místo

   

Vyučující: Ctirad Sedláček dipl.um

Všem soutěžícím gratulujeme a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí v Krajských kolech soutěže

Krajské kolo soutěže ČR ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů konané dne 15.3.2023 v ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk 

II. kategorie:

Čerčanské trio (Jiřina Kaprálková, Adina Peukertová, Josefína Veselá) – 2. místo

vyučující: Bc. Ivana Masnicová

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na akordeon konané dne 23.3.2023 v ZUŠ Pečky

II. kategorie:

Vojtěch Krása 2. místo

vyučující: Anton Masnica

IV. kategorie:

Antonín Vilímek 2. místo

vyučující: Anton Masnica

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance konaná dne 15.4.2023 v ZUŠ Adolfa Voborského

Školní rok 2021/2022

Školní kolo soutěže MŠMT ZUŠ Sólový a komorní zpěv, Hra na dechové nástroje se konalo 17. – 21.1. 2022 v rámci pololetních přehrávek

Sólový a komorní zpěv: II. kategorie: Nina Straškrabová, Markéta Tomášková, IV. kategorie: Kateřina Cartiová, Vyučující: Mgr. Libuše Vondráčková

Hra na příčnou flétnu: IV. kategorie: Kamila Tichá, IX. kategorie: Karolína Kotišová, Marie Kora Jílková, vyučující Bc. Ivana Masnicová

Hra na klarinet: V. kategorie: Jan Pávek, VI. Kategorie: Eduard Sláma, VII. kategorie: Vendula Mrázová, IX. Kategorie: Filip Tichý, vyučující: Ctirad Sedláček Dipl.um

Hra na zobcovou flétnu: II. kategorie: Adina Peukertová, III. Kategorie: Anežka Sklenářová, vyučující: Bc. Ivana Masnicová

Všichni žáci získali 1. místo a postupují do okresního kola soutěže

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ: Sólový a komorní zpěv, Hra na dechové nástroje konané dne 8.2.2022 ZUŠ Votice

Umístění žáků školy:

Sólový a komorní zpěv:

1.kategorie: Nina Straškrabová 1. místo s postupem do krajského kola soutěže

Markéta Tomášková 2. místo

 1. kategorie: Kateřina Cartiová 1. místo s postupem do krajského kola soutěže

Vyučující: Mgr. Libuše Vondráčková

Hra na příčnou flétnu:

IV kategorie:   Kamila Tichá 2. místo

IX. kategorie: Karolína Kotišová 1. místo s postupem do krajského kola soutěže

Marie Kora Jílková 1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující Bc. Ivana Masnicová

Hra na klarinet:

 1. kategorie: Jan Pávek 2. místo
 2. Kategorie: Eduard Sláma 2. místo

VII. kategorie: Vendula Mrázová 2. místo

IX. kategorie: Filip Tichý 1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Ctirad Sedláček Dipl.um

Hra na zobcovou flétnu:

II. kategorie: Adina Peukertová 2. místo

III. Kategorie: Anežka Sklenářová 1. místo s postupem do krajského kola soutěže

 vyučující: Bc. Ivana Masnicová

Všem žákům pedagogům a rodičům děkujeme a postupujícím přejeme mnoho štěstí v krajských kolech soutěže

Okresní kolo soutěže konané dne 17.3.2022 v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany

II. kategorie: Dětská taneční tvorba

Borovičková Tereza, Danish Oryska, Fotrová Kateřina, Gabrhelíková Olívie, Hrunková Karolína, Janovská Kateřina, Paličková Kristýna, Pavlečková Alžběta, Provinská Veronika, Sotonová Alena, Svobodová Veronika, Škvorová Alžběta, Šulcová Sára

Zlaté pásmo s postupem do Krajského kola soutěže.

III. kategorie: Taneční tvorba a interpretace

Dohnalová Adéla, Heidlerová Natálie, Kalendová Kateřina, Matějková Sofie, Nehasilová Žofie, Paličková Tereza, Papírníková Zlata, Petrásková Klára, Suša Marie, Šafránková Adéla, Škrobánková Ema, Vogeltanzová Emma

Zlaté pásmo s postupem do Krajského kola soutěže.

 Vyučující: Michaela Suša

 Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole soutěže.

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje konané dne 4. – 5.4. 2022 v ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

Hra na příčnou flétnu:

IX. kategorie: Karolína Kotišová 2. místo

Marie Kora Jílková 2. místo

vyučující Bc. Ivana Masnicová

Hra na zobcovou flétnu:

III. kategorie: Anežka Sklenářová 2. místo

vyučující Bc. Ivana Masnicová

Hra na klarinet:

IX. kategorie: Filip Tichý 3. místo

vyučující: Ctirad Sedláček Dipl.um

Soutěžní přehlídka tanečního oboru (Krajské kolo – Středočeský kraj, ZUŠ Slaný 27.4.2022

II. kategorie: Dětská taneční tvorba

Borovičková Tereza, Danish Oryska, Fotrová Kateřina, Gabrhelíková Olívie, Hrunková Karolína, Janovská Kateřina, Paličková Kristýna, Pavlečková Alžběta, Provinská Veronika, Sotonová Alena, Svobodová Veronika, Škvorová Alžběta, Šulcová Sára

Stříbrné pásmo

III. kategorie: Taneční tvorba a interpretace

Dohnalová Adéla, Heidlerová Natálie, Kalendová Kateřina, Matějková Sofie, Nehasilová Žofie, Paličková Tereza, Papírníková Zlata, Petrásková Klára, Suša Marie, Šafránková Adéla, Škrobánková Ema, Vogeltanzová Emma

Stříbrné pásmo

Vyučující: Michaela Suša

Školní rok 2019/2020

Školní kolo soutěže MŠMT ZUŠ : Hra na klavír, kytaru, smyčcové nástroje: 24.1.2020

 

Hra na klavír: Klečková Klára VII. kategorie, Klečková Monika V. kategorie, Nehasilová Žofie II. kategorie Hra na kytaru:Pohanka Tomáš II. kategorie, Violete Varha II. kategorie, Lucie Satrapová III. kategorie, Adam Zedek IV. kategorie, Karolína Brzybohatá VII. kategorie Hra na housle: Marek Šintal III. kategorie Hra na kontrabas: Vojtech Řada II. kategorie
Všichni žáci získali 1. místo a postupují do okresního kola soutěže

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ: Hra na klavír, kytaru, smyčcové nástroje: 26.2.2020 ZUŠ Votice

Umístění žáků školy:

Hra na klavír:

II. kategorie: Nehasilová Žofie 3. místo, vyučující: Soukupová Kateřina

V. kategorie: Klečková Monika 1. místo, vyučující, Žvejkalová Ludmila

VII. kategorie: Klečková Klára 1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Žvejkalová Ludmila

Hra na kytaru:

II. kategorie: Pohanka Tomáš 2. místo, vyučující: Hladíková Petra

II. kategorie: Varha Violeta 2. místo, vyučující: Hladíková Petra

III.kategorie: Satrapová Lucie 1. místo, vyučující: Masnicová Ivana

IV. kategorie: Zedek Adam 2. místo, vyučující: Masnicová Ivana

Hra na Housle:

III. kategorie: Šintal Marek  1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Štochlová Irena

Hra na kontrabas:

II.kategorie: Řada Vojtěch 1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Masnica Anton

Všem žákům pedagogům a rodičům děkujeme a postupujícím přejeme mnoho štěstí v krajských kolech soutěže

 

Školní rok 2018/2019

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ : Komorní hra s převahou dechových nástrojů

20.2.2019 ZUŠ J. Suka Benešov

Trio příčných fléten: Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella

1. místo, vyučující: Ivana Masnicová

Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Ctirad Sedláček

Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Ctirad Sedláček

Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující, Ivana Masnicová

Hra na akordeon

Antonín Vilímek

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující, Anton Masnica

Krajské kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů konané dne 18. – 19.3.2019 v ZUŠ 5. května 1870 Kladno 

Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof

3. místo, vyučující: Ctirad Sedláček

Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška

 Čestné uznání I. stupně, vyučující, Ivana Masnicová

Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 

3. místo, vyučující: Ctirad Sedláček

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon konané dne 36.3.2019 v ZUŠ Pečky

Antonín Vilímek

2. místo, vyučující, Anton Masnica

 1. ročník soutěže mladých klavíristů Středočeského kraje

Rozárie Poláková získala 2. cenu, vyučující: Ludmila Žvejkalová

Klára Klečková získala Čestné uznání, vyučující: Ludmila Žvejkalová

 PLZENECKÉ HOUSLIČKY

soutěž nejmenších houslistů

Starý Plzenec 25. května 2019

Šintal Marek ZUŠ Čerčany vyuč. I. Štochlová čestné uznání

SPOLEČNÝ ORCHESTR  

HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE

A ŽÁKŮ ZUŠ 2019

závěrečný koncert dne 16.6.2019 v 19:30 hodin

Eliška Náprstková, hra na příčnou flétnu, vyučující: Ivana Masnicová

Školní rok 2017/2018

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu:

14.2.2018 ZUŠ J. Suka Benešov

Umístění našich žáků :

0. kategorie  

Cartiová Kateřina                1. místo

I. kategorie:

Mešková Aneta                      2. místo

V. kategorie:

Brzybohatá Karolína             2. místo

vyučující: Mgr. Vondráčková Libuše

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na dechové nástroje:

15.2.2018 ZUŠ J. Suka Benešov

Umístění našich žáků :

Hra na zobcovou flétnu:

I. kategorie:

Kadeřábková Nela          1. místo  

II. kategorie:

Sláma Eduard                    1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Sedláček Ctirad

VI. kategorie:

Čížková Adéla                   1. místo

vyučující: Hladíková Petra

VII. kategorie:

Ambrožová Anna         1. místo

vyučující: Masnicová Ivana

Bambas Martin              1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Masnica Anton

Hra na příčnou flétnu:

IV. kategorie:

Čiháková Lucie             2. místo

Kotišová Karolína          2. místo

V. kategorie:

Markgráfová Ella         2. místo

VI. kategorie:

Markgráfová Anna           2. místo

X. kategorie:

Náprstková Eliška              1. místo s postupem do krajského kola soutěže

Cena poroty za nejlepší výkon dne

vyučující: Masnicová Ivana

Hra na klarinet:

V. kategorie:

Tichý Filip                          2. místo

vyučující: Sedláček Ctirad

IX. kategorie:

Plecitá Johana                    1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Hladíková Petra

Hra na saxofon:

IX. kategorie:

Navrátilová Tereza             2. místo

X. kategorie:

Plecitá Eliška                        1. místo

vyučující: Sedláček Ctirad

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na dechové nástroje konané ve dnech 26. a 27. března: umístění žáků školy:

Hra na zobcovou flétnu: II. kategorie:

Sláma Eduard                    2. místo 

vyučující: Sedláček Ctirad

VII. kategorie:

Bambas Martin                  3. místo

vyučující: Masnica Anton

Hra na příčnou flétnu: X. kategorie:

Náprstková Eliška              2. místo 

vyučující: Masnicová Ivana

Hra na klarinet: IX. kategorie:

Plecitá Johana                    3. místo

vyučující: Hladíková Petra

Školní rok 2016/2017

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, kytaru a klavír:

konané 15. a 16.2.2017 v ZUŠ Josefa Suka, Benešov

Umístění našich žáků :

Hra na housle:

0. kategorie                               

Šintal Marek                     1. místo s postupem do krajského kola

Říhová Veronika               2. místo

Vyučující: Irena Štochlová

Hra na kytaru:

IV. kategorie:

Brzybohatá Karolína:         2. místo

vyučující: Ivana Masnicová

V. kategorie:

Židlík Dušan:                        2. místo

vyučující: Petra Hladíková

Hra na klavír:

I. kategorie:

Friedl Maxim:                    2. místo

vyučující: Ludmila Žvejkalová

II. kategorie:

Klečková Monika:              1. místo

vyučující: Ludmila Žvejkalov

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

konané 4. a 5. dubna 2017 v ZUŠ Mladá Boleslav

Umístění našich žáků :

0. kategorie                               

Šintal Marek  Čestné uznání

vyučující: Irena Štochlová

Školní rok 2015/2016

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ v komorní hře

konané 17.2.2016 v ZUŠ J. Suka, Benešov

Umístění našich žáků :

II. kategorie

Duo zobcová flétna, kytara: Ambrožová Anna- flétna, Brzybohatá Karolína -kytara,      

1. místo s postupem

vyučující: Ivana Masnicová

 

Kvarteto zobcových fléten: Fleischhansová Eliška, Benešová Linda, Pinkasová Eliška, Ambrožová Anna,

1. místo

vyučující: Ivana Masnicová

 

III. kategorie:

Saxofonové trio: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof,

1. místo s postupem

vyučující:Ctirad Sedláček

 

Smyčcové trio: Slaninová Kamila – housle, Tomková Anna – housle,  Kryštof Volf -klavír

1. místo s postupem

vyučující: Irena Štochlová, Ludmila Žvejkalová

 

Kvarteto zobcových fléten: Pašek Ondřej, Vránek Jakub, Navrátilová Tereza, Lázničková Martina

1. místo s postupem

vyučující:Ctirad Sedláček

 

IV. kategorie:

Kvarteto zobcových fléten: Náprstková Eliška, Jiroušková Adéla, Švejcarová Gabriela, Tomková Helena

1. místo s postupem

vyučující: Ivana Masnicová

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ v komorní hře konané 14.3.2016 v ZUŠ Kolín

II. kategorie

Duo zobcová flétna, kytara: Ambrožová Anna- flétna, Brzybohatá Karolína -kytara,

2. místo

vyučující: Ivana Masnicová

III. kategorie:

Saxofonové trio: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof,

2. místo

vyučující: Ctirad Sedláček

Kvarteto zobcových fléten: Pašek Ondřej, Vránek Jakub, Navrátilová Tereza, Lázničková Martina

2. místo

vyučující:Ctirad Sedláček

IV. kategorie:

Kvarteto zobcových fléten: Náprstková Eliška, Jiroušková Adéla, Švejcarová Gabriela, Tomková Helena

1. místo

vyučující: Ivana Masnicová

Paní učitelka Masnicova dostala ocenění poroty za vynikající pedagogickou práci

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ konané dne 5.4.2016 V ZUŠ Brandýs nad Labem

Smyčcové trio: Slaninová Kamila – housle, Tomková Anna – housle,  Kryštof Volf -klavír

Čestné uznání

vyučující: Irena Štochlová, Ludmila Žvejkalová

Všem gratuluji a děkuji za reprezentaci školy

Anton Masnica, ředitel školy

Školní rok 2014/2015

Výsledky okresního kola soutěže:

Místo konání okresního kola soutěže: ZUŠ J. Suka Benešov

Umístění žáků ZUŠ Čerčany

Hra na zobcovou flétnu

Benešová Linda                           2. místo

Bergmannová Andrea                  1. místo s postupem

Ambrožová Anna                          1. místo

Bambas Martin                            1. místo s postupem

Pinkasová Eliška                          2. místo

Vránek Jakub                                1. místo s postupem

Náprstková Eliška                        1. místo s postupem

Navrátilová Tereza                        2. místo

Vávrová Veronika                          1. místo

Jiroušková Adéla                           1. místo

Lázničková Martina                       1. místo

Tomková Helena                             1. místo s postupem

Švejcarová Gabriela                        1. místo s postupem

Hra na příčnou flétnu

Náprstková Eliška                           1. místo s postupem

Hra na klarinet

Friedlová Linda                                2. místo

Plecitá Johana                                  2. místo

Hra na saxofon

Plecitá Eliška                                1. místo s postupem

Navrátil Tomáš                                  1. místo

Hra na trubku

Nerad Matěj                                        1. místo s postupem

Sólový zpěv

Birošová Kateřina                               2. místo

Pinkasová Eliška                                 3. místo

Brzybohatá Karolína                          3. místo

 

Výsledky krajského kola soutěže konané 23. – 24. 3. v ZUŠ Kolín

Hra na zobcovou flétnu

Bergmannová Andrea                 3. místo

Bambas Martin                              1. místo

Vránek Jakub                                 3. místo

Náprstková Eliška                          1. místo

Tomková Helena                             2. místo

Švejcarová Gabriela                         2. místo

Hra na příčnou flétnu

Náprstková Eliška                           1. místo s postupem do ústředního kola

Hra na saxofon

Plecitá Eliška                                 2. místo

Hra na trubku

Nerad Matěj                                        2. místo

 Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje konané v ZUŠ Liberec 21. -24.5.2015

Hra na příčnou flétnu

Náprstková Eliška                           3. místo

Školní rok 2013/2014

Výsledky okresního kola soutěže

http://www.zuscercany.cz/?p=1953#more-1953

Školní rok 2012/2013

Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ

Umístění žáků ZUŠ Čerčany

Trio zobcových fléten:

Birošová Kateřina

Houdková Klára

Mokrejšová Ester

3. místo

(vyučující Ctirad Sedláček

Trio zobcových fléten:

Jiroušková Adéla

Jiroušková Aneta

Náprstková Eliška

1. místo

(vyučující Ivana Masnicová)

Kvartet zobcových fléten:

Gallová Erika

Gallová Johana

Kyselová Daniela

Švejcarová Gabriela

1. místo s postupem do ústředního kola

(vyučující Ivana Masnicová

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ Pečky 21.3.2013

Hra na akordeon

Umístění žáků ZUŠ Čerčany

Dolejš Ondřej                                      2. místo

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ Nymburk 9.4.2013

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Soubor barokní a předklasické hudby

Kamila Slaninová – housle

Kryštof Volf – cembalo

Adéla Procházková – kontrabas        Čestné uznání

Všem účinkujícím gratulujeme a postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v ústředním kole

Úspěšné kvarteto zobcových fléten

Teplické flautohry 13.4.2013

Ústřední kolo soutěže MŠMT ZUŠ 20.4.2013

S radostí oznamujeme, že kvarteto zobcových fléten (Erika a Johana Gallovy, Gabriela Švejcarová a Daniela Kyselová) se umístilo v soutěži Teplické flautohry a v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ na 2. místě.

Gratulujeme!

 

Školní rok 2011/2012

Výsledky Okresního kola soutěže ZUŠ:

Školní rok 2010/2011

Výsledky Okresního kola soutěže ZUŠ

Školní rok 2009/2010

Výsledky Národního kola soutěže ZUŠ

Výsledky Krajského kola soutěže ZUŠ

Výsledky Okresního kola soutěže ZUŠ

Školní rok 2008/2009

Umístění žáků v krajském kole soutěže hudebního oboru ZUŠ

Hra na zobcovou flétnu:

 • Kristina Ratajová – 1. místo
 • Martina Lázničková – 2. místo
 • Tereza Melíšková – 2. místo
 • Zuzana Horáková – 2. místo
 • Eliška Podroužková – 3.místo
 • Monika Zuberová – 3. místo

Sólový zpěv:

 • Erika Gallová – 1. místo
 • Johanka Gallová – čestné uznání
 • Klára Masnicová- čestné uznání

Komorní zpěv:

 • Hana Kronovetrová
 • Klára Masnicová – čestné uznání

Krajská kola soutěže se konala:

 • Hra na dechové nástroje: 16. a 17.3.09 v ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně
 • Sólový a komorní zpěv: 18. a 19.3.09 v ZUŠ Benátky nad Jizerou

Kristina Ratajová a Erika Gallová budou reprezentovat naši školu na Festivalu základních uměleckých škol Středočeského kraje, který se koná 17. a 18 .5. v Mladé Boleslavi.

Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy a jejich učitelům za přípravu žáků na soutěž.

Školní rok 2007/2008

Umístění žáků v okresní kole soutěže hudebního oboru ZUŠ

Hra na klavír:

 • Emil Tywoniak – 1. místo s postupem do krajského kola
 • Johanka Gallová – 1. místo s postupem do krajského kola

Hra na akordeon:

 • Jakub Hradečný – 1. místo s postupem do krajského kola
 • Tomáš Balek – 1. místo s postupem do krajského kola
 • Ondřej Vašák – 1. místo s postupem do krajského kola

Hra na kontrabas:

 • Petr Bareš – 1. místo s postupem do krajského kola

Hra na kytaru sólo:

 • Vojtěch Zvěřina – 1. místo s postupem do krajského kola

Kytarové duo:

 • Gabriela Švejcarová a Eliška Podroužková – 1. místo s postupem do krajského kola

Školní rok 2004/2005

Umístění žáků v krajském kole soutěže ve hře na klavír a akordeon

Hra na klavír:

 • Jiří Nádvorník – čestné uznání

Hra na akordeon:

 • Tomáš Balek – 4./I. stupeň – 3. místo
 • Ondřej Vašák – 5./I. stupeň – 3. místo

Výtvarný obor:

 • Jitka Knížková přijata na Střední výtvarnou školu do Jihlavy

Školní rok 2003/2004

Krajské kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů (4.3.2004 v ZUŠ Brandýs nad Labem)

 • Trio zobcových fléten: – 3. místo ve II./a kategorii
  (Jana Barková, Iveta Suchá, Lucie Houdková – třída pí. uč. Ivany Masnicové)
 • Trio zobcových fléten: – 1. místo s postupem ve IV./a kategorii
  (Kateřina Punčochová, Kateřina Schlöglová, Jana Svašková – třída p. uč. Antona Masnici)
 • Okresní kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů
  Kvarteto zobcových fléten: – 1. místo ve II. kategorii
  (Monika Zuberová, Jana Svobodová, Kristýna Šindelářová, Marie Dřízhalová – třída p. uč. Ctirada Sedláčka)
 • Trio zobcových fléten: – 1. místo s postupem ve II. kategorii
  (Jana Barková, Iveta Suchá, Lucie Houdková – třída pí. uč. Ivany Masnicové)
 • Trio zobcových fléten: – 1. místo s postupem ve IV. kategorii
  (Kateřina Punčochová, Kateřina Schlöglová, Jana Svašková – třída p. uč. Antona Masnici)

Školní rok 2002/2003

Cena Itálie 2002

 • Záboj Kučera – vysavení výtvarné práce v prostorách Italského kulturního institutu.

Umístění mezi 40-ti nejlepšími pracemi v soutěži „Svět v bezpečí“

 • David Schlögl – za práci „Žijeme v bezpečí“.

Soutěže se zúčastnili žáci ZŠ a ZUŠ v ČR a kandidátských zemích NATO, v ČR se zúčastnilo na 605 škol s celkovým počtem 7000 výtvarných děl. Záštitu nad soutěží mělo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Školní rok 2001/2002

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ – školní rok 2001/2002

Hra na klavír

 • Lucie Zágorová – 3.místo – / 2. kategorie / třída pí. uč. Evy Černilové
  Místo konání: ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk – 20.3.2002

Hra na kytaru

 • Jan Horáček – čestné uznání / 0.c/kategorie/ třída pí. uč. Ivany Masnicové
 • Věra kovaříková – 2.místo /VII. kategorie/ třída pí. uč. Ivany Masnicové
  Místo konání: ZUŠ Kolín – 18.÷19.3.2002

Hra na akordeon

 • Jaroslav Balek – 3.místo /4. ročník/ třída p. uč. Antonína Masnici
 • Jaroslav Kožmín – 3.místo /5. ročník/ třída p. uč. Antonína Masnici
  Místo konání: ZUŠ Pečky – 25.3.2002

Všem soutěžícím žákům a jejich učitelům k jejich umístění gratulujeme.

graphic