Distanční výuka v ZUŠ od 14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Od 14.10 do 1.11.2020 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Organizace výuky:

Vyučující budou v době výuky k dispozici žákům. Domluví si způsob komunikace, který je pro žáky dostupný.

Hudební obor:

žáci hudebního oboru budou komunikovat se svými učiteli v době své vyučovací hodiny a pracovat na zadaném úkolu.

Hudební nauka:

zadané úkoly mohou žáci konzultovat s paní učitelkou v době svého rozvrhu hodin.

Taneční obor:

žáci tanečního oboru budou pracovat společně s paní učitelkou na zadaném úkolu v době svého rozvrhu.

Výtvarný obor:

žáci výtvarného oboru budou společné pracovat na zadaném úkolu v době svého rozvrhu

Pro komunikaci se školou a  učiteli je nutné sledovat zápisy v elektronické žákovské knížce a zprávy zaslané e-mailem.

Způsob komunikace je daný možnostmi školy, jednotlivých pedagogů a žáků.

 V době od 26.10 do 1.11. jsou vyhlášeny celostátní podzimní prázdniny a škola nevyučuje ani distančně.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952 v odpoledních hodinách.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Výuka v ZUŠ Čerčany od 12.10.2020

Vážení rodiče,

dle nových opatření, které vyhlásila Vláda ČR dne 8. 10. 2020, v souvislosti se současnou situací, se od 12. 10. 2020 mění podmínky pro výuku takto:

Individuální výuka, tj. jeden žák a jeden učitel – je povolena.

Výuka bude probíhat za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými je v kontaktu pedagog i žák, pravidelné větrání učebny.

Kolektivní předměty a obory jako je společné muzicírování, hudební nauka, taneční, literárně – dramatický, výtvarný: zůstávají i nadále distančně.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol na vzdělávání.

• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání (podzimní prázdniny od 26. 10 do 1. 11. 2020).

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat.

Věřte, že ani pro nás není tato situace lehká a snažíme se udělat maximum pro to, abychom Vašim dětem poskytli umělecké vzdělávání, což je pro nás prioritou. I přes všechna tato opatření věříme, že najdeme společné řešení pro případné vzniklé komplikace, které mohou nastat a děkujeme za Vaši trpělivost a spolupráci v této nelehké situaci.

Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

Anton Masnica, ředitel školy

Podzim v ZUŠ Čerčany

Distanční výuka v ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci!

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30.9.2020 Č. 958 o přijetí krizového opatření a nařízení KHS Středočeského kraje č.7/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje:

Omezení provozu základních uměleckých škol podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Od 5.10 do 18.10 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Organizace výuky:

Vyučující budou ve škole v době svého rozvrhu a budou se věnovat svým žákům. Zadání najdete v elektronické žákovské knížce.

Hudební obor:

žáci hudebního oboru budou komunikovat se svými učiteli v době své vyučovací hodiny a pracovat na zadaném úkolu

Hudební nauka:

zadané úkoly mohou žáci konzultovat s paní učitelkou v době svého rozvrhu hodin.

Taneční obor:

žáci tanečního oboru budou pracovat společně s paní učitelkou na zadaném úkolů v době svého rozvrhu

Výtvarný obor:

žáci výtvarného oboru budou společné pracovat na zadaném úkolu v době svého rozvrhu

Způsob komunikace je daný možnostmi jednotlivých pedagogů a žáků.

Máme zájem na tom, aby naši žáci nezapomněli ani v této náročné době pracovat a tvořit v jednotlivých předmětech uměleckého vzdělávání, a to jakoukoliv formou.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

„Hraje a maluje celá rodina“

Vážení rodiče, milí žáci a všichni naši příznivci:

Dne 14.10. se měl v sále KD Čerčany konat koncert a výstava, kde se měli představili naši žáci s rodinnými příslušníky a společně si užít v kruhu přátel večer plný hudby a obrázků. Vzhledem k nestálé situaci ohledně shromažďování osob ve veřejných prostorách jsme se rozhodli akci odložit.

Pokud to situace dovolí, uskutečníme akci v náhradním termínu, o němž vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

S dalšími plánovanými termíny našich akcí se můžete seznámit ve složce O NAŠÍ ŠKOLE, DOKUMENTY KE STAŽENÍ. V případě uvolnění situace je najdete také v kalendáři.

Děkuji za pochopení, Anton Masnica, ředitel školy