Přivítání nového roku tancem

Během ledna 2021 se žákyně tanečního oboru nechaly inspirovat bílou zimou a vším, co přináší (Vločka, Sněhová koule, Sněhurka tančí, Brrrrr, to je mi zima). Vzniklo krátké video s ukázkou jejich tvorby. Děkujeme rodičům za čas strávený za kamerou, 🙂 díky tomu můžeme společně přivítat nový rok tancem.

Organizace výuky v ZUŠ Čerčany od 25.1.2021 do odvolání

Vážení rodiče, milí žáci,

V souladu s rozhodnutím vlády a Opatřením PES pro oblast školství vyučuje i nadále Základní umělecká škola Čerčany od pondělí 25.1.2021 distanční formou vzdělávání ve všech předmětech oboru hudebního, výtvarného a tanečního do odvolání.

Stěhování školy:

Ve dnech 27. – 30.1.2021 se škola přestěhuje do zrekonstruované budovy Sukova 59

https://goo.gl/maps/j2eutXRzMCUPoNyy6

Na den 28.1.2021 je vyhlášeno Ředitelské volno. Tento den nebude probíhat výuka ani distanční formou vzdělávání. 

Na den 29.1.2021 jsou vyhlášeny jednodenní pololetní prázdniny

Taneční obor bude až do odvolání pokračovat ve výuce v ZŠ Čerčany, Sokolská 180. Důvodem jsou nezbytné úpravy prostor k tomu určených v budově Sukova 59

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat. Všechny informace o provozu školy obdržíte i e-mailem.

Anton Masnica, ředitel školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11.1. do 22.1.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Výuka v ZUŠ Čerčany od 4.1. do 10.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Od 4.1. do 10.1.2021 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Vyučující budou k dispozici žákům v době rozvrhu hodin a domluví si způsob komunikace. Z důvodu ochrany zdraví a v souladu s nařízením vlády vyučují mnozí pedagogové z domova. Způsob komunikace je daný možnostmi školy, jednotlivých pedagogů a žáků.

Prosím, sledujte zápisy v elektronické žákovské knížce a zprávy zaslané e-mailem.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952 v odpoledních hodinách.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Výstavní koleda

Malá vánoční virtuální výstava dětí z výtvarného oddělení