Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: červenec 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

ZUŠ Open 2019:

V pátek 31.5. se konal již 3. ročník celostátního happeningu Základních uměleckých škol, které takto společně prezentují svoji činnost v rámci celé České republiky. I letos jsme se zapojili a připravili jsme opět originální program. Pod vedením Marie Kolářové vzniklo komponované pásmo plné krásné hudby, zpěvu, tanců a krásného slova pod názvem Antonín Dvořák, originální ztvárnění důležitých momentů ze života jednoho z nejvýznamnějších skladatelů české i světové hudební historie. Všichni zainteresovaní žáci a učitelé vzali doslova téma za své a připravili pásmo, které mnozí návštěvníci sledovali s dojetím a slzami v očích. Pořad vrcholil odjezdem vlastnoručně vyrobeného parního vlaku do vesmíru kde jsme se symbolicky rozloučili s naším velikánem a poslali jsme mu společně pozdrav do věčnosti. Bylo to velice milé odpoledne, v němž jsme si s návštěvníky užili společný čas a věnovali se jeden druhému. Při loučení nechyběla slova uznání a chvály celé naší ZUŠky a také samozřejmě naší (Kolářové) Marušky. „Věděli jsme, že to bude dobrý, ale že byste překonali první dva ročníky, to nás ani ve snu nenapadlo…“

Taneční odpoledne v Hospici Dobrého Pastýře:

16.6. se představili žáci tanečního oboru v rámci Pouti, kterou připravili zaměstnanci Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě našich žáků se představily děti z Dráčete a hosté ze Základní umělecké školy v Praze. Společným jmenovatelem tohoto tanečního setkání byla naše paní učitelka tance, Michaela Suša, která se rozhodla opustit své povinnosti učitelky tance v Praze a věnovat se naplno našim žákům. Vystoupení bylo velice dojemné. Sledovali jsme na jedné straně  první krůčky tříletých tanečnic a na straně druhé už skoro dospělé tanečnice z Prahy, kterým se paní kolegyně věnovala dlouhá léta, a které se s ní tímto vystoupením přijely rozloučit,.

S letošním školním rokem jsme se již tradičně rozloučili Koncertem a výstavou žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Přestože tento Zpravodaj vyjde až koncem měsíce července, přeji všem krásné prázdniny a  dovolenou, a těším se na další setkávání ve školním roce 2019/2020. Anton Masnica, ředitel školy

Koncert ZUŠ s Českou filharmonií…..malé ohlédnutí za krásným hudebním zážitkem:

Co je pro uskutečnění jednoho koncertu 60 dětí a 30 filharmoniků třeba?

Od všech zúčastněných především láska k hudbě a společnému muzicírování, od dětí pak nadšení, odvaha, disciplína, intenzivní příprava a několik let velmi pilného cvičení. Ve fotogalerii na stránkách ZUŠ si můžete prohlédnout, jak probíhaly přípravy tohoto jedinečného projektu, od dělených zkoušek v zimě až po letní soustředění, včetně společného výletu. Pokusili jsme se během půl roku zachytit celkovou atmosféru, emoce, i krásné a inspirativní prostředí. Zážitkem byla také dokonalá organizace ze strany České filharmonie. Celý koncert pak byl zaznamenán Českou televizí.

                                                                                                                      Ivana Masnicová

Mládí ladí

Šestnáctého června se v pražském Rudolfinu uskutečnil koncert orchestru složeného z hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Byl završením od listopadu probíhajícího projektu, během něhož měli vybraní žáci možnost zahrát si po boku zkušených filharmoniků. Letošního ročníku jsem se zúčastnila také já; hudební zážitky, které jsem získala, mi byly mimořádnou inspirací. V průběhu roku jsme se na zkouškách postupně zabývali skladbami Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse. Filharmonici se nám trpělivě věnovali, radili nám a doporučovali a my jsme se snažili jejich rady, doporučení a dirigentovy pokyny co možná nejpřesněji následovat. Po koncertě, který byl vyvrcholením veškeré naší práce, jsme s překvapením seznali, že jsme o krok lepšími a zkušenějšími hráči. Poznali jsme mladé lidi, v jejichž životech hraje hudba podobnou roli jako v těch našich, a pochopili jsme, jaký má pro nás samotné význam. Zjistili jsme, že při soustavné a vytrvalé práci jsme schopni dokázat víc, než bychom věřili, že dokážeme. Největší díky patří našim učitelům, kteří  s námi trpělivě cvičili a trávili dlouhé hodiny na zkouškách. Děkuji paní učitelce Ivaně Masnicové za její nadšení a neustálou podporu a panu řediteli Masnicovi za umožnění účasti na podobném projektu. Ten může být inspirací pro všechny, žáky, rodiče i učitele – navštěvovat ZUŠku má smysl, věnovat čas hudbě má smysl! Hrajme, poslouchejme…

Eliška Náprstková, žákyně ZUŠ Čerčany

Seznam přijatých žáků

V tomto příspěvku najdete seznam žáků přijatých do ZUŠ Čerčany pro školní rok 2019/20. Je také případně k nahlédnutí ve škole.


Celý článek Seznam přijatých žáků

Talentové zkoušky 2019

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání:

Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 10.6. – 14.6.2019

Hudební obor:

pondělí 10.6. úterý 11.6. pátek 14.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 14.6.2019)

Výtvarný obor:

pouze středa 12.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

Taneční obor:

pouze čtvrtek 13.6.2019

16:30 – 18:30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany

školní rok 2019/2020

(zjišťování předpokladů ke vzdělávání)

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla nebo krátké básně

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Příjímání žáků:

Vážení rodiče: výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do 25.6. 2019. Ve stejný den bude na webových stránkách školy ve složce „O NAŠÍ ŠKOLE“ zpřístupněna přihláška ON LINE, kterou PŘIJATÍ uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, vyplní a odešlou. Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaši návštěvu. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností pište, info@zuscercany.cz, nebo volejte v odpoledních hodinách do kanceláře ředitele školy, 737 243 952

Anton Masnica

ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2019

školní rok se nám pozvolna překulil do 2. pololetí, a po všech nezbytných úkolech jsme se i na naší škole protancovali, prohráli a promalovali k dalším aktivitám které jsou z touto dobou spojeny.

I letos se někteří žáci připravovali na soutěž MŠMT. Školní kolo soutěže proběhlo již v lednu v rámci pololetních přehrávek. Letos se soutěží v kategoriích Komorní hra s převahou dechových nástrojů a Hra na akordeon. Okresního kola se zúčastnily celkem 4 soubory a jeden hráč na akordeon.

Všichni jsme šli do soutěže s očekáváním a přáním, aby naši žáci uspěli pokud možno, co nejlépe a postoupili dále do krajských kol soutěže. A stalo se: všichni soutěžící přivezli z okresního kola první místa. Svědčí to o tom, že naši žáci mají uznání i u odborné veřejnosti, a to je jedno z nejlepších vyznamenání a ocenění pro všechny zúčastněné. Pro mne bylo cenné také zjištění, že se i ti soutěžící, kteří nepostoupili, hned ptali svých učitelů, kdy bude další soutěž. Připravovat se na jakoukoli soutěž je velice náročné a všichni laureáti se musí vyrovnat s náročnými podmínkami repertoáru, který je třeba zvládnout. Obnáší to krom jiného důslednou domácí přípravu a desítky hodin času navíc. V neposlední řadě je rozhodující zájem rodičů a nejbližších rodinných příslušníků. Pozoroval jsem přípravu jednotlivých souborů a oceňuji krom jiného i přístup rodičů, kteří podporovali své děti a nelitovali času stráveného na přehrávkách, kde si děti mohly repertoár důkladně obehrát.

A jak to vlastně 20.2. v ZUŠ Benešov dopadlo? Ve hře na akordeon přivezl první místo s postupem do krajského kola Antonín Vilímek, vyučující: Anton Masnica. Trio příčných fléten:Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella, 1. místo, vyučující: Ivana Masnicová, Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof, 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška, 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ivana Masnicová.

Všem soutěžícím a vyučujícím gratuluji a přeji mnoho úspěchů v krajských kolech soutěže.

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019, aneb Kde jsme se tam vzali?

Zveme vás na společný koncert České filharmonie a žáků ZUŠ který se koná dne 16.6. 2019 ve Dvořákově síni Rudolfina v 19:30 h. Pro letošní 6. ročník bylo vybráno celkem 60 žáků z pěti krajů: Ústeckého, Karlovarského, Středočeského, Olomouckého a Jihočeského,

Společného muzicírování s naším nejvýznamnějším orchestrem se v rámci projektu Asociace základních uměleckých škol a České filharmonie letos zúčastní také naše žačka, Eliška Náprstková, ze třídy paní učitelky Ivany Masnicové ve hře na příčnou flétnu. Tento projekt je důkazem, že ti nejlepší žáci jsou schopni díky svému úsilí a soustavné kvalitní práci dospět až na profesionální úroveň. I Eliška se v průběhu studia účastnila soutěží MŠMT ZUŠ, kde dosáhla mimořádných výsledků nejenom ve hře na příčnou flétnu, ale i na zobcovou flétnu a v kvartetu zobcových fléten. Právě na základě těchto výsledků, a také díky svému bohatému repertoáru a dosavadní koncertní praxi, byla do společného projektu s ČF vybrána komisí AZUŠ. Nebylo to věru vůbec jednoduché protože na jedno místo v orchestru bylo 8 – 10 zájemců z řad jednotlivých krajů. Je to ocenění práce všech, tedy žáka, učitele i rodičů, kteří po celou dobu Elišku podporovali. Pro nás ostatní je to svátek a událost, u které bychom neměli chybět. Proto, máte-li zájem, neváhejte, již nyní lze objednat na koncert 16.6. vstupenky prostřednictvím portálu České filharmonie https://www.colosseumticket.cz/cs/307828-spolecny-orchestr-filharmoniku-a-zaku-zus,pokud bude již vyprodáno, je možné navštívit v 11:00 hodin dopolední generální zkoušku, která je veřejnosti přístupná zdarma a výlet spojit s prohlídkou rozkvetlé Prahy.

Anton Masnica

ředitel školy

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ

20.2.2019 ZUŠ J. Suka Benešov

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Trio příčných fléten: Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella

1. místo, vyučující: Ivana Masnicová

Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Ctirad Sedláček

Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Ctirad Sedláček

Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující, Ivana Masnicová

Hra na akordeon

Antonín Vilímek

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující, Anton Masnica

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajských kolech soutěžě