Šla Nanynka do zelí

Pěvecká třída nezahálí a pracuje i na dálku. Na výsledek se můžete podívat ve videu 🙂

Šla Nanynka do zelí

Výuka v ZUŠ Čerčany od 25.11.2020

Vážení rodiče,

dle nových opatření, které vyhlásila Vláda ČR dne 19. 11. 2020, v souvislosti se současnou situací, se od 25. 11. 2020 mění podmínky pro výuku takto:

individuální konzultace, tj. jeden žák a jeden učitel – jsou možné.

Hudební obor:

Individuální konzultace za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, ve společných prostorách školy i ve třídě. Pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými je v kontaktu pedagog i žák, pravidelné větrání učebny. Pedagog i žák jsou ve třídě v roušce, či jiném zakrytí nosu a úst. Pouze žáci hry na dechové nástroje a zpěvu mohou být ve třídě bez roušky. Z těchto důvodů trvají konzultace pouze 40 minut. Zbylý čas + čas přestávky stanovený rozvrhem hodin bude využitý k dezinfekci a větrání třídy.

Hudební nauka:

se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. Je možné výhradně po domluvě s paní učitelkou Mixánovou domluvit konzultaci v rámci rozvrhu hodin. Pravidlo jeden na jednoho musí být zachováno.

Komorní a souborová hra:

Se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. Je možné v rámci jednotlivých souborů domluvit individuální konzultace. Pravidlo jeden na jednoho musí být zachováno.

Výtvarný obor:

se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. Je možné výhradně po domluvě s paní učitelkou Kolářovou domluvit konzultaci v rámci rozvrhu hodin. Pravidlo jeden na jednoho musí být zachováno.

Taneční obor

Se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. V tomto případě není možné domlouvat s paní učitelkou Sušou individuální konzultace. Taneční obor pracuje na půdě ZŠ Čerčany. V současné době není možné z provozních důvodů tyto prostory využívat a zároveň v době stanoveného rozvrhu vyučovat distanční formou.

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde Vás budeme informovat v případě jakýchkoliv dalších změn. Všechny informace o provozu školy obdržíte rovněž e-mailem.

Věřte, že ani pro nás není tato situace lehká a snažíme se udělat maximum pro to, abychom Vašim dětem poskytli umělecké vzdělávání, což je pro nás prioritou. I přes všechna tato opatření věříme, že najdeme společné řešení v případně vzniklých komplikací, a děkujeme za Vaši trpělivost a spolupráci.

Věřím, že tato opatření budou trvat pouze po nezbytně nutnou dobu, a že se co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

Anton Masnica, ředitel školy

Projekt FOTKA a POHYB

V rámci distanční výuky byly žákyně tanečního oboru zapojeny do projektu: Fotka a Pohyb.

Žákyně z 3.-4. ročníku I. stupně se zabývaly rovnováhou v podzimní přírodě. Pracovaly s rekvizitou – bambusovou tyčkou.

Žákyně z 5. ročníku I. stupně hledaly v přírodě pohyb, který poté přepisovaly do svého těla.

Z příspěvků vznikla dvě krásná videa.

Pohodlně se usaďte a nechte se unášet podzimní fantazií.

                                                                                                           Míša Suša

Distanční výuka v ZUŠ od 2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Od 2.11. do 20.11.2020 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Organizace výuky:

Vyučující budou v době výuky k dispozici žákům. Domluví si způsob komunikace, který je pro žáky dostupný.

Hudební obor:

žáci hudebního oboru budou komunikovat se svými učiteli v době své vyučovací hodiny a pracovat na zadaném úkolu.

Hudební nauka:

zadané úkoly mohou žáci konzultovat s paní učitelkou v době svého rozvrhu hodin.

Taneční obor:

žáci tanečního oboru budou pracovat společně s paní učitelkou na zadaném úkolu v době svého rozvrhu.

Výtvarný obor:

žáci výtvarného oboru budou společné pracovat na zadaném úkolu v době svého rozvrhu

Pro komunikaci se školou a  učiteli je nutné sledovat zápisy v elektronické žákovské knížce a zprávy zaslané e-mailem.

Způsob komunikace je daný možnostmi školy, jednotlivých pedagogů a žáků.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952 v odpoledních hodinách.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Výuka v ZUŠ Čerčany od 12.10.2020

Vážení rodiče,

dle nových opatření, které vyhlásila Vláda ČR dne 8. 10. 2020, v souvislosti se současnou situací, se od 12. 10. 2020 mění podmínky pro výuku takto:

Individuální výuka, tj. jeden žák a jeden učitel – je povolena.

Výuka bude probíhat za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými je v kontaktu pedagog i žák, pravidelné větrání učebny.

Kolektivní předměty a obory jako je společné muzicírování, hudební nauka, taneční, literárně – dramatický, výtvarný: zůstávají i nadále distančně.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol na vzdělávání.

• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání (podzimní prázdniny od 26. 10 do 1. 11. 2020).

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat.

Věřte, že ani pro nás není tato situace lehká a snažíme se udělat maximum pro to, abychom Vašim dětem poskytli umělecké vzdělávání, což je pro nás prioritou. I přes všechna tato opatření věříme, že najdeme společné řešení pro případné vzniklé komplikace, které mohou nastat a děkujeme za Vaši trpělivost a spolupráci v této nelehké situaci.

Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

Anton Masnica, ředitel školy