Zpravodaj ZUŠ Čerčany

články do Čerčanského zpravodaje, září 2016

Základní umělecká škola si připomíná 65. výročí založení

V současné době se na škole vyučuje hra na klavír, akordeon, housle, kontrabas, basovou kytaru, kytaru, klarinet, saxofon, příčnou a zobcovou flétnu, zpěv, komorní a souborová hra, výtvarná tvorba, přípravná hudební a výtvarná výchova.

Ve školním roce 1949–1950 byla v Čerčanech otevřena pobočka benešovského Hudebního ústavu Josefa Suka, později byla umístěna do samostatné budovy v Sukově ulici 125, kde sídlí dodnes. Výuku navštěvovalo kolem 30 žáků.1951–1952 byla otevřená samostatná hudební škola. Vyučovala se hra na housle a klavír, hudební nauka. 1953–1954 byla otevřena pobočka v Poříčí nad Sázavou, Školní190.

1961–1962 se z ní stává Lidová škola umění. Od 1. září 1962 do 30. června 1969 pobočka LŠU Benešov. Od 1. září 1969 opět samostatná LŠU. 1990–1991 z dosavadní LŠU vznikla Základní umělecká škola. 1994–1995 založen výtvarný obor. Od srpna 2000 je Základní umělecká škola Čerčany v právní subjektivitě. Od roku 2004 se stává zřizovatelem školy Obec Čerčany.

Kapacita 170 žáků bývá zpravidla v posledních pěti letech plně využita. Společně se zřizovatelem pracuje škola na záměru přestěhovat se do větších prostor. Střednědobý záměr je rozšířit nabídku o taneční obor. V tomto ohledu spolupracuje škola a obec s Posázavím a odborem MŠMT pro umělecké vzdělávání, požadavky školy jsou zahrnuty do místního akčního plánu. Záleží na tom, zda se povede realizovat současný záměr obce ohledně výstavby domu s podporovanými byty.

Anton Masnica, ředitel školy

PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ V PYŠELÍCH

Na konci července proběhlo ve Výtvarné dílně Galerie u Marie ve spolupráci ze ZUŠ Čerčany „Prázdninové malování“.O dva týdenní kurzy byl tak velký zájem, že jsme bohužel nemohli vyhovět všem zájemcům. Téma prvního týdne „Jak se žije v krajině mé fantazie“ se dětem moc líbilo a vytvořily krásné obrazy plné roztodivných zvířat, létajících básníků, barevných bublin a dalších a dalších nespoutaných nápadů. Druhý týden jsme malovali „V letním horku na pyšelském dvorku“.Výtvarná dílna byla plná králíků, psů, koček, dřeva na zimu, hrábí a tak dále…Oba dva týdny jsme si vyzkoušeli různé techniky. Temperu, vodovku, perokresbu a pastel. Bylo to krásné zpestření letních prázdnin a moc se nám to líbilo.

Za všechny malíře napsala Marie Kolářová

VÝTVARNÝ TÁBOR NA CHRUDIMCE

Letos již po osmé jsme na poslední týden prázdnin připravili pro děti Výtvarný tábor na Chrudimce.

„Umění dávných let obdivuje celý svět“ bylo letošní téma. Děti se inspirovaly obrazy Afričanů, Indiánů, Japonců, Egypťanů a Aboriginců. Zároveň celý týden získávaly vzácné exponáty do sbírky právě na táboře vzniklého centra pro světové umění. K tomu jim pomáhali slavní čeští cestovatelé a badatelé :Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, Vojtěch Frič, Emil Holub, Jan Eskymo Welzl a Bedřich Hrozný.

Na závěr jsme připravili pro rodiče vernisáž s krátkou kulturní vložkou.Měli jsme krásné počasí, výbornou partu dospěláků a hlavně super děti. Co víc si přát. Už teď se těšíme na devátý ročník a to si střihneme české ilustrátory.Tvorbě a skotačení zdar.

Marie Kolářová ZUŠ Čerčany

MALBY V PODCHODU NA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE PYŠELY

Mnozí z vás, kteří vystupují na nádraží Čerčany, znají „ Čerčanskou obrazárnu“. Tu před sedmi lety pro potěchu oka kolemjdoucích namalovaly děti ze ZUŠ Čerčany. Čas plynul a mazalové se zakousli do maleb a dílo, které těšilo, teď spíše straší. Jak vyzrát na ty čmáraly, kteří przní veřejné prostory svými bezduchými a někdy vulgárními malůvkami? Má vůbec cenu se pouštět do podobných projektů? Není to zbytečně vynaložené úsilí? A co teprve to zklamání, které následuje po nadšení a radosti z tvorby.

Toto všechno jsem měla na mysli, když naši školu poprosil Obecní úřad v Čerčanech, abychom vymalovali pyšelský podchod na železniční zastávce. Musím se vám přiznat, že se mi do toho strašně nechtělo, ale nedalo mi to a nakonec mě napadla geniální myšlenka. Co spojit vandalství a vulgarismus s uměním! No, a tak vznikl projekt „ Sázavské rypičky“. Přizvala jsem ke spolupráci dospělé, co rádi malují, protože s dětmi by to bylo nevýchovné. Nejdříve jsme si nakreslili kosočtverce, které známe ze zastávek, výtahů a veřejných záchodků, a pak jsme z nich vytvořili nádherné rybičky – rypičky. Co malíř, to originální rypička. Přišlo spoustu lidí a brali s sebou i svoje děti, tak že si nakonec přišla na své i mladá generace. Já jsem pak ještě přimalovala chlapečka, který kosočtverce vybarvuje a rybáře, který je chytá.

Vznikl tak originální podchod, kterým se může pochlubit jen a jen pyšelská zastávka, jako svého času byla originální „Čerčanská obrazárna“. Uvidíme, jak dlouho vydrží v původním stavu a třeba se rypičky budou líbit i vandalům a nechají je klidně plout po stěnách podchodu na věky.

Marie Kolářová

Ohlasy, komentáře:

Jak jsme malovali „Rypičky“ :) :) :)

Bylo to úžasný, hrozně pozitivní. Jedna maminka tam malovala s holčičkou a najednou slyším „Tahle je hezká, ta se mi povedla, ta už není tak sprostá“ – sranda :)

Hezký den, Markéta

Vážená paní Kolářová, vážený pane Masnico,

V sobotu jsem si prohlédl výzdobu podchodu v zastávce Pyšely a byl jsem nadšen!! Velice Vám děkuji za zorganizování akce a hlavně za Váš nápad jak podchod „oživit“.

Věřím, že se výzdoba bude líbit a zároveň pomůže ochránit podchod od „nenechavců“, kteří dovedou jen ničit. Moje poděkování patří nejen Vám, ale samozřejmě i všem těm, kteří se na výzdobě podchodu podíleli.

S pozdravem

Ing.Jan Marek

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

PODĚKOVÁNÍ:

Milá Maruško,
moc děkuji za všechno, co pro školu děláš a jsem na TEBE pyšný. Jsi opravdu JEDNIČKA na škole a TVÉ nápady oslovují již dlouhá léta širokou veřejnost.
S úctou Anton Masnica, ředitel školy

Hudební nauka, výtvarný obor

H U D E B N Í N A U K A

školní rok 2016/2017

pondělí:

13,30 – 14,15 PHV

14.20 – 15.05 1. – ročník

15.10 – 15.55 2. – ročník

16.00- 16.45 3. – ročník

čtvrtek:

13.30 – 14.15 1.ročník

14.20 – 15.05 3. ročník

15.10 – 15.55 4. – 5. ročník

Hudební nauka je povinná do 5. ročníku!!!

Vyučující: PaedDr. Světlana Mixánová

Zapisujte se výhradně u paní učitelky Mixánové v době uvedeného rozvrhu ve škole

Výtvarný obor

školní rok 2016/2017

úterý:

1. oddělení: od 14.00 hodin

2. oddělení: od 16.30 hodin

pátek:

3. oddělení: od 13.00 hodin

4. oddělení: od 15.30 hodin

Rozvrh hodin si prosím domlouvejte pouze s paní učitelkou Kolářovou

GSM: 737 442 180

kolarkam@email.cz

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje: červenec 2016

Zprávy ze Základní umělecké školy

Koncert pro maminky

2. květnovou neděli jsme hráli pro maminky v kostele sv. Klimenta na Hradišti. letošní Den matek připadl na Den vítězství, kterým si připomínáme konec 2. světové války. Jsme rádi, že se naše snaha připomenout tak významný den setkala u veřejnosti se zájmem a potěšilo nás, že koncert navštívilo různorodé publikum, které doplnilo rodinné příslušníky účinkujících.

Vystoupení pro MŠ Poříčí nad Sázavou a MŠ Čerčany

11. a 13. května jsme byli na návštěvě v mateřských školách. V tomto čase každoročně představujeme žákům mateřských škol nástroje, na které se mohou učit hrát. Vystoupení provází příjemná a uvolněná atmosféra. Děti se spontánně zapojují a vnímají vystoupení jako zajímavou hru. Čerčanská školka si vždy pro nás připraví vlastní produkci za doprovodu harmoniček. Jsou to oslavy radosti z vlastní tvůrčí činnosti.

Koncert absolventů

11. května se konal v sále KD koncert absolventů. Představilo se celkem 8 absolventů. Program byl zajímavý tím, že kromě sólového hraní vystoupila většina absolventů také jako součást komorního souboru. Letos absolvovali: Jan Hever, Anna Kožíšková a Kryštof Volf, hra na klavír, Karolína Šetková a Michal Janoušek, hra na kytaru, Kamila Slaninová, hra na housle, Patrik Skála, hra na klarinet, Ester Mokrejšová, výtvarný obor. Všem absolventům přejeme hodně úspěchu a štěstí.

Přijímací talentové zkoušky

se konaly v týdnu od 23. – 27. května. Zkoušky navštívilo celkem 78 zájemců. Seznam přijatých žáků je na webových stránkách školy.

Letní výstava a koncert žáků Ve středu 15. června se konala vernisáž výstavy a koncert žáků v KD Čerčany. Plný sál návštěvníků vydržel až do konce a společně jsme si užívali krásného muzicírování našich žáků. Na závěr koncertu pozdravila všechny přítomné paní Eva Černilová, naše dlouholetá učitelka hry na klavír, a stručně a výstižně vysvětlila všem přítomným, jak je pro jejich život důležité věnovat se hře na nástroj, nebo malování.

Letní koncert v Ledcích

aneb jedenáct v jedenáct. Shodou okolností došlo k tomu, že koncert se uskutečnil 19. června v jedenáct hodin, a návštěvníci si vyslechli 11 čísel programu. Již tradičně se loučíme se školním rokem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Díky panu Vaništovi můžeme využívat tak úžasný prostor a na výkonech našich žáků je to znát. Děkuji všem rodičům za podporu a ochotu spolupracovat s námi, přeji všem hezkou dovolenou i prázdniny, a v příštím školním roce na shledanou. ZUŠ Čerčany začíná školní rok 1. září 2016.

Anton Masnica, ředitel školy

Letní vernisáž ZUŠ Čerčany

15.června 2016 jsme připravili v pizzerii KD Čerčany vernisáž obrazů našich žáků.Tentokrát jsme výstavu nazvali „ Perníková chaloupka a Pop Art“. Ježibaby, světýlko v dálce a perníčky byly dílem mladších malířů a stylizace lidí, zvířat a věcí byla práce starších. Výstavu nám krásně zahájila děvčata z pěveckého oddělení pod vedením Dany Jelínkové, která zazpívala co jiného než Perníkovou chaloupku. Pan Babický opět připravil občerstvení, a tak jsme se svátečně naladili na koncert žáků a učitelů, který pak následoval. Kdo naše obrazy neviděl, může se na ně jít podívat až do konce října, kdy je vystřídá další výstava z naší výtvarné dílny.

Zahradní slavnost v ZUŠ

V úterý 21. června jsme v naší škole oslavili konec školního roku 2015/2016. A že bylo co slavit! Muzikanti se mohli pochlubit svými úspěchy v hudebních soutěžích a výtvarníci čtyřmi výstavami v KD Čerčany. Na ohni se opékala kýta, vařila se káva, rodiče napekli sladké dobrůtky, Pařízkovi z Pyšel věnovali výborné rybí saláty a k tomu všemu nám zahrály Ivana Masnicová, Eliška Náprstková a Helča Tomková irské písně. Krásné hudebnice, výborné jídlo, obrazy slavnostně vyzdobená škola i zahrada a příjemní návštěvníci. To vše spolu s nádherným počasím vytvořilo přátelské odpoledne a důstojné zakončení školního roku.

Marie Kolářová

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků je ke stažení zde.

Rodiče a zákonní zástupci přijatých žáků, odevzdejte prosím přihlášku (ke stažení jako pdf nebo jako doc) nejpozději do 24. června 2016, a to buď elektronicky, nebo v ZUŠ v době od 12:30 – 17:00 hodin.

V případě, že jste se rozhodli jinak a nemáte o místo zájem, neprodleně informujte ředitele školy na adrese info@zuscercany.cz nebo telefonicky na čísle 737 243 952 nebo 731 458 451.

 

V Čerčanech dne 15. června 2016

Anton Masnica
ředitel školy

Akce do konce školního roku

 

15.6. B19.6. B21.6. B

Těšíme se na vás