Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje: červenec 2016

Zprávy ze Základní umělecké školy

Koncert pro maminky

2. květnovou neděli jsme hráli pro maminky v kostele sv. Klimenta na Hradišti. letošní Den matek připadl na Den vítězství, kterým si připomínáme konec 2. světové války. Jsme rádi, že se naše snaha připomenout tak významný den setkala u veřejnosti se zájmem a potěšilo nás, že koncert navštívilo různorodé publikum, které doplnilo rodinné příslušníky účinkujících.

Vystoupení pro MŠ Poříčí nad Sázavou a MŠ Čerčany

11. a 13. května jsme byli na návštěvě v mateřských školách. V tomto čase každoročně představujeme žákům mateřských škol nástroje, na které se mohou učit hrát. Vystoupení provází příjemná a uvolněná atmosféra. Děti se spontánně zapojují a vnímají vystoupení jako zajímavou hru. Čerčanská školka si vždy pro nás připraví vlastní produkci za doprovodu harmoniček. Jsou to oslavy radosti z vlastní tvůrčí činnosti.

Koncert absolventů

11. května se konal v sále KD koncert absolventů. Představilo se celkem 8 absolventů. Program byl zajímavý tím, že kromě sólového hraní vystoupila většina absolventů také jako součást komorního souboru. Letos absolvovali: Jan Hever, Anna Kožíšková a Kryštof Volf, hra na klavír, Karolína Šetková a Michal Janoušek, hra na kytaru, Kamila Slaninová, hra na housle, Patrik Skála, hra na klarinet, Ester Mokrejšová, výtvarný obor. Všem absolventům přejeme hodně úspěchu a štěstí.

Přijímací talentové zkoušky

se konaly v týdnu od 23. – 27. května. Zkoušky navštívilo celkem 78 zájemců. Seznam přijatých žáků je na webových stránkách školy.

Letní výstava a koncert žáků Ve středu 15. června se konala vernisáž výstavy a koncert žáků v KD Čerčany. Plný sál návštěvníků vydržel až do konce a společně jsme si užívali krásného muzicírování našich žáků. Na závěr koncertu pozdravila všechny přítomné paní Eva Černilová, naše dlouholetá učitelka hry na klavír, a stručně a výstižně vysvětlila všem přítomným, jak je pro jejich život důležité věnovat se hře na nástroj, nebo malování.

Letní koncert v Ledcích

aneb jedenáct v jedenáct. Shodou okolností došlo k tomu, že koncert se uskutečnil 19. června v jedenáct hodin, a návštěvníci si vyslechli 11 čísel programu. Již tradičně se loučíme se školním rokem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Díky panu Vaništovi můžeme využívat tak úžasný prostor a na výkonech našich žáků je to znát. Děkuji všem rodičům za podporu a ochotu spolupracovat s námi, přeji všem hezkou dovolenou i prázdniny, a v příštím školním roce na shledanou. ZUŠ Čerčany začíná školní rok 1. září 2016.

Anton Masnica, ředitel školy

Letní vernisáž ZUŠ Čerčany

15.června 2016 jsme připravili v pizzerii KD Čerčany vernisáž obrazů našich žáků.Tentokrát jsme výstavu nazvali „ Perníková chaloupka a Pop Art“. Ježibaby, světýlko v dálce a perníčky byly dílem mladších malířů a stylizace lidí, zvířat a věcí byla práce starších. Výstavu nám krásně zahájila děvčata z pěveckého oddělení pod vedením Dany Jelínkové, která zazpívala co jiného než Perníkovou chaloupku. Pan Babický opět připravil občerstvení, a tak jsme se svátečně naladili na koncert žáků a učitelů, který pak následoval. Kdo naše obrazy neviděl, může se na ně jít podívat až do konce října, kdy je vystřídá další výstava z naší výtvarné dílny.

Zahradní slavnost v ZUŠ

V úterý 21. června jsme v naší škole oslavili konec školního roku 2015/2016. A že bylo co slavit! Muzikanti se mohli pochlubit svými úspěchy v hudebních soutěžích a výtvarníci čtyřmi výstavami v KD Čerčany. Na ohni se opékala kýta, vařila se káva, rodiče napekli sladké dobrůtky, Pařízkovi z Pyšel věnovali výborné rybí saláty a k tomu všemu nám zahrály Ivana Masnicová, Eliška Náprstková a Helča Tomková irské písně. Krásné hudebnice, výborné jídlo, obrazy slavnostně vyzdobená škola i zahrada a příjemní návštěvníci. To vše spolu s nádherným počasím vytvořilo přátelské odpoledne a důstojné zakončení školního roku.

Marie Kolářová

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků je ke stažení zde.

Rodiče a zákonní zástupci přijatých žáků, odevzdejte prosím přihlášku (ke stažení jako pdf nebo jako doc) nejpozději do 24. června 2016, a to buď elektronicky, nebo v ZUŠ v době od 12:30 – 17:00 hodin.

V případě, že jste se rozhodli jinak a nemáte o místo zájem, neprodleně informujte ředitele školy na adrese info@zuscercany.cz nebo telefonicky na čísle 737 243 952 nebo 731 458 451.

 

V Čerčanech dne 15. června 2016

Anton Masnica
ředitel školy

Akce do konce školního roku

 

15.6. B19.6. B21.6. B

Těšíme se na vás

Talentové zkoušky

výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 15.6.2016 na webových stránkách a v budově školy

Postupové zkoušky

Postupové zkoušky se konají ve dnech 6. až 10.6.2016. Žáci budou chodit v době svého rozvrhu, nebo se domluví jinak s vyučujícím.

Postupové zkoušky 2016