CORONA VIR-tuální výstava

Informace pro rodiče a žáky školy:

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu se až do odvolání ruší prezenční výuka.

Vaši vyučující se s vámi minimálně jednou týdně spojí.

Způsob komunikace je daný možnostmi jednotlivých pedagogů, kteří v této době pracují z domova.

Naším cílem je povzbuzovat a podporovat se, a vzájemnou komunikací přispět ke zmírnění mimořádného stavu. V žádném případě vás nechceme zahlcovat úkoly, které byste museli s dětmi doma dělat, opravdu máte toho dost.

Máme zájem na tom, aby vaše děti nezapomněly ani v této náročné době pracovat a tvořit v jednotlivých předmětech uměleckého vzdělávání, a to jakoukoliv formou.

Závěrem zdůrazňuji, že to, co vám v nejbližší době budeme posílat, budou náměty a návrhy, které můžeme využít při společných akcích školy po ukončení mimořádného stavu.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2020

Taneční odpoledne.

V neděli 19. ledna 2020 se v sále KD Čerčany sešli tanečníci všech věkových skupin a připravili originální program „Přivítání nového roku tancem“, pod vedením paní učitelky Michaely Suši. Program začínal vystoupením tříletých tanečnic z Dráčku. Je obdivuhodné, s jakou zodpovědností a nasazením tanečnice ke svému vystoupení přistoupily. Napětí v sále by se dalo krájet až do vysvobozujícího bouřlivého potlesku, který mimochodem zněl po každém vystoupení. Nejmenší tanečnice vystřídaly žákyně jednotlivých oddělení tanečního oboru Zušky. Tady se ukázalo, že profesionalitu nemusíme hledat jen u špičkových umělců. Žákyně přípravného studia prokázaly v průběhu svého vystoupení neuvěřitelnou pohotovost. Při jejich vystoupení došlo ze strany korepetitora – ředitele školy, k „drobnému přehmatu“. Místo pěti krátkých skladbiček zahrál jenom čtyři. Malé tanečnice zareagovaly fantasticky: po několika  sekundách překvapení, vedené  hudbou, taky přeskočily jedno taneční číslo a své vystoupení dotančily bezchybně dokonce. Odpoledne vyvrcholilo vystoupením bývalých žákyň paní učitelky Suši z pražské ZUŠ Lounských. Slečny zaujaly nejenom svým projevem. Naše nejmenší tanečnice obdivovaly hlavně jejich kostýmy. Kačenka se svěřila paní učitelce, že by chtěla mít jednou taky takové šaty. „Až vydržíš tančit tak dlouho, taky je budeš mít“.“Vydržím! Paní učitelko. Vydržím!“.

Pololetní přehrávky, soutěž MŠMT:

V týdnu od 20. ledna 2020 absolvovali žáci hudebního oboru pololetní přehrávky, kde si vyzkoušeli část svého repertoáru. Mohli se tak sami přesvědčit o tom, že systematická, pravidelná domácí příprava se vyplácí a umožňuje jim prezentovat své hráčské dovednosti v různém prostředí i podmínkách.

V rámci přehrávek proběhlo školní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, klavír a kytaru. Připravilo se 9 žáků školy a všichni úspěšně postoupili do okresního kola soutěže. První pololetí jsme ukončili koncertem žáků 29. ledna 2020 v KD Čerčany. Představili se také všichni soutěžící.  V průběhu večera byly vyhlášeny výsledky školního kola a všem soutěžícím byly předány diplomy.

Okresní kolo soutěže:

26. února se konalo okresní kolo soutěže v ZUŠ Votice. Ve hře na klavír nás reprezentovaly tři žákyně. Žofie Nehasilová ze třídy paní učitelky Kateřiny Soukupové získala v II. kategorii 3. místo. Monika Klečková získala v V. kategorii 1. místo. Ivana Klečková získala v VII. Kategorii 1. místo s postupem do Krajského kola soutěže. Obě žákyně jsou ze třídy paní učitelky Ludmily Žvejkalové. Ve hře na kytaru získali ve II. kategorii Tomáš Pohanka a Violeta Varha 2. místo. Oba žáci jsou ze třídy paní učitelky Petry Hladíkové. Ve III. Kategorii získala Lucie Satrapová 1. místo a Adam Zedek získal ve IV. kategorii 2. místo. Oba žáci jsou ze třídy paní učitelky Ivany Masnicové. Ve hře na housle získal ve III. kategorii Marek Šintal ze třídy paní učitelky Ireny Štochlové 1. místo s postupem do Krajského kola soutěže. Ve hře na kontrabas získal Vojtěch Řada ze třídy pana učitele Antona Masnici ve II: kategorii 1. místo s postupem do Krajského kola soutěže. Všem soutěžícím gratuluji a děkuji pedagogům za přípravu žáků na soutěž a rodičům za pomoc a podporu. Vzhledem k mimořádné situaci zatím nevíme, zda bude soutěž v krajských kolech pokračovat.

Anton Masnica ředitel školy

Mimořádné opatření

Vážení rodiče:

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení Odboru školství Středočeského kraje bude ZUŠ Čerčany od 11.3.2020 do odvolání uzavřena.

  • Od úterý 10. března 2020 od 18:00 budou zakázány všechny kulturní , sportovní a společenské akce nad 100 účastníků.
  • Od středy 11. března 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Doporučujeme přerušit výuku i na ZUŠ a DDM.

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: leden 2020

Zprávy ze Základní umělecké školy         

V lednovém příspěvku do zpravodaje zpravidla hodnotíme poslední čtvrtletí minulého roku, zejména pak události, které se konaly v době adventní a vánoční. Závěr kalendářního roku jsme si již tradičně užili s našimi žáky a příznivci na rozmanitých akcích.  

Přípravy na Advent a Vánoce pozvolna začaly už první týden v říjnu, kde jsme si s paní učitelkou Bohunkou Havelkovou z místní ZŠ domluvili seznam koled a vánočních písní, které jsme každé říjnové a listopadové úterky a pátky začali nacvičovat s žáky obou škol. Společně jsme vytvořili hudební těleso čítající 25 zpěváků a 15 muzikantů. Kromě jiného jsem musel pro tak specifické těleso všechny skladby upravit a zapsat do not. Již podruhé v krátké době vystoupili žáci ZŠ a ZUŠ u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Smekám klobouk před všemi žáky, kteří byli ochotní téměř dva měsíce vstávat každé úterý kolem šesté hodiny ráno, aby se program naučili. Děkuji taky rodičům, příznivcům a paní učitelce Havelkové za spolupráci. 1. prosince jsme společně vystoupili u příležitosti rozsvícení vánočního stromu a koledy jsme si ještě zazpívali v pátek 20. prosince u stromečku v ZŠ Čerčany.

27. listopadu začal maraton Třídních přehrávek. Žáci jednotlivých tříd hudebního oboru si díky tomu mohli vyzkoušet zahrát část repertoáru před publikem, které v tomto případě tvořili rodiče a rodinní příslušníci. Díky přehrávkám, které si zopakujeme v pololetí se žáci a pedagogové hudebního oboru připravují na postupovou zkoušku, která je čeká v závěru školního roku. Přehrávky se konaly v sále KD a v místním Kině. Děkujeme všem za pomoc, zejména panu Martinu Macháčkovi, který nám opět připravil v Kině příjemné prostředí.

14. prosince jsme se sešli s našimi posluchači a příznivci v kostele sv. Havla v Příčí nad Sázavou. Adventní koncert nabídl posluchačům velice pestrý program, kde nechyběly koledy v podání žákyň pěveckého oddělení, představili se žáci smyčcového, dechového i klavírního oddělení. Program zpestřil svým vystoupením pan farář Martin Janata, který společně s paní učitelkou I. Štochlovou, L. Žvejkalovou a A. Masnicou, provedli 1. větu ze Sonáty č 1. od J. D. Zelenky. Skladbu jsme věnovali jako vzpomínku na pana Jiřího Piláta, dlouholetého regenschoriho, který celý svůj život věnoval propagaci hudby starých českých mistrů, zejména pak dílu Jana Dismase Zelenky, rodáka z nedalekých Louňovic pod Blaníkem. Program měl u posluchačů velký ohlas a všichni vydrželi až do konce koncertu, čeho si velice ceníme, protože polovina jich musela kvůli malému prostoru stát.

15.12. jsme připravili prezentaci všech oborů školy. V rámci odpoledního programu „Betlémské světlo“ v Hospici Dobrého Pastýře připravili naši výtvarníci výstavu pod názvem „Betlém zvířátek“. Mladí výtvarníci připravili pod vedením paní učitelky Marie Kolářové komponované pásmo, kde básničky ze sbírky básní Amálie Kutinové doplňovaly jednotlivé obrazové scenérie. Program vyvrcholil společným vystoupením žáků hudebního a tanečního oboru, kteří předvedli pásmo koled a vánočních písní.

S našimi žáky a učiteli jste se mohli setkat i v době vánočních svátků. Nechyběli jsme při zpívání koled v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně, při provedení Půlnoční mše v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou, nebo na Vánočním koncertě sdružení Musica Diversata v kostele sv. Mikuláše v Benešově. Tato setkání jsou pro nás velice přínosná. Kromě současných žáků se totiž setkáváme na jednom pódiu také s absolventy naší školy.

Anton Masnica, ředitel školy