Pravidla k návštěvě školy

Od 18. září 2020:

  • Vstup do školy a společných prostor pouze pro zaměstnance a žáky v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Hudební nauka a Výtvarná tvorba se od pátku 18.9.2020 vyučuje v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Hru na dechové nástroje, tanec, zpěv je dovoleno zatím vyučovat bez roušek, ostatní v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Žáci se zbytečně nepohybují ve společných prostorách školy
  • Žák si přinese s sebou náhradní roušku
  • Každý žák si umyje a vydezinfikuje ruce po vstupu do budovy
  • Délka pobytu žáka ve škole je omezena na dobu výuky
  • Ve třídě může v jednom okamžiku pobývat maximálně 15 žáků
  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy, v nutném případě si návštěvu školy domluví předem e-mailem na info@zuscercany.cz

Prosíme všechny dospělé, zejména seniory, aby se ve vlastním zájmu během výuky nezdržovali ani na zahradě školy.

Anton Masnica, ředitel školy

Fotky z Výtvarky

Celou galerii fotek z Výtvarného tábora 2020 si můžete prohlédnout a stáhnout také ve Fotkách Google.

Úhrady školného pro rok 2020/2021

Na stránce Dokumenty ke stažení byl aktualizován přehled školného a způsoby platby – dokument ve formátu PDF najdete zde.

Prázdninový taneční pozdrav

Organizace výuky kolektivních předmětů ve školním roce 2020/2021

Hudební obor:

Hudební nauka: vyučovací dny POUZE v pondělí a ve čtvrtek

Žáci Přípravného studia (PS) absolvují v I. pololetí pouze hodinu Přípravné hudební výchovy (PHV). Na nástroj začnou hrát až ve II. pololetí, kdy budou rozděleni do skupin dle nástrojů a přiděleni do tříd ke svým vyučujícím.

Hudební nauka pro žáky 1. – 5. ročníku I. stupně je povinná. Škola vzdělává své žáky v oblasti recepce a reflexe podle plánů Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Světlany Mixánové. Doporučuji navštívit školu hned v úterý 1. září v odpoledních hodinách.


Celý článek Organizace výuky kolektivních předmětů ve školním roce 2020/2021