Zpravodaj ZUŠ Čerčany

články do Čerčanského zpravodaje, září 2016

Základní umělecká škola si připomíná 65. výročí založení

V současné době se na škole vyučuje hra na klavír, akordeon, housle, kontrabas, basovou kytaru, kytaru, klarinet, saxofon, příčnou a zobcovou flétnu, zpěv, komorní a souborová hra, výtvarná tvorba, přípravná hudební a výtvarná výchova.

Ve školním roce 1949–1950 byla v Čerčanech otevřena pobočka benešovského Hudebního ústavu Josefa Suka, později byla umístěna do samostatné budovy v Sukově ulici 125, kde sídlí dodnes. Výuku navštěvovalo kolem 30 žáků.1951–1952 byla otevřená samostatná hudební škola. Vyučovala se hra na housle a klavír, hudební nauka. 1953–1954 byla otevřena pobočka v Poříčí nad Sázavou, Školní190.

1961–1962 se z ní stává Lidová škola umění. Od 1. září 1962 do 30. června 1969 pobočka LŠU Benešov. Od 1. září 1969 opět samostatná LŠU. 1990–1991 z dosavadní LŠU vznikla Základní umělecká škola. 1994–1995 založen výtvarný obor. Od srpna 2000 je Základní umělecká škola Čerčany v právní subjektivitě. Od roku 2004 se stává zřizovatelem školy Obec Čerčany.

Kapacita 170 žáků bývá zpravidla v posledních pěti letech plně využita. Společně se zřizovatelem pracuje škola na záměru přestěhovat se do větších prostor. Střednědobý záměr je rozšířit nabídku o taneční obor. V tomto ohledu spolupracuje škola a obec s Posázavím a odborem MŠMT pro umělecké vzdělávání, požadavky školy jsou zahrnuty do místního akčního plánu. Záleží na tom, zda se povede realizovat současný záměr obce ohledně výstavby domu s podporovanými byty.

Anton Masnica, ředitel školy

PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ V PYŠELÍCH

Na konci července proběhlo ve Výtvarné dílně Galerie u Marie ve spolupráci ze ZUŠ Čerčany „Prázdninové malování“.O dva týdenní kurzy byl tak velký zájem, že jsme bohužel nemohli vyhovět všem zájemcům. Téma prvního týdne „Jak se žije v krajině mé fantazie“ se dětem moc líbilo a vytvořily krásné obrazy plné roztodivných zvířat, létajících básníků, barevných bublin a dalších a dalších nespoutaných nápadů. Druhý týden jsme malovali „V letním horku na pyšelském dvorku“.Výtvarná dílna byla plná králíků, psů, koček, dřeva na zimu, hrábí a tak dále…Oba dva týdny jsme si vyzkoušeli různé techniky. Temperu, vodovku, perokresbu a pastel. Bylo to krásné zpestření letních prázdnin a moc se nám to líbilo.

Za všechny malíře napsala Marie Kolářová


Celý článek Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Hudební nauka, výtvarný obor

H U D E B N Í N A U K A

školní rok 2016/2017

pondělí:

13,30 – 14,15 PHV

14.20 – 15.05 1. – ročník

15.10 – 15.55 2. – ročník

16.00- 16.45 3. – ročník

čtvrtek:

13.30 – 14.15 1.ročník

14.20 – 15.05 3. ročník

15.10 – 15.55 4. – 5. ročník

Hudební nauka je povinná do 5. ročníku!!!

Vyučující: PaedDr. Světlana Mixánová

Zapisujte se výhradně u paní učitelky Mixánové v době uvedeného rozvrhu ve škole

Výtvarný obor

školní rok 2016/2017

úterý:

1. oddělení: od 14.00 hodin

2. oddělení: od 16.30 hodin

pátek:

3. oddělení: od 13.00 hodin

4. oddělení: od 15.30 hodin

Rozvrh hodin si prosím domlouvejte pouze s paní učitelkou Kolářovou

GSM: 737 442 180

kolarkam@email.cz

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje: červenec 2016

Zprávy ze Základní umělecké školy

Koncert pro maminky

2. květnovou neděli jsme hráli pro maminky v kostele sv. Klimenta na Hradišti. letošní Den matek připadl na Den vítězství, kterým si připomínáme konec 2. světové války. Jsme rádi, že se naše snaha připomenout tak významný den setkala u veřejnosti se zájmem a potěšilo nás, že koncert navštívilo různorodé publikum, které doplnilo rodinné příslušníky účinkujících.

Vystoupení pro MŠ Poříčí nad Sázavou a MŠ Čerčany

11. a 13. května jsme byli na návštěvě v mateřských školách. V tomto čase každoročně představujeme žákům mateřských škol nástroje, na které se mohou učit hrát. Vystoupení provází příjemná a uvolněná atmosféra. Děti se spontánně zapojují a vnímají vystoupení jako zajímavou hru. Čerčanská školka si vždy pro nás připraví vlastní produkci za doprovodu harmoniček. Jsou to oslavy radosti z vlastní tvůrčí činnosti.

Koncert absolventů

11. května se konal v sále KD koncert absolventů. Představilo se celkem 8 absolventů. Program byl zajímavý tím, že kromě sólového hraní vystoupila většina absolventů také jako součást komorního souboru. Letos absolvovali: Jan Hever, Anna Kožíšková a Kryštof Volf, hra na klavír, Karolína Šetková a Michal Janoušek, hra na kytaru, Kamila Slaninová, hra na housle, Patrik Skála, hra na klarinet, Ester Mokrejšová, výtvarný obor. Všem absolventům přejeme hodně úspěchu a štěstí.

Přijímací talentové zkoušky

se konaly v týdnu od 23. – 27. května. Zkoušky navštívilo celkem 78 zájemců. Seznam přijatých žáků je na webových stránkách školy.

Letní výstava a koncert žáků Ve středu 15. června se konala vernisáž výstavy a koncert žáků v KD Čerčany. Plný sál návštěvníků vydržel až do konce a společně jsme si užívali krásného muzicírování našich žáků. Na závěr koncertu pozdravila všechny přítomné paní Eva Černilová, naše dlouholetá učitelka hry na klavír, a stručně a výstižně vysvětlila všem přítomným, jak je pro jejich život důležité věnovat se hře na nástroj, nebo malování.

Letní koncert v Ledcích

aneb jedenáct v jedenáct. Shodou okolností došlo k tomu, že koncert se uskutečnil 19. června v jedenáct hodin, a návštěvníci si vyslechli 11 čísel programu. Již tradičně se loučíme se školním rokem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Díky panu Vaništovi můžeme využívat tak úžasný prostor a na výkonech našich žáků je to znát. Děkuji všem rodičům za podporu a ochotu spolupracovat s námi, přeji všem hezkou dovolenou i prázdniny, a v příštím školním roce na shledanou. ZUŠ Čerčany začíná školní rok 1. září 2016.

Anton Masnica, ředitel školy

Letní vernisáž ZUŠ Čerčany

15.června 2016 jsme připravili v pizzerii KD Čerčany vernisáž obrazů našich žáků.Tentokrát jsme výstavu nazvali „ Perníková chaloupka a Pop Art“. Ježibaby, světýlko v dálce a perníčky byly dílem mladších malířů a stylizace lidí, zvířat a věcí byla práce starších. Výstavu nám krásně zahájila děvčata z pěveckého oddělení pod vedením Dany Jelínkové, která zazpívala co jiného než Perníkovou chaloupku. Pan Babický opět připravil občerstvení, a tak jsme se svátečně naladili na koncert žáků a učitelů, který pak následoval. Kdo naše obrazy neviděl, může se na ně jít podívat až do konce října, kdy je vystřídá další výstava z naší výtvarné dílny.

Zahradní slavnost v ZUŠ

V úterý 21. června jsme v naší škole oslavili konec školního roku 2015/2016. A že bylo co slavit! Muzikanti se mohli pochlubit svými úspěchy v hudebních soutěžích a výtvarníci čtyřmi výstavami v KD Čerčany. Na ohni se opékala kýta, vařila se káva, rodiče napekli sladké dobrůtky, Pařízkovi z Pyšel věnovali výborné rybí saláty a k tomu všemu nám zahrály Ivana Masnicová, Eliška Náprstková a Helča Tomková irské písně. Krásné hudebnice, výborné jídlo, obrazy slavnostně vyzdobená škola i zahrada a příjemní návštěvníci. To vše spolu s nádherným počasím vytvořilo přátelské odpoledne a důstojné zakončení školního roku.

Marie Kolářová

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků je ke stažení zde.

Rodiče a zákonní zástupci přijatých žáků, odevzdejte prosím přihlášku (ke stažení jako pdf nebo jako doc) nejpozději do 24. června 2016, a to buď elektronicky, nebo v ZUŠ v době od 12:30 – 17:00 hodin.

V případě, že jste se rozhodli jinak a nemáte o místo zájem, neprodleně informujte ředitele školy na adrese info@zuscercany.cz nebo telefonicky na čísle 737 243 952 nebo 731 458 451.

 

V Čerčanech dne 15. června 2016

Anton Masnica
ředitel školy

Akce do konce školního roku

 

15.6. B19.6. B21.6. B

Těšíme se na vás