Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje:

protože se v poslední době opakují dotazy ohledně rekonstrukce budovy Sukova č.p. 59, a případné stěhování školy do upravených prostor, dovolte krátkou rekapitulaci současného stavu. Stavební úřad v Čerčanech vydal dne 5.6. 2019 Rozhodnutí Č. j. OUCE/1492/2019, kterým schvaluje stavební záměr, Stavební úpravy domu č.p. 59. změna užívání DPS na ZUŠ. Na základě Rozhodnutí vypsala Obec Čerčany výběrové řízení na pořízení stavby.

Rekonstrukce je plánovaná na dvě etapy. V první fázi ( leden-červen 2020) by se zrekonstruoval dům č.p. 59. a škola by se v letních měsících přestěhovala.V druhé etapě by se dostavěl k stávajícímu objektu komorní sál. Termín dostavby sálu není zatím určen. Jedná se o důležitou součást projektu, který škole zaručí standardní podmínky, které jí umožní plnohodnotně naplňovat školní vzdělávací program.

ZUŠ v posledních 11 letech naplno využívala svou kapacitu. Od 1.9.2018, kdy se podařilo kapacitu navýšit, jí navštěvuje 230 žáků, kteří se vzdělávají v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Považuji za strategicky důležité dokončit projekt včetně vestavby sálu. Záleží opravdu na nás, zda uchováme dalším generacím možnost dosáhnout co nejvyšší umělecké úrovně, kterou nabízí základní umělecké vzdělávání prostřednictvím RVP ZUŠ, garantovaného kvalifikovanými pedagogy, nebo se spokojíme s nabídkou vzdělávání alternativního, kde určuje pravidla trh.

Dne 23.10. 2019 jsme se sešli v sále Kulturního domu Čerčany u příležitosti konání podzimního koncertu a výstavy. Žáci výtvarného oboru připravili výstavu obrazů pod názvem „ Tak to jsem já“. Mladí výtvarníci měli za úkol namalovat, nebo nakreslit svůj portrét. Neměli to ovšem vůbec jednoduché. Měli za úkol namalovat se jako zvíře, strom, louka, způsobem, který by vystihoval charakteristické rysy jejich osobnosti. Jak se to povedlo můžete vidět v pizzerii a v předsálí kulturního domu.

Koncert jsme věnovali Antonínu Dvořákovi. Zúčastnily se všechny obory. Komponované pásmo ze života Antonína Dvořáka připravili mladí muzikanti, tanečníci i výtvarníci pod vedením Marie Kolářové. Z žáků a pedagogů se stali recitátoři, kteří seznamovali posluchače s důležitými životními událostmi Mistra. Večer moderoval Adam Zedek, jako recitátoři se představili Antonín Zbrožek, Adam Šintal, Emma Vaništová a Štěpán Grandisch. Žáci hudebního oboru zahráli a zazpívali skladby Antonína Dvořáka. K vrcholu večera patřila píseň Dobrú noc v interpretaci Mgr. Libuše Vondráčkové, a rovněž vystoupení starších žákyň tanečního oboru spolu s jejich paní učitelkou Michaelou Sušou . Její choreografie a improvizace vykouzlila u všech posluchačů úsměv na tváři.

V době podzimních prázdnin se konala v táboře v Trhové Kamenici „PODZIMKA“ : podzimní výlet, který naše ZUŠ pořádá společně, tak jako letní výtvarný tábor, s OSŽ DKV Praha. Tématem tábora byly „Rychlé šípy“. Kromě klubovny Rychlých šípů si děti užily dosyta také překrásnou podzimní přírodu Železných hor s výlety po okolí a nechyběly ani bohaté společenské večery.

Anton Masnica, ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2019

Změny na počátku školního roku:

Dle sdělení Stavebního úřadu Obce Čerčany byl schválen stavební záměr: Stavební úpravy domu. č.p. 59, změna užívání DPS na ZUŠ. Znamená to, že nejpozději v zimě by měla začít vybraná stavební firma na objektu pracovat. Předpokládá se, že stavba bude dokončena v června 2020 tak, abychom se na příští školní rok mohli přestěhovat do upravené budovy. Rekonstrukce je plánovaná na dvě etapy. V té druhé by se k rekonstruované budově měl dostavět malý sál který škola ke svým výukovým programům potřebuje nejenom pro muzikanty, ale hlavně pro tanečníky. Od 2. září vyučuje hru na klavír slečna Noemi Koblischková Bc. A, absolventka Konzervatoře Teplice, absolventka bakalářského studia HAMU a v současnosti studentka magisterského studia.

Akce do konce roku 2019

kromě pravidelného vyučování proběhne i v letošním školním roce několik zajímavých akcí. Na podzim se sejdeme 23.10 v sále kulturního domu , kde si zavzpomínáme na jednoho z největších velikánů české i světové hudby, Antonína Dvořáka. V listopadu a prosinci připravujeme oblíbené přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru. Nebudeme chybět ani na Rozsvícení vánočního stromu a Betlémském světle v Hospici Dobrého Pastýře. 14. prosince nás čeká Adventní koncert v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Nebudou chybět ani naši výtvarníci a tanečníci. Termíny jednotlivých akcí budou zveřejněny do konce září na našich webových stránkách. Anton Masnica, ředitel školy

Výtvarný tábor na Chrudimce 20189

ZUŠ Čerčany ve spolupráci s Českými drahami a Galerií u Marie pořádala již 11. ročník výtvarného tábora na „Chrudimce“. Letos jsme se inspirovali slunnou Itálií a její bohatou uměleckou minulostí i současností. Týden plný her a malování se opět vydařil. Děti malovaly závodní vozy Ferrari v duchu italského futurismu, barokní kašny podle Berniniho, Luciana Pavarottiho jako římskou mozaiku a jiné italská motivy.

Bylo nám fajn a snad to rodiče i na nás viděli, když si pro děti po týdnu přijeli.

Výtvarný tábor na Chrudimce se stal pro nás dospělé a doufám i pro děti srdeční záležitostí a už se těšíme na 12. ročník, který začínáme vymýšlet a připravovat. Marie Kolářová

Výtvarný tábor na Chrudimce 2019, ohlasy účastníků:

LDT Chrudimka

Tak jako každý rok v posledním týdnu prázdnin, tak se i letos v termínu 24.8. – 31.8. 2019 uskutečnil tradiční umělecký tábor na Chrudimce – prostě „VÝTVARKA“.
Tábor se nachází nedaleko Trhové Kamenice uprostřed krásné zalesněné přírody v těsné blízkosti řeky Chrudimky. Tábor je tak oblíbený, že i přes navýšení počtu dětí, je po otevření přihlášek vždy během pár dnů obsazen již v lednu. Děti se na výtvarku těší celé prázdniny a nemohou se dočkat. Nejenom proto, že se tam setkají se svými spolužáky z Čerčan, Pyšel a okolí, ale především pro zajímavý a bohatý program plný překvapení.

Výtvarka je pod vedením profesionální malířky Marie Kolářové, která vede výtvarný obor v ZUŠ Čerčany. Spolu s vedoucími a praktikanty z řad starších spolužáků připravili letos program na téma Pod italským nebem, a proto i oddíly měly pěkně „jedlé“ názvy jako např. Tagliatele, Ňoky, Tortelini, Špagety, Makaróny, Papardelle, Linguine, Alfabety apod.

Děti si vymyslely také tematické pokřiky: Papardelle, papardelle, uvaříme nepřátele! Kdo snídá ňoky, ten hýbá boky. V polívce je kousek světa, my jsme oddíl Alfabeta…

Inspirovaly se významnými italskými malíři a umělci a namalovaly obrazy jako Zrození Venuše, Portrét z ovoce, Věci v pohybu, Fontány, či Mozaiku s Pavarottim.

Jídlo bylo opět výtečné, proběhla dvakrát oblíbená diskotéka a nakonec pouť, kde se platilo uměleckými penězi – kaňkami -, které si děti vysloužily v různých soutěžích a za něž si potom mohly koupit cukrovou vatu, párek v rohlíku nebo nápoje.

Závěrečné vystoupení pro rodiče „S Italem v kuchyni, tentokráte s Pietrem Rocchem“ bylo jako vždy vtipné, nápadité a veselé. María s Pietrem nacpali do trouby Pavarottiho s Monou Lisou, gondoliéra s pizzou a Pinocchia.

Děti nakonec zapěly píseň „Ti amo, Itálie, ti amo, Toskánsko, ti amo, boloňské špagety miluješ ty i ty, zpíváme…… a už nyní plánují, s kým budou příští rok na chatce 

Martina Tichá

Na táboře se mi moc líbilo. Hráli jsme tam hodně her a kreslili spousty obrázků. V chatkách jsme byli po čtyřech. Naše téma bylo: „Pod Italským nebem“ a proto se každý oddíl jmenoval po těstovinách. Byli tam: ňoky, tortellíny, tagliatelle, lingvini, špagety, alfabeti, papardelle a macaroni.

Moc se mi líbilo, že jsme tam měli psa Montyho, byl roztomilý a každý se s ním mazlil. Poslední den jsme tam měli takovou slavnost, dostali jsme malované peníze a za ně jsme si kupovali různé věci, hlavně jídlo. Na konci jsme dostali od Marie krásné malované masky a ty jsme si odvezli domů na památku. Martina Jirešová, Pyšely 4. třída

Hudební nauka

Školní rok 2019/2020

pondělí:

13:30 – 14:15 PHV

14:20 – 15:05 1. ročník

15:10 – 15:55 2. ročník

16:00 – 16:45 3. ročník

16:50 – 17:35 4. a 5. ročník

čtvrtek:

13:30 – 14:15 1. ročník

14:20 – 15:05 2. ročník

15:10 – 15:55 3. ročník

16:00 – 16:45 4. a 5. ročník

Hudební nauka je povinná do 5. ročníku!!!

Vyučující: PaedDr. Světlana Mixánová

Školní rok 2019/2020

Pro žáky/žákyně:

Milé děti,

blahopřejeme vám k přijetí do čerčanské Základní umělecké školy (ZUŠ). Doufáme, že se těšíte na své hudební, výtvarné a taneční zážitky zrovna tak jako my, vaši učitelé. Následující řádky jsou určeny právě vám:

Hudebníci!

V hodinách se u nás budete učit hrát na hudební nástroj, který jste si vybrali. Dále budete navštěvovat předmět Hudební nauka (HN), kde se budete učit hudbě rozumět a poslouchat ji.

Doma poproste své rodiče o místo a čas pro vaše pravidelné cvičení, abyste mohli cvičit často a rádi. Až se něco naučíte, budete hrát společně se svými hudebními spolužáky na různých školních vystoupeních nejen sobě ale i druhým.

Výtvarníci!

Mladé malířky a malíři, vaše nadání budeme dále rozvíjet. Poznáte výtvarné techniky, umělecké směry a význačné malíře. Na společných výstavách se budete moci pochlubit před rodinou, ale i širokou veřejností svými obrazy.

Tanečníci!

Společně budeme v hodinách tance objevovat radost z pohybu. Budeme se učit vnímat hudbu a reagovat na ní pohybem. Později nás čekají taneční vystoupení pro radost nám i druhým.

Pro rodiče:

Vážení rodiče a zákonní zástupci!

blahopřeji vám k přijetí vašeho dítěte ke studiu na naší Základní umělecké škole (ZUŠ).

Rád bych vás informoval o způsobu uměleckého vzdělávání a organizaci následujícího školního roku 2019/2020.

Protože v posledních letech často docházelo k nedorozumění ve smyslu vnímání naší činnosti pouze jako zájmové, dovolte mi seznámit vás s posláním ZUŠ jako státní instituce, která poskytuje vzdělávání podle Vyhlášky 71/2005sb.o základním uměleckém vzdělávání.

Jedná se tedy o výchovně vzdělávací činnost, nikoliv o činnost zájmovou. V praxi to znamená, že cílem je dlouhodobá a soustavná činnost, která poskytuje žákům základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.

Žáci jsou přijímáni od 5 let věku do Přípravného studia (PS), pokud úspěšně absolvují přijímací talentovou zkoušku a prokáží předpoklady ke vzdělávání. Od 7 let věku dítěte škola přijímá žáky do I. stupně, který trvá 7 let. Od 14 let věku dítěte vzdělává škola žáky ve II. stupni, který trvá 4 roky.

V rámci své činnosti ZUŠ organizuje akce související s výchovně-vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, přehlídky, přehrávky, vystoupení, soutěže a komisionální zkoušky.

Je nezbytně nutné, aby měli žáci školy na tyto akce dostatek času. V praxi to častokrát vypadá tak, že dítě jež dopoledne absolvuje výuku v ZŠ a SŠ, má denně tolik dalších aktivit, že na činnost a přípravu v uměleckých oborech nemá už nejen čas ale ani energii .

Proto vás prosím, pokud chcete, aby vaše dítě zvládalo nároky uměleckého vzdělávání a získalo vztah k tvorbě, která mu umožní vnímat a vyjadřovat své pocity prostřednictvím uměleckých oborů, dopřejte mu na to dostatek času. Zaslouží si to!

Organizace výuky kolektivních předmětů, školní rok 2019/2020

Hudební obor:

Žáci Přípravného studia (PS) absolvují v I. pololetí pouze jednu hodinu Přípravné hudební výchovy (PHV). Na zvolený nástroj začnou hrát až od II. pololetí, kdy budou rozděleni do skupin a přiděleni do tříd k vyučujícím. Počítejte prosím s tím, že k hodině PHV tedy přibude ve II. pololetí ještě jedna vyučovací hodina.

Hudební nauka (HN) a PHV:

vyučovací dny: pouze pondělí a čtvrtek

HN pro žáky od 1. do 5. ročníku I. stupně je povinná. Jednou ze základních podmínek, které musí splňovat školní vzdělávací program je vzdělávání žáků v oblasti recepce a reflexe.

Časy jednotlivých skupin budou upřesněny v součinnosti se zveřejněním rozvrhů ZŠ. Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Světlany Mixánové. Doporučuji navštívit školu hned v pondělí 2. září v odpoledních hodinách.

Korepetice:

tj. souhra sólového nástroje, či zpěvu s nástrojem doprovodným. Po domluvě s korepetitorem budou žáci navštěvovat dle rozhodnutí třídního učitele korepetice zpravidla ve středu nebo v pátek.

Komorní a souborová hra, Zpěv v souboru, Čtyřruční hra:

Žáci hudebního oboru mají v rámci svého studia povinnost zapojit se od třetího ročníku I. stupně do výše uvedených předmětů.

Výtvarný obor:

vyučovací dny: pouze úterý a pátek

úterý:

1. oddělení od 14:00 hodin

2. oddělení od 16:30 hodin

pátek:

3. oddělení od 13:00 hodin

4. oddělení od 15:30 hodin

Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky

Marie Kolářové.

Doporučuji navštívit školu hned v úterý 3. září v odpoledních hodinách

Taneční obor:

vyučovací dny: pouze úterý, středa a čtvrtek. Taneční obor se bude vyučovat v ZŠ Čerčany, Sokolská 180. Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Michaely Suši. Doporučuji navštívit ZŠ Čerčany, Sokolská 180, hned v úterý 3. září. Od 15:00 hodin. Paní učitelka na vás bude čekat před hlavním vchodem.

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: červenec 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

ZUŠ Open 2019:

V pátek 31.5. se konal již 3. ročník celostátního happeningu Základních uměleckých škol, které takto společně prezentují svoji činnost v rámci celé České republiky. I letos jsme se zapojili a připravili jsme opět originální program. Pod vedením Marie Kolářové vzniklo komponované pásmo plné krásné hudby, zpěvu, tanců a krásného slova pod názvem Antonín Dvořák, originální ztvárnění důležitých momentů ze života jednoho z nejvýznamnějších skladatelů české i světové hudební historie. Všichni zainteresovaní žáci a učitelé vzali doslova téma za své a připravili pásmo, které mnozí návštěvníci sledovali s dojetím a slzami v očích. Pořad vrcholil odjezdem vlastnoručně vyrobeného parního vlaku do vesmíru kde jsme se symbolicky rozloučili s naším velikánem a poslali jsme mu společně pozdrav do věčnosti. Bylo to velice milé odpoledne, v němž jsme si s návštěvníky užili společný čas a věnovali se jeden druhému. Při loučení nechyběla slova uznání a chvály celé naší ZUŠky a také samozřejmě naší (Kolářové) Marušky. „Věděli jsme, že to bude dobrý, ale že byste překonali první dva ročníky, to nás ani ve snu nenapadlo…“

Taneční odpoledne v Hospici Dobrého Pastýře:

16.6. se představili žáci tanečního oboru v rámci Pouti, kterou připravili zaměstnanci Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě našich žáků se představily děti z Dráčete a hosté ze Základní umělecké školy v Praze. Společným jmenovatelem tohoto tanečního setkání byla naše paní učitelka tance, Michaela Suša, která se rozhodla opustit své povinnosti učitelky tance v Praze a věnovat se naplno našim žákům. Vystoupení bylo velice dojemné. Sledovali jsme na jedné straně  první krůčky tříletých tanečnic a na straně druhé už skoro dospělé tanečnice z Prahy, kterým se paní kolegyně věnovala dlouhá léta, a které se s ní tímto vystoupením přijely rozloučit,.

S letošním školním rokem jsme se již tradičně rozloučili Koncertem a výstavou žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Přestože tento Zpravodaj vyjde až koncem měsíce července, přeji všem krásné prázdniny a  dovolenou, a těším se na další setkávání ve školním roce 2019/2020. Anton Masnica, ředitel školy

Koncert ZUŠ s Českou filharmonií…..malé ohlédnutí za krásným hudebním zážitkem:

Co je pro uskutečnění jednoho koncertu 60 dětí a 30 filharmoniků třeba?

Od všech zúčastněných především láska k hudbě a společnému muzicírování, od dětí pak nadšení, odvaha, disciplína, intenzivní příprava a několik let velmi pilného cvičení. Ve fotogalerii na stránkách ZUŠ si můžete prohlédnout, jak probíhaly přípravy tohoto jedinečného projektu, od dělených zkoušek v zimě až po letní soustředění, včetně společného výletu. Pokusili jsme se během půl roku zachytit celkovou atmosféru, emoce, i krásné a inspirativní prostředí. Zážitkem byla také dokonalá organizace ze strany České filharmonie. Celý koncert pak byl zaznamenán Českou televizí.

                                                                                                                      Ivana Masnicová

Mládí ladí

Šestnáctého června se v pražském Rudolfinu uskutečnil koncert orchestru složeného z hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Byl završením od listopadu probíhajícího projektu, během něhož měli vybraní žáci možnost zahrát si po boku zkušených filharmoniků. Letošního ročníku jsem se zúčastnila také já; hudební zážitky, které jsem získala, mi byly mimořádnou inspirací. V průběhu roku jsme se na zkouškách postupně zabývali skladbami Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse. Filharmonici se nám trpělivě věnovali, radili nám a doporučovali a my jsme se snažili jejich rady, doporučení a dirigentovy pokyny co možná nejpřesněji následovat. Po koncertě, který byl vyvrcholením veškeré naší práce, jsme s překvapením seznali, že jsme o krok lepšími a zkušenějšími hráči. Poznali jsme mladé lidi, v jejichž životech hraje hudba podobnou roli jako v těch našich, a pochopili jsme, jaký má pro nás samotné význam. Zjistili jsme, že při soustavné a vytrvalé práci jsme schopni dokázat víc, než bychom věřili, že dokážeme. Největší díky patří našim učitelům, kteří  s námi trpělivě cvičili a trávili dlouhé hodiny na zkouškách. Děkuji paní učitelce Ivaně Masnicové za její nadšení a neustálou podporu a panu řediteli Masnicovi za umožnění účasti na podobném projektu. Ten může být inspirací pro všechny, žáky, rodiče i učitele – navštěvovat ZUŠku má smysl, věnovat čas hudbě má smysl! Hrajme, poslouchejme…

Eliška Náprstková, žákyně ZUŠ Čerčany