Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Talentové zkoušky

ředitel ZUŠ určil termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání. Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 28.5.1.6.2018

Hudební obor:

pondělí 28.5. úterý 29.5. pátek 1.6.2018

16.30 -18.30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125,

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 1.6.2018)

Výtvarný obor:

pouze středa 30.5.2018

16.30 -18.30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125,

taneční obor:

pouze čtvrtek 31.5.2018

16.30 – 18.30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180, hlavní budova, přízemí vpravo – učebna tanečního oboru

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany
školní rok 2018/2019

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla, nebo krátké básně,

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu,

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Příjímání žáků:

Vážení rodiče:

výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do 20.6. 2018 ve formě, jakou nám přikazuje nový zákon GDPR, který nabývá platnosti dne 25.5. 2018. Ve stejný den bude na webových stránkách školy ve složce „O NAŠÍ ŠKOLE“ zpřístupněna přihláška ON LINE, kterou PŘIJATÍ uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, vyplní a odešlou. Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaši návštěvu. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností pište, info@zuscercany.cz, nebo volejte v odpoledních hodinách do kanceláře ředitele školy, 737 243 952.

V Čerčanech dne 18.4.2018                                                          Anton Masnica, ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2018

Pololetní přehrávky, školní kolo soutěže ZUŠ, koncert žáků

V lednu se žáci hudebního oboru připravují na úspěšné zvládnutí závěrečných postupových zkoušek. Každý žák hudebního oboru dostane prostor vyzkoušet si zkoušku na nečisto v průběhu pololetních přehrávek, které se letos konaly ve dnech 15. – 19. ledna. Žáci si tak mohli přehrát některé skladby ze svého repertoáru před komisí a své dojmy a pocity mohli konzultovat se svými učiteli. Výtvarníci začali v této době pracovat na projektu obrazů, maleb a kreseb pod názvem “ Sejdeme se v Praze“.V tomto týdnu se nám taky představili soutěžící, které škola vyslala do okresního kola soutěže MŠMT, V letošním školním roce se soutěží ve hře na dechové nástroje, v sólovém a komorním zpěvu. S 1. pololetím jsme se rozloučili koncertem žáků 24.1. Sál Kulturního domu byl opět příjemně zaplněn a večer provázela srdečná a přející atmosféra. Naše koncerty jsou vlastně takové kulturní utkání, kde fanoušci fandí všem účinkujícím a vítězem je dobrá nálada všech zúčastněných.

Okresní kolo soutěže ZUŠ – umístění žáků školy

A bitka to byla náramná! V okresním kole soutěže se představilo přibližně 130 mladých muzikantů, slyšeli jsme bezmála 60 zpěváků a 70 hráčů na dechové nástroje a všichni chtěli pochopitelně vyhrát a postoupit do krajských kol soutěže. Smekám klobouk nejenom před výkony všech soutěžících, ale také před porotami, které se musely během několika málo okamžiků rozhodnout, pro koho soutěž 14. a 15. února definitivně končí a kdo postoupí dál. Děkujeme také všem zaměstnancům ZUŠ Benešov za skvělou organizaci.

No a jak si vedli naši? V sólovém zpěvu nás reprezentovaly: Kateřina Cartiová 1. místo, Aneta Mešková 2. místo, Karolína Brzybohatá 2. místo, vyučující: Mgr. Libuše Vondráčková. Ani hráči na dechové nástroje se nenechali zahanbit a všichni přivezli ocenění poroty. Hra na zobcovou flétnu: Nela Kadeřábková 1. místo, Eduard Sláma 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Adéla Čížková 1. místo, vyučující: Petra Hladíková. Anna Ambrožová 1. místo, vyučující: Ivana Masnicová. Martin Bambas 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Anton Masnica. Hra na klarinet: Tichý Filip 2. místo, vyučující: Ctirad Sedláček. Johana Plecitá 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Petra Hladíková. Hra na příčnou flétnu: Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella, Markgráfová Anna 2. místo, Náprstková Eliška 1. místo s postupem do krajského kola. Eliška získala zároveň cenu poroty za nejlepší výkon dne, vyučující: Ivana Masnicová. Hra na saxofon: Tereza Navrátilová 2. místo a Eliška Plecitá 1. místo, vyučující: Ctirad Sedláček.Všem soutěžícím gratulujeme a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí v krajských kolech soutěže.

Koncert absolventů a vernisáž výstavy „Sejdeme se v Praze“

V letošním školním roce jsme k vůli maturantům přesunuli koncert absolventů již na 7. března, aby se mohli v klidu věnovat všem činnostem s maturitou spojených. Absolventů bylo celkem dvanáct: 4 žáci výtvarného oboru a 8 žáků oboru hudebního. Společný večer jsme zahájili vernisáží výstavy s názvem „Sejdeme se v Praze“. Marie Kolářová přednesla báseň o Praze z tvorby Jiřího Suchého, která navodila v sále slavnostní atmosféru. Výstavu okomentovala: „Opět jsme namalovali nové obrazy do Pizzerie čerčanského kulturního domu, tentokrát na téma Praha. Někteří mladí malíři se soustředili na architekturu, jiní na pražská malebná zákoutí a další na tep a rušný život velkoměsta. Doufáme, že se výstava bude návštěvníkům líbit, a že je třeba budeme inspirovat k návštěvě našeho krásného velkoměsta“. Na začátku koncertu obdrželi všichni absolventi památné listy a květinu. Večer to byl překrásný, plný nádherné hudby všech možných stylů a žánrů. Oceňuji výkony všech muzikantů i způsob, jakým se nelehkého úkolů zhostili. A kdo vlastně letos absolvoval?

I. stupeň hudebního oboru: Anna Tomková-housle, Aneta Hevlerová-zobcová flétna, Dušan Židlík-kytara, Jiří Mezera-klavír, Karolína Brzybohatá-kytara. Výtvarný obor: Anna Dvořáková, Šárka Neumannová, Jakub Vaništa, Jakub Vránek. II. stupeň hudebního oboru absolvovaly: Gabriela Švejcarová, Adéla Jiroušková, Helena Tomková-zobcové flétny, Všem absolventům přeji mnoho štěstí a úspěchů a po celý život krásné chvíle s hudbou či štětcem a paletou.Vám, čtenářům, přeji krásné jaro plné pohody a těším se na další setkání.

Anton Masnica, ředitel školy

Soutěž

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu:

14.2.2018 ZUŠ J. Suka Benešov

Umístění našich žáků :

O. kategorie  

Cartiová Kateřina                1. místo

I. kategorie:

Mešková Aneta                      2. místo

V.kategorie:

Brzybohatá Karolína             2. místo

vyučující: Mgr. Vondráčková Libuše

 

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ve hře na dechové nástroje:

15.2.2018 ZUŠ J. Suka Benešov

Umístění našich žáků :

Hra na zobcovou flétnu:

I. kategorie:

Kadeřábková Nela          1. místo  

II.. kategorie:

Sláma Eduard                    1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Sedláček Ctirad

VI. kategorie:

Čížková Adéla                   1. místo

vyučující: Hladíková Petra

VII. kategorie:

Ambrožová Anna         1. místo

vyučující: Masnicová Ivana

Bambas Martin              1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Masnica Anton

Hra na příčnou flétnu:

IV. kategorie:

Čiháková Lucie             2. místo

Kotišová Karolína          2. místo

V. kategorie:

Markgráfová  Ella         2. místo

VI. kategorie:

Markgráfová Anna           2. místo

X. kategorie:

Náprstková Eliška              1. místo s postupem do krajského kola soutěže

Cena poroty za nejlepší výkon dne

vyučující: Masnicová Ivana

Hra na klarinet:

V. kategorie:

Tichý Filip                          2. místo

vyučující: Sedláček Ctirad

IX. kategorie:

Plecitá Johana                    1. místo s postupem do krajského kola soutěže

vyučující: Hladíková Petra

 Hra na saxofon:

IX. kategorie:

Navrátilová Tereza             2. místo

X. kategorie:

Plecitá Eliška                        1. místo

vyučující: Sedláček Ctirad

Všem soutěžícím gratulujeme a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí v krajském kole soutěže

 

Naši absolventi

Vážení návštěvníci,

dovolte, abych vás seznámil s jedním z našich absolventů, panem Mgr. Petrem Čechem, který v současné době zastává místo ředitele ZUŠ Mariánské Lázně. Dlouhé desítky let spolupracuje také se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně jako hráč na klarinet. Možná si ho ještě někteří pamatujete ze školy, nebo se s ním potkáváte u Sázavy na rybách. Přinášíme vám rozhovor, který uveřejnil časopis Řízení školy -Speciál pro ZUŠ, kde se můžete seznámit s jeho názory a zkušenostmi.

Přípravné studium

Rozdělení žáků do tříd podle nástrojů,  2017/2018, II. pololetí

Hra na klavír: vyučující: Kateřina Soukupová

Bráza Šimon

Ruppertová Nikola

Hra na klavír: vyučující: Ludmila Žvejkalová

Gergelits Vojtěch

Rais Filip

Hra na zobcovou flétnu: vyučující: Ivana Masnicová

Svašek Čeněk

Sólový zpěv: vyučující: Mgr. Libuše Vondráčková

Mikulášová Adéla

Hra na kytaru: vyučující: Petra Hladíková

Kohoutová Anna

Hra na zobcovou flétnu:  Petra Hladíková

Řada Kryštof

Hra na příčnou flétnu: vyučující: Ivana Masnicová

Vaněček Martin

Druhé pololetí začíná dne 1. února 2018. Prosím všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si včas domluvili s vyučujícími rozvrh hodin. Dále prosím, počítejte s tím, že výuku není možné skloubit do jednoho dne společně s Hudební naukou. Kontakty na vyučující obdržíte v e-mailu.

Děkuji za pochopení.

V Čerčanech dne 25. ledna 2018 Anton Masnica, ředitel školy