Talentové zkoušky

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Ředitel ZUŠ určil termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání. Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 23.–27. 5. 2016.

talentové zkoušky 1

Hudební obor:

pondělí úterý, čtvrtek, pátek

16.30 – 18.30 hodin

Výtvarný obor:

pouze středa 25. 5. 2016

16.30 – 18.30 hodin

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany

Hudební obor:

  1. zpěv libovolné písně
  2. opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte
  3. přednes říkadla, nebo krátké básně (Sólový zpěv)
  4. opakování předneseného rytmického úryvku
  5. pozornost při výkladu, komunikace s učitelem

Výtvarný obor:

  1.  pozornost při výkladu
  2. nápad na dané téma
  3. rozvržení do formátu A4
  4. zpracování
  5. komunikace s učitelem

Anton Masnica
ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje květen 2016

Zprávy ze Základní umělecké školy

Krajské kolo soutěže ZUŠ – umístění žáků školy

Krajské kolo se konalo dne 14. března a 5. dubna v ZUŠ Kolín a v ZUŠ Brandýs nad Labem. Umístění žáků školy:

II. Kategorie: Duo: Ambrožová Anna- flétna, Brzybohatá Karolína -kytara 2. místo, vyučující: Ivana Masnicová. III. Kategorie:Saxofonové trio: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof 2. místo, vyučující: Ctirad Sedláček Smyčcové trio: Slaninová Kamila – housle, Tomková Anna – housle, Kryštof Volf – klavír Čestné uznání, vyučující: Irena Štochlová, Ludmila Žvejkalová. Kvarteto zobcových fléten: Pašek Ondřej, Vránek Jakub, Navrátilová Tereza, Lázničková Martina 2. místo, vyučující: Ctirad Sedláček IV. kategorie:Kvarteto zobcových fléten: Náprstková Eliška, Jiroušková Adéla, Švejcarová Gabriela, Tomková Helena 1. místo, vyučující: Ivana Masnicová Paní učitelka Ivana Masnicová obdržela od poroty ocenění za vynikající pedagogickou práci.Všem gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.

Koncert nejmenších žáků

ve středu 16. března dostali příležitost v sále KD Čerčany nejmladší žáci školy. Koncert je specifický v tom, že přípravy na vystoupení a vystoupení prožívají víc dospělí, než žáci. Zaplněný sál sledoval s napětím a očekáváním první krůčky nejmenších muzikantů. I když občas nebyli za nástroji vidět, dokázali zaplnit sál krásnou hudbou a s pocitem úlevy a zadostiučinění úsilí které museli přípravě věnovat, odcházeli šťastní do náruče svých rodičů.

Koncert komorní hudby

20. dubna patřil sál KD Čerčany zejména souborům, které se v letošním školním úspěšně účastnily soutěže MŠMT ZUŠ v komorní hře s převahou dechových a smyčcových nástrojů. I tento koncert byl pro návštěvníky velmi přitažlivý, o čem svědčí plný sál. Program koncertu byl pestrý, a naši žáci si hru v souborech s chutí užili.

Anton Masnica, ředitel školy

Víkendové malování pro dospělé

Na přání dospěláků uspořádala ZUŠka další výtvarný víkend, tentokrát na konci března.V sobotu jsme kreslili bílou tuží na černý papír a v neděli malovali špachtlí a temperami. Jak se to malířům povedlo, najdete na stránkách naší školy. Neutuchající zájem o tyto relaxačně výtvarné kurzy nás moc těší a dokud bude zájem, budeme se snažit přicházet s novými náměty a technikami.

Když naše škola dokáže zkvalitnit život nejen malým, ale i velkým, když se zde schází děti, dospělí a učitelé, kteří se navzájem nabíjejí a obohacují, tak je to veliká krása a radost. Pak můžeme říct, že čerčanská ZUŠka je tady správně. Přejeme vám krásné dny s uměním i bez.

Jarní výstava

V březnu jsme v pizzerií Kulturního domu v Čerčanech zahájili výstavu „ Jaro na kole“. Návštěvníci vernisáže si mohli prohlédnout obrazy mladých malířů s názvy „ Jaro na kole“,“ Hladoví ptáci“,“Ježibaby“ a další. Mohli tak zhlédnout tvorbu našich žáků od začátku roku 2016.

Děti pracovali různými technikami ( tempera, pastel, koláž ) a každý obraz je stoprocentní originál.

Přijďte se přesvědčit a pokochat. Přejeme vám pěknou podívanou. Marie Kolářová

Významné životní jubileum, aneb „Cesta značená tužkou a štětcem“.

V květnu se dožívá paní Dagmar Dvořáková významného životního jubilea. Nutno podotknout, že své 85 narozeniny slaví v plné tvůrčí síle. Dokladem toho je i výstava, kterou připravila v březnu v rodném městě Berouně a na kterou jsme vás zvali. Paní Dvořáková zasvětila celý život malování, Kromě atelierů kresleného filmu na Barrandově spolupracovala s Českým fondem výtvarných umělců, Státním nakladatelstvím dětské knihy, Panoráma Albatros a se závody papírenského průmyslu. Celý život se věnovala dětem. Učila dlouhá léta v LŠU v Praze. Po přestěhování rodiny do Čtyřkol pomohla založit výtvarný obor na naší škole. Vychovala mnoho žáků, kteří se „výtvarničině „věnují i profesně. Svůj zájem přenesla i na další generaci ve své rodině. Vnuci Filip a Marie se vydali po její stopě a pokračují dál v započatém díle. Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší k narozeninám a šťastný podzim života prožitý v kruhu nejbližších. Anton Masnica

Koncert komorní hudby

kh 2016

Těšíme se na vás

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy, článek do Čerčanského zpravodaje – březen 2016

březen 2016

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ v komorní hře

konané 17.2.2016 v ZUŠ J. Suka, Benešov

Umístění našich žáků :

II. kategorie

Duo zobcová flétna, kytara: Ambrožová Anna- flétna, Brzybohatá Karolína -kytara,      

1. místo s postupem

vyučující: Ivana Masnicová

 

Kvarteto zobcových fléten: Fleischhansová Eliška, Benešová Linda, Pinkasová Eliška, Ambrožová Anna,

1. místo

vyučující: Ivana Masnicová

 

III. kategorie:

Saxofonové trio: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof,

1. místo s postupem

vyučující:Ctirad Sedláček

 

Smyčcové trio: Slaninová Kamila – housle, Tomková Anna – housle,  Kryštof Volf -klavír

1. místo s postupem

vyučující: Irena Štochlová, Ludmila Žvejkalová

 

Kvarteto zobcových fléten: Pašek Ondřej, Vránek Jakub, Navrátilová Tereza, Lázničková Martina

1. místo s postupem

vyučující:Ctirad Sedláček

 

IV. kategorie:

Kvarteto zobcových fléten: Náprstková Eliška, Jiroušková Adéla, Švejcarová Gabriela, Tomková Helena

1. místo s postupem

vyučující: Ivana Masnicová

 

Všem gratuluji a děkuji za reprezentaci školy,

krajských kolech soutěže přeji hodně štěstí  

Anton Masnica, ředitel školy