Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2018

 Změny na počátku školního roku:

Vážení čtenáři: v letním čísle zpravodaje byly uvedeny informace, které se týkají naší školy. Protože došlo k uvedení nepřesných údajů ohledně počtu žáků a cílové kapacity žáků školy, dovolte, abych vše uvedl na pravou míru. Jak jsem vás již informoval v minulých číslech zpravodaje, škola v minulém roce žádala ministerstvo školství o navýšení cílové kapacity žáků školy ze 170 na 230 žáků. Dále žádala o zřízení dalšího místa poskytovaného vzdělávání a zřízení tanečního oboru. Mikulášská nadílka ministerstva školství byla velkorysá a svým rozhodnutím ze dne 6.12.2018 nám splnila všechna přání. Díky tomu jsme mohli v letošním školním roce otevřít taneční obor v učebně ZŠ Čerčany a místo 170 žáků školu začalo navštěvovat 230 žáků.

 Kde se vzal taneční obor?

Možná vás překvapí, že o nový obor je tak veliký zájem, a že je již plně obsazen. Je to důsledek cílevědomé práce nové paní učitelky. Michaela Suša je vynikající tanečnicí, která  tančí na předních pražských scénách, a rovněž vyučuje tanec  v ZUŠ Lounských na Praze 4, kde dosáhla ve svém oboru mimořádných výsledků. Dětem z Čerčan a okolí se věnuje již několik let v rámci mimoškolních aktivit. Za ta léta tvrdé práce si vychovala mnoho žáků, kteří se chtějí věnovat tanci dlouhodobě a tak se rozhodli pokračovat dál na základní umělecké škole. Škola tak získala do svých řad vynikající učitelku, která nabízí našim dětem originální pojetí moderního tance.

Co nás čeká v letošním školním roce?

Kromě Čerčanského ochutnávání a dalších kulturních akcí, které pořádá škola ve spolupráci s obcí a jinými institucemi, nás čeká školní rok plný hudby, malování a tance. Vrcholem školního roku by mělo být přestěhování naší školy do nové budovy. Dovolte, abych závěrem vyslovil přání: ať se dílo podaří!                         Anton Masnica, ředitel školy

Prázdninové malování 2018:

Ve spolupráci se ZUŠ Čerčany pořádám o prázdninách v Pyšelích letní výtvarné týdenní kurzy pro děti. První týden jsme tvořili na motivy písně „ Mám malý stan“ a druhý „ Jó, třešně zrály“. Mladí umělci si na začátku pomalují desky podle témat, a pak do nich vkládají výkresy které celý týden malují. Namátkou jmenuji názvy některých děl. „Jaká tajemství ukrývá stan“, „Špačci útočí“, „Paní Bublanina“ a tak dále…Opět, jako každý rok, si vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Temperu, akvarel, pastel a perokresbu. Bylo to krásných 14 dní plných nápadů a radosti z tvorby. Tak zase za rok a třeba i s vámi.  Těším se. Marie Kolářová

 Výtvarný tábor na Chrudimce 2018:

Letos již podesáté pořádaly České dráhy ve spolupráci se ZUŠ Čerčany a Galerií u Marie „Výtvarný tábor“ na Chrudimce. Letošní téma „Zlatý Valoun – festival animovaného filmu“ nás moc bavilo. Tvořili jsme perokresby vzducholodí podle Karla Zemana, vymýšleli nové logo pro studio Bratři v triku, temperami ztvárnili ponuré krajiny Tima Burtona a akvarelem zachytili přeměnu člověka ve zvíře podle filmu Krysař od Jiřího Barty. V překrásné přírodě Železných hor jsme nejen malovali, ale také si hráli. Jako na každém festivalu i my soutěžili v různých kategoriích. Střihu, režii,dabingu, loutkoherectví, produkci a scénáři. Nominovaní umělci pak netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhlo  na pátečním galavečeru. V sobotu se pak mohli všichni pochlubit rodičům svými obrazy a Zlatými Valouny, které si odváželi na památku. Byl to krásný týden a už se těšíme na další ročník. Tak za rok na shledanou, tentokrát na téma „Umění ve výtvarném umění“.                                                            Marie Kolářová

Organizace výuky 2018/2019

H U D E B N Í N A U K A

pondělí:

13.30 – 14.15  PHV

14.20 – 15.05  1. ročník

15.10 – 15.55  2. ročník

16.00 – 16.4  5  3. ročník

16.50 – 17.35  4. a 5. ročník

čtvrtek:

14.30 – 15.15  1. ročník

15.20 – 16.05  2. ročník

16.10 – 16.55  3. ročník

učebna č 4. budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

Upozorňujeme, že hudební nauka je povinná do 5. ročníku

Vyučující: Světlana Mixánová

VÝTVARNÝ OBOR:

úterý:

14:00 – 16:15 1. oddělení

16:30 – 18:45 2. oddělení

pátek:

13:00 – 15:15 3. oddělení

15:30 – 17:45 4. oddělení

učebna č 4. budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

vyučující: Marie Kolářová

TANEČNÍ OBOR:

pondělí:

16:45 – 18:15 3. – 5. ročník

úterý:

15:00 – 16:15 Přípravná taneční výchova 2

16:20 – 17:50 3. – 5. ročník

čtvrtek:

15:00 – 16:15 Přípravná taneční výchova 1

16:20 – 17:50 1. a 2. ročník

učebna tanečního oboru v ZŠ Čerčany, Sokolská 180

vyučující: Michaela Suša

Rozvrh hodin si domlouvejte pouze s paní učitelkou Mixánovou, Kolářovou a Sušou v uvedených dnech. Doporučujeme navštívit tyto vyučující 3. a 4. září.

Ostatní vyučující doporučujeme navštívit ve dnech, kdy dle uvedeného seznamu na škole učí.

Děkujeme za pochopení

Vyučovací dny pedagogů: školní rok 2018/2019

Grandisch Štěpán: středa, učebna č. 4

Hladíková Petra: pondělí, středa, učebna č. 3

Kolářová Marie: úterý, pátek, učebna č. 4

Krupa Jan: středa, učebna č. 6,  čtvrtek, učebna č.1

Masnica Anton

Sadílková Ladislava:  pondělí – pátek, učebna č. 5, kancelář

Masnicová Ivana: pondělí – pátek, učebna č. 2

Mixánová Světlana:  pondělí, čtvrtek, učebna č. 4

Vondráčková Libuše: pátek, učebna č. 3

Sedláček Ctirad: úterý Čerčany, učebna č. 3, středa, Poříčí nad Sázavou

Soukupová Kateřina: pondělí, úterý, učebna č. 1

Štochlová Irena: středa, učebna č. 1

Žvejkalová Ludmila: pondělí, úterý, čtvrtek, učebna č. 6

Suša Michaela: úterý, čtvrtek, ZŠ Čerčany, Sokolská 180, učebna tanečního oboru

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, červenec 2018

Koncert pro maminky:

druhá neděle v měsíci květnu patří všem maminkám. Ten jejich letošní svátek jsme společně oslavili v neděli 13. května koncertem žáků v Kostele sv. Klimenta na Hradišti. Naši žáci se představili nejen jako sólisté, ale i jako hráči různých komorních seskupení – souborů, které přinášejí svým členům možnost společného hudebního vyžití. Je potěšitelné, že generaci zkušených hráčů střídá pozvolna nová generace, která stihla zatím ve škole vyrůst a  nenápadně přebírá pomyslnou štafetu do svých rukou. Děkuji manželům Králíkovým za pomoc při zajištění koncertu.

 Výchovné koncerty pro mateřské školy:

patří zejména pro nejmenší žáky školy mezi nejoblíbenější. Publikum je totiž velice aktivní a slyší-li známou píseň, okamžitě se promění v pěvecký sbor čítající několik desítek členů. V tu ránu se ze sólisty stává doprovodný hudebník, což se mu obvykle velmi líbí. Ty okamžiky napětí a vzrušení na obou stranách se nedají jednoduše popsat. Bylo to stejné i letos, kdy jsme 15. a 22. května navštívili Mateřské školy v Poříčí nad Sázavou a v Čerčanech. Na akcích tohoto typu je nejúžasnější, že i takto malým dětem stačí ukázat, jak se mohou bavit a  ony jsou schopné vykouzlit s nemožného možné, a aniž by si to uvědomovaly,  baví samy sebe i bez chytrých elektronických  zařízení a jiných „podpůrných prostředků“,  které možná rozvíjejí inteligenci, ale likvidují ochotu něco dělat.

ZUŠ Open 2018:

2. ročník celostátního happeningu, který slouží ke zviditelnění základních uměleckých škol a zejména jejich činnosti na veřejnosti se konal 24. května. K této příležitosti jsme připravili v zahradě školy komponované pásmo písní básní obrazů a tanců pod názvem „100 let Československého státu v písních a obrazech“. Osm zastavení nad společnou historií Čechů a Slováků v originálním ztvárnění žáků hudebního, výtvarného, a právě založeného tanečního oboru, vše pod pevným režijním vedením Marie Kolářové, mělo u všech zúčastněných veliký ohlas. Jsme opravdu rádi, že se akce líbila. Celou událost trochu neblaze poznamenala skutečnost, že téměř všichni návštěvníci, kteří přijeli autem, se snažili zaparkovat co nejblíže. Děkujeme České policii za vstřícnost při řešení problémů s dopravou a omlouváme se všem občanům, kteří se kvůli naší akci nemohli dostat domů.

Poslední týden v květnu se konaly přijímací talentové zkoušky, které navštívilo 135 zájemců. Výsledky zkoušek jsou zveřejněny na školních webových stránkách.

Již tradičně se loučíme s uplynulým školním rokem Koncertem žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem a výstavou v Kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Obě akce bývají obvykle co do počtu návštěvníků poznamenané blížícím se začátkem prázdnin. Avšak návštěvnost výstavy a koncertu v Ledcích v neděli 24. června byla ohromující.

Po několika letech se i naši výtvarníci vrátili na místo činu, tj. k panu Vaništovi na statek v Ledcích, aby celou  sobotu  23.6. malovali v plenéru  a pěkně z blízka jeho stádo skotu. Když krávy pochopily situaci, proměnily se v ochotně pózující modelky, a přispěly tak velice ke zdaru celé víkendové akce.Tím se náš školní rok uzavřel. O prázdninách je pro děti připravené Prázdninové malování s Marii Kolářovou a výtvarný tábor na Chrudimce. Informace najdete na webových stránkách školy. Děkuji panu Vaništovi a všem za pomoc a podporu v průběhu celého školního roku a přeji hezkou dovolenou a prázdniny.

Anton Masnica, ředitel školy

JAK NAMALOVAT KRÁVU

Jednoduše. Stačí znát dobrého sedláka, který si pustí na celý víkend třicet dětí do stavení a věnuje se vám. Zapůjčí zcela zdarma stodolu na spaní, elektřinu na vaření, lednici na chlazení a toaletu na to ostatní. Vezme vás na pastviny mezi krávy a večer vás pozve k rodinnému ohništi a upeče si s vámi buřty. Pak ještě potřebujete pár dobrých přátel, kteří vám pomohou, a pak už jen vezmete papír a štětec a malujete a malujete…..

Díky Vám,

Petře Vaništo, Petře Tvrzi, Matěji Koláři, Aneto Jiroušková, Vojto Dvořáčku a Eliško Náprstková

Vaše Marie

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých do ZUŠ Čerčany pro školní rok 2018/19 je k nahlédnutí ve škole nebo na tomto odkazu.

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: květen 2018

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ ­­

ve hře na dechové nástroje se konalo ve dnech 26. a 27. 3. v ZUŠ Kolín. Školu reprezentovali 4 žáci a všichni přivezli ocenění poroty. Stejně jako před třemi lety si výborně vedla Eliška Náprstková, která ve hře na příčnou flétnu vybojovala ve své kategorii 2. místo.

2. místo přivezl také Eduard Sláma, a to ve hře na zobcovou flétnu. Martin Bambas získal ve hře na zobcovou flétnu 3. místo a stejného výsledku dosáhla ve hře na klarinet ve své kategorii Johana Plecitá. Krajského kola se letos účastnilo celkem 307 žáků. 62 hráčů na zobcovou flétnu, 158 hráčů na dřevěné dechové nástroje a 87 hráčů na žesťové nástroje. Každé ocenění poroty našich žáků je proto velikým úspěchem a důkazem, že jsou schopni obstát v tak velké konkurenci a držet krok s těmi nejlepšími. Děkuji všem žákům a pedagogům za krásnou práci, která má i v tak náročných podmínkách obdiv i uznání odborné veřejnosti. Nesmím zapomenout ani na rodiny a rodiče, kteří své děti podporují a vedou je ke vzdělávání v uměleckých oborech. Dosahované výsledky dětí totiž obvykle bývají přímo úměrné laskavé důslednosti jejich rodičů.

Koncert nejmenších žáků a Bigbandu Pianoforte z Dánska

Středa 11. dubna 2018 byla jedním z nejnáročnějších ale i nejkrásnějších dnů, jaké naše škola pamatuje, Pro zpestření nabídky jsme se rozhodli pro neobyčejný koncert. V sále KD Čerčany se potkali naši nejmenší žáci s velkým swingovým orchestrem. V první části večera se představili ti nejmenší, kteří se za doprovodu svých nejbližších a svých pedagogů učili prvním krůčkům na pódiu. U nejmladších žáků je obdivuhodné, s jakým nasazením a soustředěním se snaží zvládnout ten nelehký úkol, aby zahráli svou skladbu co nejlépe. A bylo vidět, jak maminky počítají, někdy i nahlas, tatínkové a ostatní členové rodiny drží palce, a nakonec přichází bouřlivý potlesk. Sympatické bylo, že členové Bigbandu byli přítomni během vystoupení našich žáků v sále a mohutně je povzbuzovali, jejich výkony odměňovali srdečným potleskem a v mnoha případech obdivným křikem. Myslím že pro všechny to byl obrovský zážitek. Ve druhé části večera se představil swingový orchestr.

Bigband „Pianoforte“ je orchestr složený ze studentů dánské střední školy „Aabenraa Statsskole“. Aabenraa je cca patnáctitisícové město ležící na jihu Dánska, v těsné blízkosti dánsko-německých hranic. Školní orchestr, stejně jako obdobná školní tělesa, se každý rok musí potýkat se stejným problémem – nejstarší , a tedy i nejzkušenější studenti odcházejí, aby byli nahrazeni naprostými nováčky z prvních ročníků, z nichž mnozí mají nulovou zkušenost s prací v hudebním tělese. Někteří se až v tuto chvíli začínají učit hrát na hudební nástroj, což je možné pouze díky úzké spolupráci s místní hudební školou. Navzdory těmto pravidelným obměnám v personálním obsazení se orchestru již od roku 1988 daří udržet si vysokou hudební úroveň.

Složení orchestru se lehce liší od tradičního bigbandu, který obvykle disponuje zhruba 20 hráči. Studentský orchestr se skládá ze 35 členů, což znamená, že všechny žesťové skupiny jsou zdvojené (saxofony, pozouny a trubky). Díky tomu je zajištěna kontinuita hry a všichni nově příchozí jsou vždy vedeni již zkušenými hráči.

Bigband Pianoforte má široký repertoár zahrnující tradiční jazzové skladby, latinsko-americké melodie, populární písně i rock. Největší událostí se každým rokem stává zahraniční zájezd celého orchestru, při kterém vystupuje na koncertech jak pro školy, tak pro široké publikum.

Děkuji váženým kolegyním z benešovského gymnázia, Daně Jelínkové a Pavle Šintalové, za neocenitelnou pomoc při organizaci celého večera, a Elišce Náprstkové za skvělé tlumočnické služby. Potkaly se dva světy, dvě koncepce vzdělávání, a nutno říct, že každá zasluhuje respekt a uznání. Večer to byl náročný, ale krásný a originální.

Anton Masnica, ředitel školy