Učitelé a zaměstnanci

Mgr. Vondráčková Libuše

 • absolventka Státní konzervatoře Praha a Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha
 • bývalá členka Opery Národního divadla Praha
 • vyučuje sólový zpěv

Hladíková Petra

 • absolventka Konzervatoře Jana Deyla
 • obor kytara, klarinet, zobcová flétna
 • v současné době na mateřské dovolené

MgA. Masnicová  Noemi

 • absolventka Konzervatoře Teplice, obor klavír
 • absolventka magisterského studia HAMU, obor klavír
 • vyučuje hru na klavír, korepetice

Masnica Anton

 • ředitel školy
 • absolvent Konzervatoře Jana Deyla a Odborné ladičské školy v Praze
 • obor kontrabas, akordeon, ladění klavírů
 • vyučuje hru na  akordeon, kontrabas, zobcovou flétnu

 Bc. Masnicová Ivana

 • absolventka Konzervatoře Jana Deyla v Praze
 • absolventka Akademie staré hudby na FF Masarykovy univerzity v Brně
 • vyučuje hru na příčnou flétnu, kytaru, zobcovou flétnu

Mixánová Světlana, PaedDr.

 • absolventka PedF UK Praha
 • vyučuje hudební nauku

Sadílková Ladislava

 • stará se nám o ekonomiku a účetnictví

Sedláček Ctirad, DiS.

 • absolvent Konzervatoře České Budějovice
 • obor klarinet, zobcová flétna, hra na varhany
 • vyučuje hru na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu, klavír

Suša Michaela

 • absolvovala Konzervatoř Duncan centre v Praze
 • vyučuje Současný tanec

BcA. Suša Jan

 • absolvent Střední školy uměleckého designu obor Hračka, loutka, maska
 •  absolvent bakalářského studia na AMU- FAMU obor Animovaná tvorba

Štochlová Irena

 • absolventka Státní konzervatoře Praha
 • obor housle

Grandisch Štěpán, DiS.

 • absolvent Státní konzervatoře Praha
 • obor pozoun
 • vyučuje žesťové nástroje, zobcovou flétnu

Žvejkalová Ludmila

 • absolventka Státní konzervatoře Praha
 • obor klavír, korepetice

Rous Ota, DiS.

 • vystudoval Konzervatoř Jana Deyla 
 • vyučuje hru na Kytaru

 Varha Olha

 • uklízečka