Taneční obor

Charakteristika Taneční a pohybové výchovy a Současného tance pro děti

Slovo tanec vnímáme jako pohybové vyjádření citových prožitků. Pohyb je potřeba studovat, poznávat jeho možnosti, všímat si zážitků, které pohyb vyvolává, pěstovat kinetické cítění a smysl pro proměnlivé prostorové vztahy, dynamiku pohybu a rytmické cítění.

Rozvíjet taneční techniku znamená rozvíjet přirozený, správný způsob tělesného pohybu.

Přípravné studium

Přípravná taneční výchova je určená dětem od 6 let
Děti se mají možnost seznámit se základy práce tanečního oboru a připravují se ke studiu předmětu Současný tanec, který se studuje od 1. ročníku I. stupně, celkem 7 let. Žák má možnost pokračovat ve studiu v II. stupni základního studia v délce 4 roky.

V Taneční a pohybové výchově, posléze v Současném tanci, se zaměřuji na techniku pohybu. Učím žáky znát všechny základní polohy od lehu po stoj. Procvičujeme jednotlivé svalové oblasti. Pracujeme s úklony, předklony, záklony, rotacemi a vlnami těla. Zaměřujeme se na přenášení váhy, podsouvání a natáčení pánve, převaly, pády. Soustředíme se na chůzi, běh a skoky z místa. To vše obměňujeme a kombinujeme v různých tanečních variacích. Snažím se odbourat zlozvyky (špatné návyky) v držení těla. Vedu žáky k samostatnosti a posiluji jejich sebedůvěru.

Improvizace (dětský tvořivý taneční projev) představuje v tanci důležitou složku. V improvizaci je vždy na prvním místě pocit, představa, pak následuje pohyb. Dodržením této zásady se předchází u žáků imitování, vnějškovosti, nepravdivosti. Vše doprovází citlivý hudební doprovod. Snažím se v dětech probouzet vztah k hudbě. Vedu žáky k poslechu hudby a reagování na její emotivní složky.