Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: leden 2020

Zprávy ze Základní umělecké školy         

V lednovém příspěvku do zpravodaje zpravidla hodnotíme poslední čtvrtletí minulého roku, zejména pak události, které se konaly v době adventní a vánoční. Závěr kalendářního roku jsme si již tradičně užili s našimi žáky a příznivci na rozmanitých akcích.  

Přípravy na Advent a Vánoce pozvolna začaly už první týden v říjnu, kde jsme si s paní učitelkou Bohunkou Havelkovou z místní ZŠ domluvili seznam koled a vánočních písní, které jsme každé říjnové a listopadové úterky a pátky začali nacvičovat s žáky obou škol. Společně jsme vytvořili hudební těleso čítající 25 zpěváků a 15 muzikantů. Kromě jiného jsem musel pro tak specifické těleso všechny skladby upravit a zapsat do not. Již podruhé v krátké době vystoupili žáci ZŠ a ZUŠ u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Smekám klobouk před všemi žáky, kteří byli ochotní téměř dva měsíce vstávat každé úterý kolem šesté hodiny ráno, aby se program naučili. Děkuji taky rodičům, příznivcům a paní učitelce Havelkové za spolupráci. 1. prosince jsme společně vystoupili u příležitosti rozsvícení vánočního stromu a koledy jsme si ještě zazpívali v pátek 20. prosince u stromečku v ZŠ Čerčany.

27. listopadu začal maraton Třídních přehrávek. Žáci jednotlivých tříd hudebního oboru si díky tomu mohli vyzkoušet zahrát část repertoáru před publikem, které v tomto případě tvořili rodiče a rodinní příslušníci. Díky přehrávkám, které si zopakujeme v pololetí se žáci a pedagogové hudebního oboru připravují na postupovou zkoušku, která je čeká v závěru školního roku. Přehrávky se konaly v sále KD a v místním Kině. Děkujeme všem za pomoc, zejména panu Martinu Macháčkovi, který nám opět připravil v Kině příjemné prostředí.

14. prosince jsme se sešli s našimi posluchači a příznivci v kostele sv. Havla v Příčí nad Sázavou. Adventní koncert nabídl posluchačům velice pestrý program, kde nechyběly koledy v podání žákyň pěveckého oddělení, představili se žáci smyčcového, dechového i klavírního oddělení. Program zpestřil svým vystoupením pan farář Martin Janata, který společně s paní učitelkou I. Štochlovou, L. Žvejkalovou a A. Masnicou, provedli 1. větu ze Sonáty č 1. od J. D. Zelenky. Skladbu jsme věnovali jako vzpomínku na pana Jiřího Piláta, dlouholetého regenschoriho, který celý svůj život věnoval propagaci hudby starých českých mistrů, zejména pak dílu Jana Dismase Zelenky, rodáka z nedalekých Louňovic pod Blaníkem. Program měl u posluchačů velký ohlas a všichni vydrželi až do konce koncertu, čeho si velice ceníme, protože polovina jich musela kvůli malému prostoru stát.

15.12. jsme připravili prezentaci všech oborů školy. V rámci odpoledního programu „Betlémské světlo“ v Hospici Dobrého Pastýře připravili naši výtvarníci výstavu pod názvem „Betlém zvířátek“. Mladí výtvarníci připravili pod vedením paní učitelky Marie Kolářové komponované pásmo, kde básničky ze sbírky básní Amálie Kutinové doplňovaly jednotlivé obrazové scenérie. Program vyvrcholil společným vystoupením žáků hudebního a tanečního oboru, kteří předvedli pásmo koled a vánočních písní.

S našimi žáky a učiteli jste se mohli setkat i v době vánočních svátků. Nechyběli jsme při zpívání koled v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně, při provedení Půlnoční mše v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou, nebo na Vánočním koncertě sdružení Musica Diversata v kostele sv. Mikuláše v Benešově. Tato setkání jsou pro nás velice přínosná. Kromě současných žáků se totiž setkáváme na jednom pódiu také s absolventy naší školy.

Anton Masnica, ředitel školy

PF 2020

Základní umělecká škola Čerčany přeje všem svým žákům, rodičům, příznivcům a vůbec dobrým lidem mnoho štěstí a pohody v roce 2020!

Video z vystoupení žáků na Betlémském světle v hospici

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje:

protože se v poslední době opakují dotazy ohledně rekonstrukce budovy Sukova č.p. 59, a případné stěhování školy do upravených prostor, dovolte krátkou rekapitulaci současného stavu. Stavební úřad v Čerčanech vydal dne 5.6. 2019 Rozhodnutí Č. j. OUCE/1492/2019, kterým schvaluje stavební záměr, Stavební úpravy domu č.p. 59. změna užívání DPS na ZUŠ. Na základě Rozhodnutí vypsala Obec Čerčany výběrové řízení na pořízení stavby.

Rekonstrukce je plánovaná na dvě etapy. V první fázi ( leden-červen 2020) by se zrekonstruoval dům č.p. 59. a škola by se v letních měsících přestěhovala.V druhé etapě by se dostavěl k stávajícímu objektu komorní sál. Termín dostavby sálu není zatím určen. Jedná se o důležitou součást projektu, který škole zaručí standardní podmínky, které jí umožní plnohodnotně naplňovat školní vzdělávací program.

ZUŠ v posledních 11 letech naplno využívala svou kapacitu. Od 1.9.2018, kdy se podařilo kapacitu navýšit, jí navštěvuje 230 žáků, kteří se vzdělávají v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Považuji za strategicky důležité dokončit projekt včetně vestavby sálu. Záleží opravdu na nás, zda uchováme dalším generacím možnost dosáhnout co nejvyšší umělecké úrovně, kterou nabízí základní umělecké vzdělávání prostřednictvím RVP ZUŠ, garantovaného kvalifikovanými pedagogy, nebo se spokojíme s nabídkou vzdělávání alternativního, kde určuje pravidla trh.

Dne 23.10. 2019 jsme se sešli v sále Kulturního domu Čerčany u příležitosti konání podzimního koncertu a výstavy. Žáci výtvarného oboru připravili výstavu obrazů pod názvem „ Tak to jsem já“. Mladí výtvarníci měli za úkol namalovat, nebo nakreslit svůj portrét. Neměli to ovšem vůbec jednoduché. Měli za úkol namalovat se jako zvíře, strom, louka, způsobem, který by vystihoval charakteristické rysy jejich osobnosti. Jak se to povedlo můžete vidět v pizzerii a v předsálí kulturního domu.

Koncert jsme věnovali Antonínu Dvořákovi. Zúčastnily se všechny obory. Komponované pásmo ze života Antonína Dvořáka připravili mladí muzikanti, tanečníci i výtvarníci pod vedením Marie Kolářové. Z žáků a pedagogů se stali recitátoři, kteří seznamovali posluchače s důležitými životními událostmi Mistra. Večer moderoval Adam Zedek, jako recitátoři se představili Antonín Zbrožek, Adam Šintal, Emma Vaništová a Štěpán Grandisch. Žáci hudebního oboru zahráli a zazpívali skladby Antonína Dvořáka. K vrcholu večera patřila píseň Dobrú noc v interpretaci Mgr. Libuše Vondráčkové, a rovněž vystoupení starších žákyň tanečního oboru spolu s jejich paní učitelkou Michaelou Sušou . Její choreografie a improvizace vykouzlila u všech posluchačů úsměv na tváři.

V době podzimních prázdnin se konala v táboře v Trhové Kamenici „PODZIMKA“ : podzimní výlet, který naše ZUŠ pořádá společně, tak jako letní výtvarný tábor, s OSŽ DKV Praha. Tématem tábora byly „Rychlé šípy“. Kromě klubovny Rychlých šípů si děti užily dosyta také překrásnou podzimní přírodu Železných hor s výlety po okolí a nechyběly ani bohaté společenské večery.

Anton Masnica, ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2019

Změny na počátku školního roku:

Dle sdělení Stavebního úřadu Obce Čerčany byl schválen stavební záměr: Stavební úpravy domu. č.p. 59, změna užívání DPS na ZUŠ. Znamená to, že nejpozději v zimě by měla začít vybraná stavební firma na objektu pracovat. Předpokládá se, že stavba bude dokončena v června 2020 tak, abychom se na příští školní rok mohli přestěhovat do upravené budovy. Rekonstrukce je plánovaná na dvě etapy. V té druhé by se k rekonstruované budově měl dostavět malý sál který škola ke svým výukovým programům potřebuje nejenom pro muzikanty, ale hlavně pro tanečníky. Od 2. září vyučuje hru na klavír slečna Noemi Koblischková Bc. A, absolventka Konzervatoře Teplice, absolventka bakalářského studia HAMU a v současnosti studentka magisterského studia.

Akce do konce roku 2019

kromě pravidelného vyučování proběhne i v letošním školním roce několik zajímavých akcí. Na podzim se sejdeme 23.10 v sále kulturního domu , kde si zavzpomínáme na jednoho z největších velikánů české i světové hudby, Antonína Dvořáka. V listopadu a prosinci připravujeme oblíbené přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru. Nebudeme chybět ani na Rozsvícení vánočního stromu a Betlémském světle v Hospici Dobrého Pastýře. 14. prosince nás čeká Adventní koncert v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Nebudou chybět ani naši výtvarníci a tanečníci. Termíny jednotlivých akcí budou zveřejněny do konce září na našich webových stránkách. Anton Masnica, ředitel školy

Výtvarný tábor na Chrudimce 20189

ZUŠ Čerčany ve spolupráci s Českými drahami a Galerií u Marie pořádala již 11. ročník výtvarného tábora na „Chrudimce“. Letos jsme se inspirovali slunnou Itálií a její bohatou uměleckou minulostí i současností. Týden plný her a malování se opět vydařil. Děti malovaly závodní vozy Ferrari v duchu italského futurismu, barokní kašny podle Berniniho, Luciana Pavarottiho jako římskou mozaiku a jiné italská motivy.

Bylo nám fajn a snad to rodiče i na nás viděli, když si pro děti po týdnu přijeli.

Výtvarný tábor na Chrudimce se stal pro nás dospělé a doufám i pro děti srdeční záležitostí a už se těšíme na 12. ročník, který začínáme vymýšlet a připravovat. Marie Kolářová

Výtvarný tábor na Chrudimce 2019, ohlasy účastníků:

LDT Chrudimka

Tak jako každý rok v posledním týdnu prázdnin, tak se i letos v termínu 24.8. – 31.8. 2019 uskutečnil tradiční umělecký tábor na Chrudimce – prostě „VÝTVARKA“.
Tábor se nachází nedaleko Trhové Kamenice uprostřed krásné zalesněné přírody v těsné blízkosti řeky Chrudimky. Tábor je tak oblíbený, že i přes navýšení počtu dětí, je po otevření přihlášek vždy během pár dnů obsazen již v lednu. Děti se na výtvarku těší celé prázdniny a nemohou se dočkat. Nejenom proto, že se tam setkají se svými spolužáky z Čerčan, Pyšel a okolí, ale především pro zajímavý a bohatý program plný překvapení.

Výtvarka je pod vedením profesionální malířky Marie Kolářové, která vede výtvarný obor v ZUŠ Čerčany. Spolu s vedoucími a praktikanty z řad starších spolužáků připravili letos program na téma Pod italským nebem, a proto i oddíly měly pěkně „jedlé“ názvy jako např. Tagliatele, Ňoky, Tortelini, Špagety, Makaróny, Papardelle, Linguine, Alfabety apod.

Děti si vymyslely také tematické pokřiky: Papardelle, papardelle, uvaříme nepřátele! Kdo snídá ňoky, ten hýbá boky. V polívce je kousek světa, my jsme oddíl Alfabeta…

Inspirovaly se významnými italskými malíři a umělci a namalovaly obrazy jako Zrození Venuše, Portrét z ovoce, Věci v pohybu, Fontány, či Mozaiku s Pavarottim.

Jídlo bylo opět výtečné, proběhla dvakrát oblíbená diskotéka a nakonec pouť, kde se platilo uměleckými penězi – kaňkami -, které si děti vysloužily v různých soutěžích a za něž si potom mohly koupit cukrovou vatu, párek v rohlíku nebo nápoje.

Závěrečné vystoupení pro rodiče „S Italem v kuchyni, tentokráte s Pietrem Rocchem“ bylo jako vždy vtipné, nápadité a veselé. María s Pietrem nacpali do trouby Pavarottiho s Monou Lisou, gondoliéra s pizzou a Pinocchia.

Děti nakonec zapěly píseň „Ti amo, Itálie, ti amo, Toskánsko, ti amo, boloňské špagety miluješ ty i ty, zpíváme…… a už nyní plánují, s kým budou příští rok na chatce 

Martina Tichá

Na táboře se mi moc líbilo. Hráli jsme tam hodně her a kreslili spousty obrázků. V chatkách jsme byli po čtyřech. Naše téma bylo: „Pod Italským nebem“ a proto se každý oddíl jmenoval po těstovinách. Byli tam: ňoky, tortellíny, tagliatelle, lingvini, špagety, alfabeti, papardelle a macaroni.

Moc se mi líbilo, že jsme tam měli psa Montyho, byl roztomilý a každý se s ním mazlil. Poslední den jsme tam měli takovou slavnost, dostali jsme malované peníze a za ně jsme si kupovali různé věci, hlavně jídlo. Na konci jsme dostali od Marie krásné malované masky a ty jsme si odvezli domů na památku. Martina Jirešová, Pyšely 4. třída