Výtvarný tábor 2019

Vážení rodiče,

pokud máte zájem přihlásit své děti na výtvarný tábor v Trhové Kamenici, který se bude konat v době od 24.8. – 31.8. 2019, je možné již vyplnit přihlášku na www.ldt  chrudimka výtvarka

Připomínám, že o tábor je veliký zájem a v roce 2018 byl obsazený již 16.ledna. Prosím, upozorněte své známé a kamarády na možnost přihlásit své dítě již teď.

Anton Masnica, ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2018

Čerčanské ochutnávání:

v měsíci září se již tradičně účastníme Čerčanského ochutnávání. Žáci výtvarného oboru malovali portréty návštěvníků. Přibližně 15 mladých výtvarníků pod vedením Marie Kolářové namalovalo kolem 35 portrétů, zpravidla svých rodičů, kamarádů, spolužáků i zvědavých návštěvníků, kteří byli překvapeni, co všechno mladí výtvarníci již umí.

Otevření zvonice na návsi v Čerčanech:

V neděli 28. září 2018 jsme se sešli na návsi v Čerčanech u příležitosti otevření zvoničky. Krásné slunečné počasí umocňovalo slavnostní atmosféru a jsme rádi, že jsme s žáky hudebního oboru mohli tento okamžik podpořit. Díky paní Špitálské a dalším občanům, které podporovala obec, se vrací do Čerčan po dlouhých desítkách let krásná tradice poledního a večerního zvonění. Jak jsme zpívali v jedné písni: „ Čerčanská zvonice dlouho nezvonila, ale dobrá vůle píseň jí vrátila“.

100 let Československa v písních, tancích a obrazech:

16. října 2018 se uskutečnil slavnostní koncert v sále KD Čerčany u příležitosti výročí založení společného státu Čechů a Slováků. Byl to jedinečný večer plný písní, tanců a obrazů. Stoletou historií společného soužití nás provedla naše výtvarnice a režisérka celého večera, Marie Kolářová. V průběhu večera jsme si připomenuli všechny důležité okamžiky společné historie. Kromě zrození státu, období první republiky a II. světové války zde nechyběla ani doba socializmu, okupace 1968, normalizace, listopad 1989, a rozdělení státu. Každá epocha měla své zastoupení charakteristickou písní doplněnou tancem a obrazy. Připomenuli jsme si oblíbenou píseň prezidenta Masaryka Ach synku, synku, Vejvodovu polku Škoda lásky, která oznamovala konec války, nechyběla Internacionála, kterou jsme v dobách minulých museli angažovaně pět a u státnic znát všechny čtyři sloky, nebo „Modlitba pro Martu či Československá státní hymna. Poprvé v historii školy se představily všechny tři obory společně. Nutno poznamenat, že nasazení i provedení ze strany žáků a učitelů bylo mimořádné.

Podzimka 2018

v době podzimních prázdnin se konal výlet našich žáků do dětského tábora Chrudimka v Trhové Kamenici ve spolupráci se SŽDC Praha. Letos na Podzimce získaly děti Nobelovu cenu za záchranu přírody a skautských zásad. K tomu jim dopomáhali světoví vynálezci: Edison, Newton, Mendělejev a další. Ti jim na závěr předali místo medaile žárovku s nápisem “ Ať se ti rozsvítí „.

Slavnostní zasazení Lip svobody:

sváteční neděle 28. října 2018 se nesla napříč celou zemí ve znamení oslav výročí vzniku republiky. Tentokrát jsme se sešli na parkovišti před prodejnou Tesco v blízkosti nového domu s podpůrnými byty, za účelem zasazení památných lip a odhalení nově umístěného památného kamene. Počasí nám tentokrát ukázalo svoji druhou tvář. Díky duchapřítomnosti pana Jarolímka, který postavil na parkovišti stan, jsme mohli i my přispět krátkým kulturním programem a obohatit důstojnou akci, kde se hudba střídala se svátečním slovem. I když pršelo, sešlo se nás tam mnoho a je vidět, že pokud jde o věci důležité, nezastaví nás ani špatné počasí a přijdeme si zavzpomínat a vzdát čest všem, kteří si to zaslouží.

Anton Masnica, ředitel školy

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019

Vážení návštěvníci:

Zveme vás na společný koncert České filharmonie a vybraných žáků ZUŠ z Ústeckého, Karlovarského, Středočeského, Olomouckého a Jihočeského kraje, který se koná dne 16.6.2019 ve Dvořákové síni Rudolfina v 19:30.

Naše žačka Eliška Náprstková, ze třídy paní učitelky Ivany Masnicové ve hře na příčnou flétnu, se letos zúčastní společného muzicírování s naším nejvýznamnějším orchestrem v rámci projektu Asociace základních uměleckých škol a České filharmonie

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů

100 let Československa v písních, tancích a obrazech

Vážení návštěvníci naších stránek: nezapomeňte, že již v úterý 16.10. jsme pro vás připravili velice zajímavé komponované pásmo plné písní, tanců a obrazů, kterým si připomeneme 100 let společného soužití Čechů a Slováků. Slovem provází Marie Kolářová. Všichni se na vás těšíme.

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2018

 Změny na počátku školního roku:

Vážení čtenáři: v letním čísle zpravodaje byly uvedeny informace, které se týkají naší školy. Protože došlo k uvedení nepřesných údajů ohledně počtu žáků a cílové kapacity žáků školy, dovolte, abych vše uvedl na pravou míru. Jak jsem vás již informoval v minulých číslech zpravodaje, škola v minulém roce žádala ministerstvo školství o navýšení cílové kapacity žáků školy ze 170 na 230 žáků. Dále žádala o zřízení dalšího místa poskytovaného vzdělávání a zřízení tanečního oboru. Mikulášská nadílka ministerstva školství byla velkorysá a svým rozhodnutím ze dne 6.12.2018 nám splnila všechna přání. Díky tomu jsme mohli v letošním školním roce otevřít taneční obor v učebně ZŠ Čerčany a místo 170 žáků školu začalo navštěvovat 230 žáků.

 Kde se vzal taneční obor?

Možná vás překvapí, že o nový obor je tak veliký zájem, a že je již plně obsazen. Je to důsledek cílevědomé práce nové paní učitelky. Michaela Suša je vynikající tanečnicí, která  tančí na předních pražských scénách, a rovněž vyučuje tanec  v ZUŠ Lounských na Praze 4, kde dosáhla ve svém oboru mimořádných výsledků. Dětem z Čerčan a okolí se věnuje již několik let v rámci mimoškolních aktivit. Za ta léta tvrdé práce si vychovala mnoho žáků, kteří se chtějí věnovat tanci dlouhodobě a tak se rozhodli pokračovat dál na základní umělecké škole. Škola tak získala do svých řad vynikající učitelku, která nabízí našim dětem originální pojetí moderního tance.

Co nás čeká v letošním školním roce?

Kromě Čerčanského ochutnávání a dalších kulturních akcí, které pořádá škola ve spolupráci s obcí a jinými institucemi, nás čeká školní rok plný hudby, malování a tance. Vrcholem školního roku by mělo být přestěhování naší školy do nové budovy. Dovolte, abych závěrem vyslovil přání: ať se dílo podaří!                         Anton Masnica, ředitel školy

Prázdninové malování 2018:

Ve spolupráci se ZUŠ Čerčany pořádám o prázdninách v Pyšelích letní výtvarné týdenní kurzy pro děti. První týden jsme tvořili na motivy písně „ Mám malý stan“ a druhý „ Jó, třešně zrály“. Mladí umělci si na začátku pomalují desky podle témat, a pak do nich vkládají výkresy které celý týden malují. Namátkou jmenuji názvy některých děl. „Jaká tajemství ukrývá stan“, „Špačci útočí“, „Paní Bublanina“ a tak dále…Opět, jako každý rok, si vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Temperu, akvarel, pastel a perokresbu. Bylo to krásných 14 dní plných nápadů a radosti z tvorby. Tak zase za rok a třeba i s vámi.  Těším se. Marie Kolářová

 Výtvarný tábor na Chrudimce 2018:

Letos již podesáté pořádaly České dráhy ve spolupráci se ZUŠ Čerčany a Galerií u Marie „Výtvarný tábor“ na Chrudimce. Letošní téma „Zlatý Valoun – festival animovaného filmu“ nás moc bavilo. Tvořili jsme perokresby vzducholodí podle Karla Zemana, vymýšleli nové logo pro studio Bratři v triku, temperami ztvárnili ponuré krajiny Tima Burtona a akvarelem zachytili přeměnu člověka ve zvíře podle filmu Krysař od Jiřího Barty. V překrásné přírodě Železných hor jsme nejen malovali, ale také si hráli. Jako na každém festivalu i my soutěžili v různých kategoriích. Střihu, režii,dabingu, loutkoherectví, produkci a scénáři. Nominovaní umělci pak netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhlo  na pátečním galavečeru. V sobotu se pak mohli všichni pochlubit rodičům svými obrazy a Zlatými Valouny, které si odváželi na památku. Byl to krásný týden a už se těšíme na další ročník. Tak za rok na shledanou, tentokrát na téma „Umění ve výtvarném umění“.                                                            Marie Kolářová