Talentové zkoušky 2019

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání:

Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 10.6. – 14.6.2019

Hudební obor:

pondělí 10.6. úterý 11.6. pátek 14.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 14.6.2019)

Výtvarný obor:

pouze středa 12.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

Taneční obor:

pouze čtvrtek 13.6.2019

16:30 – 18:30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany

školní rok 2019/2020

(zjišťování předpokladů ke vzdělávání)

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla nebo krátké básně

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Příjímání žáků:

Vážení rodiče: výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do 25.6. 2019. Ve stejný den bude na webových stránkách školy ve složce „O NAŠÍ ŠKOLE“ zpřístupněna přihláška ON LINE, kterou PŘIJATÍ uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, vyplní a odešlou. Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaši návštěvu. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností pište, info@zuscercany.cz, nebo volejte v odpoledních hodinách do kanceláře ředitele školy, 737 243 952

Anton Masnica

ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2019

školní rok se nám pozvolna překulil do 2. pololetí, a po všech nezbytných úkolech jsme se i na naší škole protancovali, prohráli a promalovali k dalším aktivitám které jsou z touto dobou spojeny.

I letos se někteří žáci připravovali na soutěž MŠMT. Školní kolo soutěže proběhlo již v lednu v rámci pololetních přehrávek. Letos se soutěží v kategoriích Komorní hra s převahou dechových nástrojů a Hra na akordeon. Okresního kola se zúčastnily celkem 4 soubory a jeden hráč na akordeon.

Všichni jsme šli do soutěže s očekáváním a přáním, aby naši žáci uspěli pokud možno, co nejlépe a postoupili dále do krajských kol soutěže. A stalo se: všichni soutěžící přivezli z okresního kola první místa. Svědčí to o tom, že naši žáci mají uznání i u odborné veřejnosti, a to je jedno z nejlepších vyznamenání a ocenění pro všechny zúčastněné. Pro mne bylo cenné také zjištění, že se i ti soutěžící, kteří nepostoupili, hned ptali svých učitelů, kdy bude další soutěž. Připravovat se na jakoukoli soutěž je velice náročné a všichni laureáti se musí vyrovnat s náročnými podmínkami repertoáru, který je třeba zvládnout. Obnáší to krom jiného důslednou domácí přípravu a desítky hodin času navíc. V neposlední řadě je rozhodující zájem rodičů a nejbližších rodinných příslušníků. Pozoroval jsem přípravu jednotlivých souborů a oceňuji krom jiného i přístup rodičů, kteří podporovali své děti a nelitovali času stráveného na přehrávkách, kde si děti mohly repertoár důkladně obehrát.

A jak to vlastně 20.2. v ZUŠ Benešov dopadlo? Ve hře na akordeon přivezl první místo s postupem do krajského kola Antonín Vilímek, vyučující: Anton Masnica. Trio příčných fléten:Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella, 1. místo, vyučující: Ivana Masnicová, Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof, 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška, 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ivana Masnicová.

Všem soutěžícím a vyučujícím gratuluji a přeji mnoho úspěchů v krajských kolech soutěže.

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019, aneb Kde jsme se tam vzali?

Zveme vás na společný koncert České filharmonie a žáků ZUŠ který se koná dne 16.6. 2019 ve Dvořákově síni Rudolfina v 19:30 h. Pro letošní 6. ročník bylo vybráno celkem 60 žáků z pěti krajů: Ústeckého, Karlovarského, Středočeského, Olomouckého a Jihočeského,

Společného muzicírování s naším nejvýznamnějším orchestrem se v rámci projektu Asociace základních uměleckých škol a České filharmonie letos zúčastní také naše žačka, Eliška Náprstková, ze třídy paní učitelky Ivany Masnicové ve hře na příčnou flétnu. Tento projekt je důkazem, že ti nejlepší žáci jsou schopni díky svému úsilí a soustavné kvalitní práci dospět až na profesionální úroveň. I Eliška se v průběhu studia účastnila soutěží MŠMT ZUŠ, kde dosáhla mimořádných výsledků nejenom ve hře na příčnou flétnu, ale i na zobcovou flétnu a v kvartetu zobcových fléten. Právě na základě těchto výsledků, a také díky svému bohatému repertoáru a dosavadní koncertní praxi, byla do společného projektu s ČF vybrána komisí AZUŠ. Nebylo to věru vůbec jednoduché protože na jedno místo v orchestru bylo 8 – 10 zájemců z řad jednotlivých krajů. Je to ocenění práce všech, tedy žáka, učitele i rodičů, kteří po celou dobu Elišku podporovali. Pro nás ostatní je to svátek a událost, u které bychom neměli chybět. Proto, máte-li zájem, neváhejte, již nyní lze objednat na koncert 16.6. vstupenky prostřednictvím portálu České filharmonie https://www.colosseumticket.cz/cs/307828-spolecny-orchestr-filharmoniku-a-zaku-zus,pokud bude již vyprodáno, je možné navštívit v 11:00 hodin dopolední generální zkoušku, která je veřejnosti přístupná zdarma a výlet spojit s prohlídkou rozkvetlé Prahy.

Anton Masnica

ředitel školy

Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ

20.2.2019 ZUŠ J. Suka Benešov

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Trio příčných fléten: Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella

1. místo, vyučující: Ivana Masnicová

Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Ctirad Sedláček

Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující: Ctirad Sedláček

Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující, Ivana Masnicová

Hra na akordeon

Antonín Vilímek

1. místo s postupem do krajského kola soutěže, vyučující, Anton Masnica

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajských kolech soutěžě

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

Všechno nejlepší do nového roku přeji žáci a zaměstnanci ZUŠ Čerčany

Třídní přehrávky: koncem měsíce listopadu a začátkem prosince se konaly přehrávky žáků hudebního oboru v sále KD Čerčany a v místním Kině. Zejména žáci prvních ročníků, kteří si poprvé zkusili zahrát na pódiu častokrát za asistence pedagoga absolvovali první důležitý krůček k tomu, aby se ujistili o tom, že hodiny přípravy a cvičení, které museli podstoupit mohou přinést radost a potěšení nejenom jím samotným, ale taky rodičům, rodinným příslušníkům a všem, kteří se přišli podívat a podpořit jejich snahu vytvářet něco hezkého. Děkuji za pomoc všem, kteří nám pomohli s realizací přehrávek, zejména panu Martinovi Macháčkovi, který si k vůli termínu přehrávky vyměnil službu ve svém zaměstnání.

Rozsvícení vánočního stromu – spolupráce se Základní školou Čerčany: díky pochopení a vstřícnosti vedení Základní školy a paní učitelky Bohumily Havelkové jsme letos mohli připravit pásmo koled společně s žáky Základní školy. V měsíci listopadu jsme každé pondělí ráno od 7:10 nacvičovali koledy se zpěváky pod vedením paní učitelky Havelkové. Současně s nimi se připravovali na rozsvícení stromu i zpěváci, hudebníci a tanečníci z naší školy. Na vystoupení se společně podílelo 50 žáků. Posluchačům se vystoupení velice líbilo a všichni jsme si to moc užili.

Betlémské světlo: v neděli 16.12. jsme se zúčastnili společné vernisáže výstavy obrazů Karla Pavlíka a žáků výtvarného oboru naší školy pod názvem „Malujeme Vysočinu“. Vernisáž se konala v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech v rámci adventního odpoledne, „Betlémské světlo“. Po krátké Intrádě, kterou zahrál na trumpetu Jakub Sklenář uvedla výstavu Marie Kolářová, která zarecitovala za kytarového doprovodu paní učitelky Masnicové vlastní báseň „ Vysočina“. V průběhu odpoledne vystoupili i naši tanečníci a zpěváci. Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke sváteční atmosféře a nejvíce mne těší reakce rodičů, kteří byli v mnoha případech překvapení a dojatí z vystoupení svých dětí a namalovaných 60 obrazů žáků výtvarného oboru.

Vánoce a muzicírování: stejně, jako v předchozích letech se někteří žáci a pedagogové účastnili již tradičních vánočních vystoupení v okolí. Na Štědrý den dopoledne v kostele sv. Filipa a Jakuba na Chvojně hráli a zpívali koledy v pásmu „Staročeské Vánoce“. Nechyběla účast na tradiční půlnoční mši v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou a vánoční muzicírování zakončili někteří žáci a učitelé 25.12. Vánočním koncertem souboru „Musica Diversata“ v kostele sv. Mikuláše v Benešově.

Přání se nám vyplnila a pohádka se mění ve skutečnost: před rokem jsem psal o tom, že se nám povedlo založit taneční obor a navýšit cílovou kapacitu žáků školy. Letos díky zřizovateli školy, Obci Čerčany, pohádka pokračuje dál a dle rozhodnutí zastupitelstva Obec plánuje přestěhovat školu do domu Sukova 59 ještě v letošním roce. Projekt k úpravám domu postoupila Obec již k vyřízení stavebního povolení. A vidíte… pohádky jsou pravdivé.

Anton Masnica, ředitel školy

Marie Kolářová – báseň Vysočina

Milí návštěvníci:
v neděli 16.12. jsme se zúčastnili společné vernisáže výstavy obrazu Karla Pavlíka a žáků výtvarného oboru naší školy pod názvem „Malujeme Vysočinu“. Vernisáž se konala v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech v rámci adventního odpoledne, „Betlémské světlo“. Naše výtvarnice Marie nás potěšila básní, kterou vám věnujeme pod stromeček jako poděkování za váš zájem o dění ve škole.
Anton Masnica, ředitel školy