Koncert pro maminky

Milí návštěvníci:

nezapomeňte ani letos na Den matek a přijeďte si ho připomenout již tuto neděli do kostela sv. Klementa na Hradišti

Těšíme se na vás

Prostě to mám rád

Zase jsem se svými dětmi zúčastnil koncertu žáků ZUŠ Čerčany. A koncert to byl opět skvostný, moc milý zážitek. Při odchodu jsem navíc dostal milé rozloučení na cestu, tím myslím povzbuzení větou: „ Je milé, že chodíte na ty naše koncerty, i když vaše děti na žádný hudební nástroj nehrají“. Ponouklo mi to k položení si otázky. „Proč ty vlastně na ty koncerty chodíš?“ Upřímně. Prostě to mám rád. Hrozně mě to baví, děsně si to užívám, je to skvělé a značně mě to obohacuje.

Celá atmosféra těchto koncertů je podle mého názoru, něco naprosto výjimečného. Je zde něco, co člověk na jiných koncertech nevidí, neslyší, nezažije. Atmosféra jedinečného propojení mezi účinkujícími a posluchači. Na jedné straně děti, některé trochu nejisté, nezkušené, jiné už trochu zkušenější i sebejisté a bravurní, ale všechny zároveň plné očekávání. Jak jim to dnes půjde, zda něco nezkazí, zda se to povede, zda budou sami se sebou spokojení. Myslím, že jedinečné je to také v tom, jak je cítit, že teď, právě v tento okamžik opravdu o něco jde, na něčem opravdu záleží. Na straně druhé posluchači, rodiče, učitelé, prarodiče, sourozenci, spolužáci. Pečlivě poslouchají, drží palce, radují se z úspěchu a soucítí při nezdaru, povzbuzují nebo chlácholí.

A nejkrásnější jsou maminky. Většinu jich neznám jménem a nevím, které dítě je čí, ale je krása je pozorovat a poznávat, kdo ke komu patří. Díky mobilním telefonům je to poměrně snadné. Tak tiše sedím, poslouchám jednotlivá vystoupení a nenápadně pozoruji ty jemné pochyby ruky nebo nohy, poklepávání prstů, pokyvování hlavou, nepatrné pootevírání rtů. Jak vám to sluší při počítání taktů, nádechů a rytmu. Říkám si v tu chvíli, kolikrát jste doma tu kterou skladbu společně cvičili, opakovali, pilovali, kolikrát jste své děti povzbuzovali a teď, ta nádhera, odměna. Vaše dítě stojí na podiu a hraje nebo zpívá a vy tam vlastně stojíte s ním. Pak to skončí, váš poklad se ukloní a zazní potlesk. To tleskáme vašemu dítěti, jeho učiteli, té kráse, kterou jsme slyšeli, to tleskáme Vám. Připadám si až trochu provinile, že mohu být nablízku něčemu tak jemnému, skoro intimnímu spojení mezi jednotlivými posluchači a jejich dětmi. To napětí, očekávání a pak ten pocit hrdosti mi připadá tak silný, že mne zasáhne a věřím, že i ostatní přítomné posluchače. I my ostatní spolu s vámi můžeme klouzat na vlně hrdosti a radosti. A také na ní kloužeme. Ta dřina a práce, to úsilí je na vás a vašich dětech a odměny je tolik, že zbývá i pro nás ostatní. Jak sladké je slíznout trochu vaší smetany.

Co se to tam odehrává za kouzlo, že ve mě vyvolává tyto pocity a představy. Jsem zcela střízlivý a přesto nějak opilý, tou atmosférou naplněnou emocemi, které by se daly doslova krájet. Prosím za prominutí. Nevím proč, ale představuji si pana ředitele Masnicu, jak na konci koncertu stojí ve dveřích ven ze sálu, v ruce má smyčec a tím, jak mačetou vždy máchne do vzduchu a odsekne kus té husté sladké atmosféry a s úsměvem jej podává jednotlivým rodičům a návštěvníkům. A my obdarovaní si ten hustý kousek neseme domů a můžeme si z něho občas utrhnout nebo ukousnout, vždy když to potřebujeme a zase na chvilku se vrátíme do toho sálu v Čerčanech a znovu prožijeme tyto chvíle. Pro potěchu, pro radost a povzbuzení. Díky. Prostě to mám rád.

Posluchač a otec „zatím“ nehrajících dětí P.V.

Koncert komorní hudby

Vážení návštěvníci:

zveme vás na netradiční koncert komorní hudby, který můžeme volně nazvat jako setkání generací žáků a pedagogů naší školy.

V průběhu večera se představí bývalí žáci školy:

  • paní Marie Zágorová
  • paní Dagmar Adamová
  • pan Jan Slabý
  • pan Ctirad Sedláček

Uvidíte a uslyšíte:

  • souboj největšího a nejmenšího houslisty
  • duo loveckých rohů
  • žesťový kvintet
  • zahájíme výstavou žáků výtvarného oboru “ Z ptačí říše“
  • Marie Kolářová si pro vás připravila básničku

Ale hlavně máte příležitost setkat se s lidmi, které máte rádi a užít si spolu krásný večer.

Krásné Velikonoce vám přeje ZUŠ Čerčany

Těšíme se na vás

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje. březen 2017

Zprávy ze Základní umělecké školy

Pololetní přehrávky, školní kolo soutěže ZUŠ, koncert žáků

leden je měsíc pololetních přehrávek a školního kola soutěže MŠMT ZUŠ. I letos si žáci vyzkoušeli zahrát část svého repertoáru v rámci pololetních přehrávek, které se konaly od 16. do 20. ledna.V této době proběhlo také školní kolo soutěže. Letos žáci školy soutěží ve hře na klavír, ve hře na kytaru a ve hře na smyčcové nástroje. Všichni žáci postoupili do okresního kola soutěže.Naši výtvarníci v průběhu ledna pečlivě pracovali na projektu „Zušáček do každé rodiny“. Prezentace proběhla zejména 10.2.2017 v rámci plesu ZUŠ k 65. výročí založení školy. Každý žák měl možnost namalovat si králíčka Zušáčka pro potěšení svých nejbližších. Koncert žáků 25. ledna symbolicky uzavřel první pololetí. Je pro nás povzbuzující, když naše činnost zanechá v posluchačích koncertu tak silný dojem.

Okresní kolo soutěže ZUŠ – umístění žáků školy: Okresní kolo se konalo dne 15. a 16. února v ZUŠ J. Suka Benešov. Umístění žáků školy:Hra na housle: 0. kategorie: Šintal Marek 1. místo s postupem do krajského kola Říhová Veronika 2. místo, vyučující: Irena Štochlová. Hra na kytaru: IV. Kategorie: Brzybohatá Karolína: 2. místo, vyučující: Ivana Masnicová. V. Kategorie: Židlík Dušan: 2. místo, vyučující: Petra Hladíková. Hra na klavír: I. Kategorie: Friedl Maxim: 2. místo, II. kategorie: Klečková Monika: 1. místo, vyučující: Ludmila Žvejkalová. Všem soutěžícím a vyučujícím děkujeme za reprezentaci školy a Markovi Šintalovi přejeme v krajském kole mnoho úspěchů.

Ples k 65. výročí založení školy:

škola si v letošním školním roce připomíná kulaté výročí své samostatné existence. Při té příležitosti se konal Ples ZUŠ k 65. výročí založení. 10.2.2017 se sál KD oděl do sváteční atmosféry a předsálí se změnilo téměř k nepoznání. Je obdivuhodné, jak jednoduše a zajímavě dokáže Marie Kolářová se svým týmem výtvarníku vyzdobit jakýkoliv prostor a upoutat návštěvníky. Vedle tradiční tomboly, kde opět nechyběly poukazy na lekce hry na nástroj, malování, cvičení a pedikúry hrál po celý večer prim „Zuškrámek“. Návštěvníci plesu se mohli potěšit Zušáčky, které pro ně namalovali žáci výtvarného oboru, nechyběly Zušenky, Propizušky, potítka Zušítka a hlavně dobrá nálada. O tu se po celou dobu večera staral BigBandPlus, z Gymnázia a Hudební školy Hlavního města Prahy se svými sólisty, pod vedením Michala Reisera a Cimbálová muzika Milana Broučka. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu. Dovolte malý postřeh. „Tolik usměvavých a spokojených lidí v sále jsem již dlouho neviděl“. www.zuscercany.cz – fotogalerie. Anton Masnica, ředitel školy

Výtvarný krámek na plese ZUŠ

I výtvarný obor ZUŠ se podílel na přípravách výročního plesu naší školy. Připravili jsme dárkové poukazy, které mohli návštěvníci získat v tombole. Šťastný výherce tak mohl na vlastní kůži zažít hodinu u některého z vyučujících. Třeba hodinu hry na kytaru, flétnu, či akordeon. Kdo neměl štěstí v tombole, mohl si udělat radost v našem krámku. V nabídce byly propisky a potítka s logem školy a obrázky zajíce-umělce, kterému jsme dali jméno „Zušáček“. Mysleli jsme i na ty, kteří dávají přednost před duševní potravou té skutečné a pro ně tu byly slané „ zušenky“. Za ně moc děkujeme Pavle Šintalové a Heleně Rödlové. Ples byl super a jsme rádi, že i výtvarka přispěla k jeho zdaru.

Malování pro dospělé v ZUŠ

Již tradičně jsme se sešli první víkend v lednu na malování pro dospělé. Tentokrát jsme se vrhli na tisk z koláže a kresbu zátiší uhlem.Sejdeme se vždy v devět hodin ráno a začínáme šampaňským a výkladem, a pak se pustíme do práce. Já pomáhám a radím, a když ne, tak všem čtu povídky, většinou od Zdeňka Svěráka. Nálada je výborná a ještě se zlepšuje po obědě v Restauraci pod Hradištěm. Když potom v šest večer končíme, máme krásné obrazy a za sebou tvůrčí a bezstarostný den. Je to pěkná tradice, v které budeme určitě pokračovat. Tak třeba příště na viděnou. Marie Kolářová

Napsali o nás

Začátkem února byla plesová sezóna v plném proudu a tak není divu, že i v Čerčanech to „kulturně“ žilo. Již potřetí pořádala Základní umělecká škola v kulturním domě ples, tentokrát u příležitosti svých 65. narozenin. Přestože v okolí byly ve stejný den pořádány i jiné plesy (maturitní gymnazia Benešov a hasičský na Pyšelce), účast na našem ZUŠkovém byla hojná. K tančení tak akorát. Úvodního slova se chopil ředitel ZUŠ, pan Anton Masnica, který všechny v sále přivítal, seznámil s programem plesu, poděkoval sponzorům a upozornil na tombolu a její zajímavé výhry. Poté představil swingový orchestr BigBandPlus z Gymnázia a Hudební školy Hlavního města Prahy pod vedením dirigenta Michala Reisera a ples mohl začít. První tóny přilákaly na parket nejodvážnější tanečníky a během chvilky už byl parket zaplněný. Orchestr střídal jeden hudební žánr za druhým. Ani tanečníci nezůstávali pozadu a protančili se přes standardní tance, latinskoamerické rytmy a volný styl do druhé části plesu.

Tanečníci unavení temperamentními melodiemi se mohli občerstvit ZUŠenkami a obdivovat výstavu prací žáků výtvarného oboru vystavenou ve vestibulu. Než swingový orchestr opustil sál, přidal několik písní, neboť publikum jím ještě nebylo dostatečně nabaženo. Kolem 22.hodiny, v pauze mezi oběma hudebními vystoupeními, pan ředitel se svými sličnými asistentkami vylosovali a předali šťastným výhercům ceny z tomboly. Každý, kdo si koupil lístek, mohl vyhrát opravdu originální cenu jako třeba ZUŠpropisku, ZUŠpotítko, obrázky od dětí z výtvarného oddělení, VOXX ponožky, ale také dorty nebo láhev vína. Velmi zajímavé byly výherní poukazy výuky hry na hudební nástroj u jednotlivých pedagogů školy, nechyběl ani výherní poukaz k Marii Kolářové na výtvarný obor. A pár šťastných vyhrálo poukaz na cvičení pilates. Hlavní cenou byl veselý obraz právě od Marie. Po tombole nastoupila na podium Cimbálová muzika Milana Broučka, která to rozjela hned od začátku. Jejich energické čardáše nenechaly nikoho v klidu. Kdo netančil, alespoň si podupával nohou a sledoval hudebníky, jak se jim z pod rukou linou divoké tóny a zaplňují prostor v sále.Byl to úžasný večer plný hudby, tance, rytmů a melodií. Děkujeme za něj! Marie Pinkasová

Rozdělení žáků PHV do tříd podle nástrojů

PDF: Rozdělení žáků PHV 2016 – 2017, II. pololetí