Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2020/21 si můžete stáhnout zde.

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

            V souladu s § 24 odst. 2 zákona č 561/2004 sb. o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji se souhlasem zřizovatele na dny 29. a 30. 6.2020 ředitelské volno

Anton Masnica, ředitel školy

Vyskoč si s radostí do nebe

Žákyně z tanečního oboru se zapojily do výzvy: Vyskoč si s radostí do nebe.

Úkolem bylo poslat fotku, která zachytí pohyb ve výskoku.

Všem děkuji za úžasné příspěvky (hned jsem si s radostí povyskočila s vámi). Děkuji rodičům, že se zhostili role fotografa, nelehký to úkol.

Doufáme, že vás bude video motivovat a radostně si alespoň povyskočíte.

Míša Suša

(jména účinkujících jsou v závěrečných titulcích na konci videa)

Talentové zkoušky

Veškeré informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021 najdete v následujících dokumentech:

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Pravidla návštěvy školy v období talentových zkoušek

Zjišťování předpokladů ke studiu

Pravidla k návštěvě školy

Aktualizováno:

Rozdělení žáků výtvarného oboru do skupin (PDF)

Výtvarný obor – pravidla k návštěvě školy (PDF)

Taneční obor – pravidla k návštěvě školy (PDF)

Od 11. května 2020: individuální výuka v hudebním oboru

Od 25. května 2020: kolektivní výuka ve výtvarném oboru

Hudební nauka se bude do 30. června 2020 vyučovat distanční formou

  • Žák vyčká před školou na svého učitele
  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy
  • Vstup do školy a společných prostor pouze pro žáky v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Šatna bude mimo provoz
  • Žák si přinese s sebou náhradní roušku
  • Každý žák si vydezinfikuje ruce po vstupu do budovy
  • Délka pobytu žáka v ZUŠ je omezena na dobu výuky
  • Ve třídě může v jednom okamžiku pobývat jeden učitel a jeden žák

Žáci tanečního a výtvarného oboru budou informování svými vyučujícími.

Nezbytnou návštěvu školy si rodič domluví předem e-mailem info@zuscercany.cz.

Rodiče a zákonní zástupci podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti nebo žádost o prodloužení distanční výuky.

Prosíme všechny dospělé, zejména seniory, aby se ve vlastním zájmu během výuky nezdržovali ani na zahradě.

Anton Masnica, ředitel školy