Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy: článek do Čerčanského zpravodaje, listopad 2017 

Školní rok pomalu opouští svou první čtvrtinu a v tomto mezidobí, kdy se většina z nás chystá již na dobu adventní a vánoční, ukrajují žáci na všech školách první sousta plánovaného vzdělávání. Na rozdíl od přírody, která se chystá k zimnímu spánku se žáci a studenti musí popasovat s úkoly tak, aby vše stihli do konce školního roku. Je to vlastně taková doba zrození zázraků, kdy děti začínají psát a číst, nebo hrát na hudební nástroj, malovat a doufejme, že časem budou i tancovat. Jako v každé škole i naši žáci se rádi pochlubí s tím, co už umí, proto není nic jednoduššího, než uspořádat koncert či výstavu a pozvat nejen rodinné příslušníky účinkujících, ale i široké obecenstvo.

A to se povedlo 1. listopadu, kdy jsme se sešli na Podzimním koncertě a výstavě v sále KD a přilehlých prostorách. Večer to byl vskutku pestrý. Vernisáž výstavy zahájila Marie Kolářová, která o výstavě napsala: „Malovali jsme vodovkami a pastelkami strašáky do zelí. Na obrazech zelí zrálo, strašáci strašili, vítr foukal a vrány krákaly. Dětem se podařilo dostat na čtvrtky atmosféru začínajícího podzimu a stesk po létě, které definitivně odfoukl vítr ze strnišť. Přijďte se podívat“. Oku pozorného návštěvníka jistě neujdou originální recepty, jako Zelí v čokoládě, Kuře na zelí, nebo Zelí s rozdrcenými slimáky. Máte-li chuť vyzkoušet, stačí si přijít pro recept.

Na koncertě jsme mohli slyšet žáky školy společně s učiteli a jejich hosty. Byly zastoupeny všechny generace žáků, současných i bývalých, kteří si zahráli v komorních souborech se svými učiteli nebo sólově. Jako sólisté se představili i někteří učitelé. Kateřina Soukupová zahrála vlastní skladbu „Večerní sonáta“, Jan Krupa provedl 1. větu ze Sonáty F dur od Dmitrije Kabalevského, Ctirad Sedláček představil sólový klarinet i zobcovou flétnu. Velmi působivé bylo vystoupení Libuše Vondráčkové, která společně s Danou Jelínkovou zazpívala dvě písně od Antonína Dvořáka ze sbírky Moravské dvojzpěvy. Je potěšující, že se na pódiu sešly bývalá a současná učitelka zpěvu. Štěpán Grandisch představil v závěru večera svůj originální žesťový kvartet „Bylo nás pět“ ve složení : dvě baskřídlovky a dvě tuby. Hluboké žesťové nástroje vzbuzují svým zvukem respekt a na posluchačích bylo znát, že většina z nich něco takového dosud naživo neslyšela. Zejména předehra z opery Kníže Igor od Alexandra Borodina přikovala k židlím nás všechny. Představili se mistři svého oboru: členové orchestru Státní opery Praha: Jan Perný a Jan Adamec, a člen orchestru Opery Národního divadla v Praze, Ladislav Lejnar. Večer byl delší než obvykle, ale i ti nejmenší posluchači vydrželi až do konce.

V době podzimních prázdnin se konal výlet do tábora na Chrudimce v Trhové Kamenici, známý jako „Podzimka“. S jeho tématem se výletníci obvykle seznamují až na místě, takže do poslední chvíle nevěděli, co je čeká. Letos to byl „Rok na vsi“. Kromě všech důležitých období a svátků si děti připomenuly, jak se na vsi slavily Vánoce, takže na tom vydělaly a letos budou Vánoce slavit dvakrát. Přeji krásný podzim.

Anton Masnica, ředitel školy

Hudební nauka

Vážení rodiče, milí žáci.

Od 1.10.2017 dojde ke změně rozvrhu hudební nauky. Omlouvám se vám všem za komplikace a děkuji za vstřícnost a porozumění. Anton Masnica, ředitel školy

H U D E B N Í   N A U K A
školní rok 2017/2018

Pondělí:
15:30 – 16,15 1. ročník
16:20 – 17.05 2. ročník
17:10 – 17.55 3. ročník

Čtvrtek:
13:30 – 14:15 PHV
14:20 – 15:05 1. ročník
15:10 – 15:55 2. ročník
16:00 – 16:45 5. ročník

16.50 – 17.35  4. ročník

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

  článek do Čerčanského zpravodaje: září 2017

Změny na počátku školního roku:

Ke dni 31.8. ukončila spolupráci se školou paní Jaroslava Drastilová, která pracovala pro školu jako uklízečka od roku 2004. Děkuji paní Drastilové za obětavou práci, kterou vykonávala s pečlivostí a odpovědností sobě vlastní. Přeji za všechny zaměstnance krásný podzim života plný radosti lásky, pohody a porozumění v kruhu nejbližších. Od 1. září vyučuje na škole sólový zpěv paní Mgr. Libuše Vondráčková, absolventka Pražské konzervatoře a Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Paní Vondráčková, kromě své pedagogické praxe, byla sólistkou Opery Národního divadla v Praze a na naše žáky se moc těší.

Taneční obor:

Škola plánuje ve spolupráci s obci otevřít od 1.9.2018 taneční obor. V současné době se ve spolupráci se Základní školou připravuje učebna, kterou nám ZŠ k tomu účelu zapůjčila. Do konce září podá naše škola se zřizovatelem, Obcí Čerčany, žádost o navýšení cílové kapacity žáků ZUŠ, zřízení dalšího místa poskytovaného vzdělávání a tanečního oboru. Doufejme, že sedmý pokus od roku 2003 o navýšení kapacity žáků školy bude úspěšný a škola tak může uspokojit větší počet zájemců o vzdělávání v uměleckých oborech.

Anton Masnica, ředitel školy

ZUŠ ČERČANY MALUJE I O PRÁZDNINÁCH a NA ČERČANSKÉM OCHUTNÁVÁNÍ

Na letošní léto jsme přichystali pro mladé malířky a malíře dvě prázdninové aktivity.Tou první bylo „ Prázdninové malování “ v Pyšelích ve výtvarné dílně Galerie u Marie a tou druhou byl „ Výtvarný tábor “ na Chrudimce. Letošní téma pyšelské tvorby byla řeka Sázava a krajina kolem ní. Různými technikami děti ztvárnily vodu, ryby, vodáky a mlýny. Bylo to krásných čtrnáct dní nabytých tvůrčím nasazením a skvělými nápady. Na konci kurzu si mladí umělci odnesli pomalované desky plné originálních výkresů.

Neméně zajímavý byl i výtvarný tábor. Letos jsme se pustili do českých ilustrátorů. U pastelů jsme se inspirovali Adolfem Bornem, u monotypů Zdeňkem Smetanou, u akvarelů Karlem Frantou, u lavírů Zdeňkem Burianem a u temper Borisem Jirků. Celým týdnem děti provázela Záložka do knížky a děti s ní prožívaly různá dobrodružství. S Robinsonem se pokusily v přírodě uvařit vejce, s Gulliverem navštívily nevšední země a jejich obyvatele, Pipi je učila si vymýšlet zajímavé příběhy a ve Stínadlech se potkaly s ježkem v kleci. No prostě náramně jsme se bavili. Děti i dospělí. Na příjezd rodičů jsme si již tradičně připravili vernisáž všech obrazů a krátké vystoupení.

Prázdniny bohužel skončily, ale my výtvarkou povinní nezoufáme. Vždyť malovat po celý rok je také pecka.

Čerčanské ochutnávání se již tradičně neobejde bez malování portrétů návštěvníků. Tentokrát jsme se opravdu zapotili, nápor zájemců byl tak velký, že jsme neodolali a poctivě malovali portréty až do konce a úplného vyčerpání. Zájem nejenom o tuto aktivitu nás těší a věříme, že se spolu budeme potkávat v průběhu celého školního roku.

Marie Kolářová

Organizace výuky 2017/18

H U D E B N Í   N A U K A
školní rok 2017/2018

Pondělí:
15:30 – 16,15 1. ročník
16:20 – 17.05 2. ročník
17:10 – 17.55 3. ročník

Čtvrtek:
13:30 – 14:15 PHV
14:20 – 15:05 1. ročník
15:10 – 15:55 2. ročník
16:00 – 16:45 4.–5. ročník

Upozorňujeme, že hudební nauka je povinná do 5. ročníku.

Vyučující: PaedDr. Světlana Mixánová

Výtvarná tvorba:

Úterý:
14:00 – 16:15   1. oddělení
16:30 – 18:45   2. oddělení

Pátek:
13:00 – 15:15   3. oddělení
15:30 – 17:45   4. oddělení
vyučující: Marie Kolářová

Rozvrh hodin si domlouvejte pouze s paní učitelkou Mixánovou a Kolářovou v uvedeny dny.
Děkujeme za pochopení

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Červenec 2017

Konec školního roku přináší zvýšenou aktivitu ve všech oblastech, kterými se škola zabývá. Kromě zvýšené aktivity v samotném vzdělávacím procesu, kde žáci absolvují postupové zkoušky do vyšších ročníků a noví uchazeči zkoušky talentové, vrcholí uzavření agendy školního roku, příprava a vydávání vysvědčení, příprava pololetní účetní uzávěrky a mnoho dalších nezbytných úkonů, škola zároveň prezentuje výsledky své práce na veřejnosti. Kromě již známých koncertů a výstav připravuje akce, které se díky termínům mohou uskutečnit pouze jednou ročně.

Jarní výstava a koncert komorní hudby:

26. dubna se sešli v sále KD Čerčany bývalí žáci školy. V průběhu večera vystoupila jedna z prvních absolventů školy, paní Marie Zágorová, dále paní Dagmar Adamová a pánové Ctirad Sedláček a Jan Slabý. Večer zahájila vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru pod názvem „Z ptačí říše“ Marie Kolářová, která výstavu připravila a přidala na úvod další ze svých básní. Večer pokračoval fanfárami dua lesních rohů a kromě jiného jsme byli svědky souboje houslistů, kdy se na pódiu utkal nejmladší a nejmenší s nejstarším a největším houslistou z naší školy. Připomenuli jsme si ještě jednou 65. výročí založení naší ZUŠ, a nutno říct, že bývalí žáci byli ozdobou večera.

Koncerty, výstavy, další akce:

14. května jsme si koncertem připomenuli Den matek v kostele sv. Klimenta na Hradišti. 10. a 15. května jsme navštívili Mateřské školy v Poříčí nad Sázavou a v Čerčanech, a již tradičně jsme představovali dětem nástroje, na které se u nás mohou učit hrát. Je již tradicí, že děti z čerčanské školy si pro nás připraví v rámci dopoledne vystoupení s paní učitelkou Oršlovou a ostatními učitelkami. Jsou to pro mne ty nejkrásnější okamžiky, kdy vidíte kupu dětí, která dokáže tahat za jeden provaz a ti dospělí, včetně paní ředitelky Kočové se mohou spokojeně usmívat 24.května se v sále KD představili letošní absolventi na samostatném koncertě.

Letos absolvovali: výtvarný obor – Štůlová Anna, Náprstková Eliška, a hudební obor – Dolejš Ondřej, Vránek Jakub, Houdková Klára, Plecitá Eliška, Havlíčková Johana. Přejeme všem absolventům mnoho štěstí a úspěchů.

Přijímací talentové zkoušky, které se konaly ve dnech 15. – 19. května navštívilo 72 dětí.

30.května se škola účastnila celonárodního happeningu pod názvem ZUŠ Open. Setkali jsme se s našimi příznivci na zahradě školy a společně jsme pracovali v připravených hudebních a výtvarných dílnách. Odpoledne vyvrcholilo společným vystoupením a výstavou. ZUŠ Open je projekt, který zrealizovala se svým týmem světoznámá mezzosopranistka Magdaléna Kožená na podporu Základních uměleckých škol. Soubor zobcových fléten ze třídy paní učitelky Masnicové vystoupil v rámci happeningu na Náměstí Republiky v Praze, kde se konal velký koncert pražských a středočeských Zušek pod záštitou Pražského jara.

V červnu proběhly postupové zkoušky, všichni žáci postoupili do vyšších ročníků studia.Se školním rokem jsme se rozloučili koncertem žáků  14. června v sále KD a letním koncertem a výstavou 25. června v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Výstavě předcházel výlet žáků výtvarného oboru  24. června do Sázavy, městečka sv. Prokopa, Jiřího Voskovce, Michala Viewegha, a krásné přírody podél řeky Sázavy. Žáci malovali Sázavský klášter a obrazy pak vystavili uvnitř i kolem kostela sv. Bartoloměje.

Přeji vám všem krásnou dovolenou a prázdniny a těším se na shledanou v září.

Anton Masnica, ředitel školy

P.S.: Pokud by vašim dětem chyběla o prázdninách hudba, je možné přihlásit se třeba na příměstský hudební tábor http://www.primestak.vyuka-hudby.cz/