Marie Kolářová – báseň Vysočina

Milí návštěvníci:
v neděli 16.12. jsme se zúčastnili společné vernisáže výstavy obrazu Karla Pavlíka a žáků výtvarného oboru naší školy pod názvem „Malujeme Vysočinu“. Vernisáž se konala v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech v rámci adventního odpoledne, „Betlémské světlo“. Naše výtvarnice Marie nás potěšila básní, kterou vám věnujeme pod stromeček jako poděkování za váš zájem o dění ve škole.
Anton Masnica, ředitel školy

Výtvarný tábor 2019

Vážení rodiče,

pokud máte zájem přihlásit své děti na výtvarný tábor v Trhové Kamenici, který se bude konat v době od 24.8. – 31.8. 2019, je možné již vyplnit přihlášku na www.ldt  chrudimka výtvarka

Připomínám, že o tábor je veliký zájem a v roce 2018 byl obsazený již 16.ledna. Prosím, upozorněte své známé a kamarády na možnost přihlásit své dítě již teď.

Anton Masnica, ředitel školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2018

Čerčanské ochutnávání:

v měsíci září se již tradičně účastníme Čerčanského ochutnávání. Žáci výtvarného oboru malovali portréty návštěvníků. Přibližně 15 mladých výtvarníků pod vedením Marie Kolářové namalovalo kolem 35 portrétů, zpravidla svých rodičů, kamarádů, spolužáků i zvědavých návštěvníků, kteří byli překvapeni, co všechno mladí výtvarníci již umí.

Otevření zvonice na návsi v Čerčanech:

V neděli 28. září 2018 jsme se sešli na návsi v Čerčanech u příležitosti otevření zvoničky. Krásné slunečné počasí umocňovalo slavnostní atmosféru a jsme rádi, že jsme s žáky hudebního oboru mohli tento okamžik podpořit. Díky paní Špitálské a dalším občanům, které podporovala obec, se vrací do Čerčan po dlouhých desítkách let krásná tradice poledního a večerního zvonění. Jak jsme zpívali v jedné písni: „ Čerčanská zvonice dlouho nezvonila, ale dobrá vůle píseň jí vrátila“.

100 let Československa v písních, tancích a obrazech:

16. října 2018 se uskutečnil slavnostní koncert v sále KD Čerčany u příležitosti výročí založení společného státu Čechů a Slováků. Byl to jedinečný večer plný písní, tanců a obrazů. Stoletou historií společného soužití nás provedla naše výtvarnice a režisérka celého večera, Marie Kolářová. V průběhu večera jsme si připomenuli všechny důležité okamžiky společné historie. Kromě zrození státu, období první republiky a II. světové války zde nechyběla ani doba socializmu, okupace 1968, normalizace, listopad 1989, a rozdělení státu. Každá epocha měla své zastoupení charakteristickou písní doplněnou tancem a obrazy. Připomenuli jsme si oblíbenou píseň prezidenta Masaryka Ach synku, synku, Vejvodovu polku Škoda lásky, která oznamovala konec války, nechyběla Internacionála, kterou jsme v dobách minulých museli angažovaně pět a u státnic znát všechny čtyři sloky, nebo „Modlitba pro Martu či Československá státní hymna. Poprvé v historii školy se představily všechny tři obory společně. Nutno poznamenat, že nasazení i provedení ze strany žáků a učitelů bylo mimořádné.

Podzimka 2018

v době podzimních prázdnin se konal výlet našich žáků do dětského tábora Chrudimka v Trhové Kamenici ve spolupráci se SŽDC Praha. Letos na Podzimce získaly děti Nobelovu cenu za záchranu přírody a skautských zásad. K tomu jim dopomáhali světoví vynálezci: Edison, Newton, Mendělejev a další. Ti jim na závěr předali místo medaile žárovku s nápisem “ Ať se ti rozsvítí „.

Slavnostní zasazení Lip svobody:

sváteční neděle 28. října 2018 se nesla napříč celou zemí ve znamení oslav výročí vzniku republiky. Tentokrát jsme se sešli na parkovišti před prodejnou Tesco v blízkosti nového domu s podpůrnými byty, za účelem zasazení památných lip a odhalení nově umístěného památného kamene. Počasí nám tentokrát ukázalo svoji druhou tvář. Díky duchapřítomnosti pana Jarolímka, který postavil na parkovišti stan, jsme mohli i my přispět krátkým kulturním programem a obohatit důstojnou akci, kde se hudba střídala se svátečním slovem. I když pršelo, sešlo se nás tam mnoho a je vidět, že pokud jde o věci důležité, nezastaví nás ani špatné počasí a přijdeme si zavzpomínat a vzdát čest všem, kteří si to zaslouží.

Anton Masnica, ředitel školy

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019

Vážení návštěvníci:

Zveme vás na společný koncert České filharmonie a vybraných žáků ZUŠ z Ústeckého, Karlovarského, Středočeského, Olomouckého a Jihočeského kraje, který se koná dne 16.6.2019 ve Dvořákové síni Rudolfina v 19:30.

Naše žačka Eliška Náprstková, ze třídy paní učitelky Ivany Masnicové ve hře na příčnou flétnu, se letos zúčastní společného muzicírování s naším nejvýznamnějším orchestrem v rámci projektu Asociace základních uměleckých škol a České filharmonie

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů

100 let Československa v písních, tancích a obrazech

Vážení návštěvníci naších stránek: nezapomeňte, že již v úterý 16.10. jsme pro vás připravili velice zajímavé komponované pásmo plné písní, tanců a obrazů, kterým si připomeneme 100 let společného soužití Čechů a Slováků. Slovem provází Marie Kolářová. Všichni se na vás těšíme.