Seznam přijatých žáků

Rodiče přijatých žáků nechť prosím vyplní a doručí přihlášku nejpozději do 26. 6. 2017. Přihlášku můžete vyplnit ve škole v době od 12:30 – 17 hodin, nebo elektronicky, zde je ke stažení jako PDF nebo jako DOC. V případě, že jste se rozhodli jinak a nemáte už o místo zájem, neprodleně prosím informujte ředitele školy.

V Čerčanech dne 15. června 2017 Anton Masnica, ředitel školy


Celý článek Seznam přijatých žáků

Akce do konce školního roku

Koncert žáků

ZUŠ OPEN V ČERČANECH

Koncert pro maminky

Milí návštěvníci:

nezapomeňte ani letos na Den matek a přijeďte si ho připomenout již tuto neděli do kostela sv. Klementa na Hradišti

Těšíme se na vás