Hudební nauka

Školní rok 2019/2020

pondělí:

13:30 – 14:15 PHV

14:20 – 15:05 1. ročník

15:10 – 15:55 2. ročník

16:00 – 16:45 3. ročník

16:50 – 17:35 4. a 5. ročník

čtvrtek:

13:30 – 14:15 1. ročník

14:20 – 15:05 2. ročník

15:10 – 15:55 3. ročník

16:00 – 16:45 4. a 5. ročník

Hudební nauka je povinná do 5. ročníku!!!

Vyučující: PaedDr. Světlana Mixánová

Školní rok 2019/2020

Pro žáky/žákyně:

Milé děti,

blahopřejeme vám k přijetí do čerčanské Základní umělecké školy (ZUŠ). Doufáme, že se těšíte na své hudební, výtvarné a taneční zážitky zrovna tak jako my, vaši učitelé. Následující řádky jsou určeny právě vám:

Hudebníci!

V hodinách se u nás budete učit hrát na hudební nástroj, který jste si vybrali. Dále budete navštěvovat předmět Hudební nauka (HN), kde se budete učit hudbě rozumět a poslouchat ji.

Doma poproste své rodiče o místo a čas pro vaše pravidelné cvičení, abyste mohli cvičit často a rádi. Až se něco naučíte, budete hrát společně se svými hudebními spolužáky na různých školních vystoupeních nejen sobě ale i druhým.

Výtvarníci!

Mladé malířky a malíři, vaše nadání budeme dále rozvíjet. Poznáte výtvarné techniky, umělecké směry a význačné malíře. Na společných výstavách se budete moci pochlubit před rodinou, ale i širokou veřejností svými obrazy.

Tanečníci!

Společně budeme v hodinách tance objevovat radost z pohybu. Budeme se učit vnímat hudbu a reagovat na ní pohybem. Později nás čekají taneční vystoupení pro radost nám i druhým.

Pro rodiče:

Vážení rodiče a zákonní zástupci!

blahopřeji vám k přijetí vašeho dítěte ke studiu na naší Základní umělecké škole (ZUŠ).

Rád bych vás informoval o způsobu uměleckého vzdělávání a organizaci následujícího školního roku 2019/2020.

Protože v posledních letech často docházelo k nedorozumění ve smyslu vnímání naší činnosti pouze jako zájmové, dovolte mi seznámit vás s posláním ZUŠ jako státní instituce, která poskytuje vzdělávání podle Vyhlášky 71/2005sb.o základním uměleckém vzdělávání.

Jedná se tedy o výchovně vzdělávací činnost, nikoliv o činnost zájmovou. V praxi to znamená, že cílem je dlouhodobá a soustavná činnost, která poskytuje žákům základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.

Žáci jsou přijímáni od 5 let věku do Přípravného studia (PS), pokud úspěšně absolvují přijímací talentovou zkoušku a prokáží předpoklady ke vzdělávání. Od 7 let věku dítěte škola přijímá žáky do I. stupně, který trvá 7 let. Od 14 let věku dítěte vzdělává škola žáky ve II. stupni, který trvá 4 roky.

V rámci své činnosti ZUŠ organizuje akce související s výchovně-vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, přehlídky, přehrávky, vystoupení, soutěže a komisionální zkoušky.

Je nezbytně nutné, aby měli žáci školy na tyto akce dostatek času. V praxi to častokrát vypadá tak, že dítě jež dopoledne absolvuje výuku v ZŠ a SŠ, má denně tolik dalších aktivit, že na činnost a přípravu v uměleckých oborech nemá už nejen čas ale ani energii .

Proto vás prosím, pokud chcete, aby vaše dítě zvládalo nároky uměleckého vzdělávání a získalo vztah k tvorbě, která mu umožní vnímat a vyjadřovat své pocity prostřednictvím uměleckých oborů, dopřejte mu na to dostatek času. Zaslouží si to!

Organizace výuky kolektivních předmětů, školní rok 2019/2020

Hudební obor:

Žáci Přípravného studia (PS) absolvují v I. pololetí pouze jednu hodinu Přípravné hudební výchovy (PHV). Na zvolený nástroj začnou hrát až od II. pololetí, kdy budou rozděleni do skupin a přiděleni do tříd k vyučujícím. Počítejte prosím s tím, že k hodině PHV tedy přibude ve II. pololetí ještě jedna vyučovací hodina.

Hudební nauka (HN) a PHV:

vyučovací dny: pouze pondělí a čtvrtek

HN pro žáky od 1. do 5. ročníku I. stupně je povinná. Jednou ze základních podmínek, které musí splňovat školní vzdělávací program je vzdělávání žáků v oblasti recepce a reflexe.

Časy jednotlivých skupin budou upřesněny v součinnosti se zveřejněním rozvrhů ZŠ. Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Světlany Mixánové. Doporučuji navštívit školu hned v pondělí 2. září v odpoledních hodinách.

Korepetice:

tj. souhra sólového nástroje, či zpěvu s nástrojem doprovodným. Po domluvě s korepetitorem budou žáci navštěvovat dle rozhodnutí třídního učitele korepetice zpravidla ve středu nebo v pátek.

Komorní a souborová hra, Zpěv v souboru, Čtyřruční hra:

Žáci hudebního oboru mají v rámci svého studia povinnost zapojit se od třetího ročníku I. stupně do výše uvedených předmětů.

Výtvarný obor:

vyučovací dny: pouze úterý a pátek

úterý:

1. oddělení od 14:00 hodin

2. oddělení od 16:30 hodin

pátek:

3. oddělení od 13:00 hodin

4. oddělení od 15:30 hodin

Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky

Marie Kolářové.

Doporučuji navštívit školu hned v úterý 3. září v odpoledních hodinách

Taneční obor:

vyučovací dny: pouze úterý, středa a čtvrtek. Taneční obor se bude vyučovat v ZŠ Čerčany, Sokolská 180. Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Michaely Suši. Doporučuji navštívit ZŠ Čerčany, Sokolská 180, hned v úterý 3. září. Od 15:00 hodin. Paní učitelka na vás bude čekat před hlavním vchodem.

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: červenec 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

ZUŠ Open 2019:

V pátek 31.5. se konal již 3. ročník celostátního happeningu Základních uměleckých škol, které takto společně prezentují svoji činnost v rámci celé České republiky. I letos jsme se zapojili a připravili jsme opět originální program. Pod vedením Marie Kolářové vzniklo komponované pásmo plné krásné hudby, zpěvu, tanců a krásného slova pod názvem Antonín Dvořák, originální ztvárnění důležitých momentů ze života jednoho z nejvýznamnějších skladatelů české i světové hudební historie. Všichni zainteresovaní žáci a učitelé vzali doslova téma za své a připravili pásmo, které mnozí návštěvníci sledovali s dojetím a slzami v očích. Pořad vrcholil odjezdem vlastnoručně vyrobeného parního vlaku do vesmíru kde jsme se symbolicky rozloučili s naším velikánem a poslali jsme mu společně pozdrav do věčnosti. Bylo to velice milé odpoledne, v němž jsme si s návštěvníky užili společný čas a věnovali se jeden druhému. Při loučení nechyběla slova uznání a chvály celé naší ZUŠky a také samozřejmě naší (Kolářové) Marušky. „Věděli jsme, že to bude dobrý, ale že byste překonali první dva ročníky, to nás ani ve snu nenapadlo…“

Taneční odpoledne v Hospici Dobrého Pastýře:

16.6. se představili žáci tanečního oboru v rámci Pouti, kterou připravili zaměstnanci Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě našich žáků se představily děti z Dráčete a hosté ze Základní umělecké školy v Praze. Společným jmenovatelem tohoto tanečního setkání byla naše paní učitelka tance, Michaela Suša, která se rozhodla opustit své povinnosti učitelky tance v Praze a věnovat se naplno našim žákům. Vystoupení bylo velice dojemné. Sledovali jsme na jedné straně  první krůčky tříletých tanečnic a na straně druhé už skoro dospělé tanečnice z Prahy, kterým se paní kolegyně věnovala dlouhá léta, a které se s ní tímto vystoupením přijely rozloučit,.

S letošním školním rokem jsme se již tradičně rozloučili Koncertem a výstavou žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Přestože tento Zpravodaj vyjde až koncem měsíce července, přeji všem krásné prázdniny a  dovolenou, a těším se na další setkávání ve školním roce 2019/2020. Anton Masnica, ředitel školy

Koncert ZUŠ s Českou filharmonií…..malé ohlédnutí za krásným hudebním zážitkem:

Co je pro uskutečnění jednoho koncertu 60 dětí a 30 filharmoniků třeba?

Od všech zúčastněných především láska k hudbě a společnému muzicírování, od dětí pak nadšení, odvaha, disciplína, intenzivní příprava a několik let velmi pilného cvičení. Ve fotogalerii na stránkách ZUŠ si můžete prohlédnout, jak probíhaly přípravy tohoto jedinečného projektu, od dělených zkoušek v zimě až po letní soustředění, včetně společného výletu. Pokusili jsme se během půl roku zachytit celkovou atmosféru, emoce, i krásné a inspirativní prostředí. Zážitkem byla také dokonalá organizace ze strany České filharmonie. Celý koncert pak byl zaznamenán Českou televizí.

                                                                                                                      Ivana Masnicová

Mládí ladí

Šestnáctého června se v pražském Rudolfinu uskutečnil koncert orchestru složeného z hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Byl završením od listopadu probíhajícího projektu, během něhož měli vybraní žáci možnost zahrát si po boku zkušených filharmoniků. Letošního ročníku jsem se zúčastnila také já; hudební zážitky, které jsem získala, mi byly mimořádnou inspirací. V průběhu roku jsme se na zkouškách postupně zabývali skladbami Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse. Filharmonici se nám trpělivě věnovali, radili nám a doporučovali a my jsme se snažili jejich rady, doporučení a dirigentovy pokyny co možná nejpřesněji následovat. Po koncertě, který byl vyvrcholením veškeré naší práce, jsme s překvapením seznali, že jsme o krok lepšími a zkušenějšími hráči. Poznali jsme mladé lidi, v jejichž životech hraje hudba podobnou roli jako v těch našich, a pochopili jsme, jaký má pro nás samotné význam. Zjistili jsme, že při soustavné a vytrvalé práci jsme schopni dokázat víc, než bychom věřili, že dokážeme. Největší díky patří našim učitelům, kteří  s námi trpělivě cvičili a trávili dlouhé hodiny na zkouškách. Děkuji paní učitelce Ivaně Masnicové za její nadšení a neustálou podporu a panu řediteli Masnicovi za umožnění účasti na podobném projektu. Ten může být inspirací pro všechny, žáky, rodiče i učitele – navštěvovat ZUŠku má smysl, věnovat čas hudbě má smysl! Hrajme, poslouchejme…

Eliška Náprstková, žákyně ZUŠ Čerčany

Seznam přijatých žáků

V tomto příspěvku najdete seznam žáků přijatých do ZUŠ Čerčany pro školní rok 2019/20. Je také případně k nahlédnutí ve škole.


Celý článek Seznam přijatých žáků

Talentové zkoušky 2019

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání:

Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 10.6. – 14.6.2019

Hudební obor:

pondělí 10.6. úterý 11.6. pátek 14.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 14.6.2019)

Výtvarný obor:

pouze středa 12.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

Taneční obor:

pouze čtvrtek 13.6.2019

16:30 – 18:30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany

školní rok 2019/2020

(zjišťování předpokladů ke vzdělávání)

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla nebo krátké básně

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Příjímání žáků:

Vážení rodiče: výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do 25.6. 2019. Ve stejný den bude na webových stránkách školy ve složce „O NAŠÍ ŠKOLE“ zpřístupněna přihláška ON LINE, kterou PŘIJATÍ uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, vyplní a odešlou. Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaši návštěvu. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností pište, info@zuscercany.cz, nebo volejte v odpoledních hodinách do kanceláře ředitele školy, 737 243 952

Anton Masnica

ředitel školy