Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, červenec 2018

Koncert pro maminky:

druhá neděle v měsíci květnu patří všem maminkám. Ten jejich letošní svátek jsme společně oslavili v neděli 13. května koncertem žáků v Kostele sv. Klimenta na Hradišti. Naši žáci se představili nejen jako sólisté, ale i jako hráči různých komorních seskupení – souborů, které přinášejí svým členům možnost společného hudebního vyžití. Je potěšitelné, že generaci zkušených hráčů střídá pozvolna nová generace, která stihla zatím ve škole vyrůst a  nenápadně přebírá pomyslnou štafetu do svých rukou. Děkuji manželům Králíkovým za pomoc při zajištění koncertu.

 Výchovné koncerty pro mateřské školy:

patří zejména pro nejmenší žáky školy mezi nejoblíbenější. Publikum je totiž velice aktivní a slyší-li známou píseň, okamžitě se promění v pěvecký sbor čítající několik desítek členů. V tu ránu se ze sólisty stává doprovodný hudebník, což se mu obvykle velmi líbí. Ty okamžiky napětí a vzrušení na obou stranách se nedají jednoduše popsat. Bylo to stejné i letos, kdy jsme 15. a 22. května navštívili Mateřské školy v Poříčí nad Sázavou a v Čerčanech. Na akcích tohoto typu je nejúžasnější, že i takto malým dětem stačí ukázat, jak se mohou bavit a  ony jsou schopné vykouzlit s nemožného možné, a aniž by si to uvědomovaly,  baví samy sebe i bez chytrých elektronických  zařízení a jiných „podpůrných prostředků“,  které možná rozvíjejí inteligenci, ale likvidují ochotu něco dělat.

ZUŠ Open 2018:

2. ročník celostátního happeningu, který slouží ke zviditelnění základních uměleckých škol a zejména jejich činnosti na veřejnosti se konal 24. května. K této příležitosti jsme připravili v zahradě školy komponované pásmo písní básní obrazů a tanců pod názvem „100 let Československého státu v písních a obrazech“. Osm zastavení nad společnou historií Čechů a Slováků v originálním ztvárnění žáků hudebního, výtvarného, a právě založeného tanečního oboru, vše pod pevným režijním vedením Marie Kolářové, mělo u všech zúčastněných veliký ohlas. Jsme opravdu rádi, že se akce líbila. Celou událost trochu neblaze poznamenala skutečnost, že téměř všichni návštěvníci, kteří přijeli autem, se snažili zaparkovat co nejblíže. Děkujeme České policii za vstřícnost při řešení problémů s dopravou a omlouváme se všem občanům, kteří se kvůli naší akci nemohli dostat domů.

Poslední týden v květnu se konaly přijímací talentové zkoušky, které navštívilo 135 zájemců. Výsledky zkoušek jsou zveřejněny na školních webových stránkách.

Již tradičně se loučíme s uplynulým školním rokem Koncertem žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem a výstavou v Kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Obě akce bývají obvykle co do počtu návštěvníků poznamenané blížícím se začátkem prázdnin. Avšak návštěvnost výstavy a koncertu v Ledcích v neděli 24. června byla ohromující.

Po několika letech se i naši výtvarníci vrátili na místo činu, tj. k panu Vaništovi na statek v Ledcích, aby celou  sobotu  23.6. malovali v plenéru  a pěkně z blízka jeho stádo skotu. Když krávy pochopily situaci, proměnily se v ochotně pózující modelky, a přispěly tak velice ke zdaru celé víkendové akce.Tím se náš školní rok uzavřel. O prázdninách je pro děti připravené Prázdninové malování s Marii Kolářovou a výtvarný tábor na Chrudimce. Informace najdete na webových stránkách školy. Děkuji panu Vaništovi a všem za pomoc a podporu v průběhu celého školního roku a přeji hezkou dovolenou a prázdniny.

Anton Masnica, ředitel školy

JAK NAMALOVAT KRÁVU

Jednoduše. Stačí znát dobrého sedláka, který si pustí na celý víkend třicet dětí do stavení a věnuje se vám. Zapůjčí zcela zdarma stodolu na spaní, elektřinu na vaření, lednici na chlazení a toaletu na to ostatní. Vezme vás na pastviny mezi krávy a večer vás pozve k rodinnému ohništi a upeče si s vámi buřty. Pak ještě potřebujete pár dobrých přátel, kteří vám pomohou, a pak už jen vezmete papír a štětec a malujete a malujete…..

Díky Vám,

Petře Vaništo, Petře Tvrzi, Matěji Koláři, Aneto Jiroušková, Vojto Dvořáčku a Eliško Náprstková

Vaše Marie

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých do ZUŠ Čerčany pro školní rok 2018/19 je k nahlédnutí ve škole nebo na tomto odkazu.

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: květen 2018

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ ­­

ve hře na dechové nástroje se konalo ve dnech 26. a 27. 3. v ZUŠ Kolín. Školu reprezentovali 4 žáci a všichni přivezli ocenění poroty. Stejně jako před třemi lety si výborně vedla Eliška Náprstková, která ve hře na příčnou flétnu vybojovala ve své kategorii 2. místo.

2. místo přivezl také Eduard Sláma, a to ve hře na zobcovou flétnu. Martin Bambas získal ve hře na zobcovou flétnu 3. místo a stejného výsledku dosáhla ve hře na klarinet ve své kategorii Johana Plecitá. Krajského kola se letos účastnilo celkem 307 žáků. 62 hráčů na zobcovou flétnu, 158 hráčů na dřevěné dechové nástroje a 87 hráčů na žesťové nástroje. Každé ocenění poroty našich žáků je proto velikým úspěchem a důkazem, že jsou schopni obstát v tak velké konkurenci a držet krok s těmi nejlepšími. Děkuji všem žákům a pedagogům za krásnou práci, která má i v tak náročných podmínkách obdiv i uznání odborné veřejnosti. Nesmím zapomenout ani na rodiny a rodiče, kteří své děti podporují a vedou je ke vzdělávání v uměleckých oborech. Dosahované výsledky dětí totiž obvykle bývají přímo úměrné laskavé důslednosti jejich rodičů.

Koncert nejmenších žáků a Bigbandu Pianoforte z Dánska

Středa 11. dubna 2018 byla jedním z nejnáročnějších ale i nejkrásnějších dnů, jaké naše škola pamatuje, Pro zpestření nabídky jsme se rozhodli pro neobyčejný koncert. V sále KD Čerčany se potkali naši nejmenší žáci s velkým swingovým orchestrem. V první části večera se představili ti nejmenší, kteří se za doprovodu svých nejbližších a svých pedagogů učili prvním krůčkům na pódiu. U nejmladších žáků je obdivuhodné, s jakým nasazením a soustředěním se snaží zvládnout ten nelehký úkol, aby zahráli svou skladbu co nejlépe. A bylo vidět, jak maminky počítají, někdy i nahlas, tatínkové a ostatní členové rodiny drží palce, a nakonec přichází bouřlivý potlesk. Sympatické bylo, že členové Bigbandu byli přítomni během vystoupení našich žáků v sále a mohutně je povzbuzovali, jejich výkony odměňovali srdečným potleskem a v mnoha případech obdivným křikem. Myslím že pro všechny to byl obrovský zážitek. Ve druhé části večera se představil swingový orchestr.

Bigband „Pianoforte“ je orchestr složený ze studentů dánské střední školy „Aabenraa Statsskole“. Aabenraa je cca patnáctitisícové město ležící na jihu Dánska, v těsné blízkosti dánsko-německých hranic. Školní orchestr, stejně jako obdobná školní tělesa, se každý rok musí potýkat se stejným problémem – nejstarší , a tedy i nejzkušenější studenti odcházejí, aby byli nahrazeni naprostými nováčky z prvních ročníků, z nichž mnozí mají nulovou zkušenost s prací v hudebním tělese. Někteří se až v tuto chvíli začínají učit hrát na hudební nástroj, což je možné pouze díky úzké spolupráci s místní hudební školou. Navzdory těmto pravidelným obměnám v personálním obsazení se orchestru již od roku 1988 daří udržet si vysokou hudební úroveň.

Složení orchestru se lehce liší od tradičního bigbandu, který obvykle disponuje zhruba 20 hráči. Studentský orchestr se skládá ze 35 členů, což znamená, že všechny žesťové skupiny jsou zdvojené (saxofony, pozouny a trubky). Díky tomu je zajištěna kontinuita hry a všichni nově příchozí jsou vždy vedeni již zkušenými hráči.

Bigband Pianoforte má široký repertoár zahrnující tradiční jazzové skladby, latinsko-americké melodie, populární písně i rock. Největší událostí se každým rokem stává zahraniční zájezd celého orchestru, při kterém vystupuje na koncertech jak pro školy, tak pro široké publikum.

Děkuji váženým kolegyním z benešovského gymnázia, Daně Jelínkové a Pavle Šintalové, za neocenitelnou pomoc při organizaci celého večera, a Elišce Náprstkové za skvělé tlumočnické služby. Potkaly se dva světy, dvě koncepce vzdělávání, a nutno říct, že každá zasluhuje respekt a uznání. Večer to byl náročný, ale krásný a originální.

Anton Masnica, ředitel školy

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Talentové zkoušky

ředitel ZUŠ určil termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání. Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 28.5.1.6.2018

Hudební obor:

pondělí 28.5. úterý 29.5. pátek 1.6.2018

16.30 -18.30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125,

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 1.6.2018)

Výtvarný obor:

pouze středa 30.5.2018

16.30 -18.30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125,

taneční obor:

pouze čtvrtek 31.5.2018

16.30 – 18.30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180, hlavní budova, přízemí vpravo – učebna tanečního oboru

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany
školní rok 2018/2019

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla, nebo krátké básně,

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu,

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Charakteristika Taneční a pohybové výchovy a Současného tance pro děti

Slovo tanec vnímáme jako pohybové vyjádření citových prožitků. Pohyb je potřeba studovat, poznávat jeho možnosti, všímat si zážitků, které pohyb vyvolává, pěstovat kinetické cítění a smysl pro proměnlivé prostorové vztahy, dynamiku pohybu a rytmické cítění. Rozvíjet taneční techniku znamená rozvíjet přirozený, správný způsob tělesného pohybu.

V Taneční a pohybové výchově, posléze v Současném tanci, se zaměřuji na techniku pohybu. Učím žáky znát všechny základní polohy od lehu po stoj. Procvičujeme jednotlivé svalové oblasti. Pracujeme s úklony, předklony, záklony, rotacemi a vlnami těla. Zaměřujeme se na přenášení váhy, podsouvání a natáčení pánve, převaly, pády. Soustředíme se na chůzi, běh a skoky z místa. To vše obměňujeme a kombinujeme v různých tanečních variacích. Snažím se odbourat zlozvyky ( špatné návyky ) v držení těla. Vedu žáky k samostatnosti a posiluji jejich sebedůvěru.

Improvizace ( dětský tvořivý taneční projev ) představuje v tanci důležitou složku. V improvizaci je vždy na prvním místě pocit, představa, pak následuje pohyb. Dodržením této zásady se předchází u žáků imitování, vnějškovosti, nepravdivosti. Vše doprovází citlivý hudební doprovod. Snažím se v dětech probouzet vztah k hudbě. Vedu žáky k poslechu hudby a reagování na její emotivní složky.