O naší škole

O naší škole

Historie školy

 • 1949 – 1950 otevřena pobočka  benešovské školy, později byla umístěna do samostatné budovy v Sukově ulici 125, kde sídlí dodnes
 • 1951 – 1952 otevřená samostatná hudební škola. Vyučovala se hra na housle a klavír, hudební nauka.
 • 1953 – 1954 otevřeno další místo poskytovaného vzdělávání  v Poříčí nad Sázavou, Školní 190 257 21 Poříčí nad Sázavou.
 • 1961 – 1962 se z ní stává Lidová škola umění.
 • Od 1. září 1962 do 30. června 1969 pobočka LŠU Benešov
 • Od 1. září 1969 opět samostatná LŠU.
 • 1990 – 1991 z dosavadní LŠU vznikla Základní umělecká škola.
 • 1994 – 1995 založen výtvarný obor.
 • Od srpna 2000 je Základní umělecká škola  Čerčany v právní subjektivitě
 • Od roku 2004 se stává zřizovatelem školy obec Čerčany.
 • Na škole pracuje přibližně 13 pedagogů jedna ekonomka, školnice – uklízečka. Kapacita 170 žáků bývá zpravidla plně využita.

Organizace výuky

 • Škola se zaměřuje ve svých výukových programech na vzdělávání dětí, studentů a dospělých ve dvou uměleckých oborech: (hudební a výtvarný).
 • převažuje tradiční způsob výuky, který respektuje české kulturní dědictví a je specifikován umístěním školy v domě rodinného typu v zahradě s danými  prostorovými možnostmi.
 • Nabízíme proto výuku hlavně na klasické  hudební nástroje,
 • stejně tak se zaměřujeme ve  výtvarném oboru na tradiční způsob výuky, který není tak náročný na prostor a technické zázemí.

Přilímací talentové zkoušky:

 • do Základní umělecké školy se konají každý školní rok v měsíci červnu.
 • Termín bývá uveden s předstihem na www.stránkách školy v MŠ a ZŠ a je umístěn na vývěsce v ZUŠ.

Přilímání uchazečů ke vzdělávání:

 • se uskutečňuje v souladu s § 2 odstavec 1, 3 a 4 vyhlášky 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání.
 • Do přípravného studia jsou  přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.
 • Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise jejiž členy jmenuje ředitel školy.