Učitelé a zaměstnanci

Učitelé a zaměstnanci

Mgr. Libuše Vondráčková

 • absolventka Státní konzervatoře Praha a Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha
 • Bývalá členka Opery Národního divadla Praha
 • vyučuje sólový zpěv

Hladíková Petra

 • absolventka Konzervatoře Jana Deyla
 • obor kytara, klarinet, zobcová flétna

Kolářová Marie

 • absolventka Lidové konzervatoře v Praze
 • obor výtvarný: Výtvarná tvorba

Mgr. Jan Krupa

 • absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • absolvent Konzervatoře Teplice, obor klavír
 • vyučuje hru na klavír, korepetice
 • zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Masnica Anton

 • ředitel školy
 • absolvent Konzervatoře Jana Deyla a Odborné ladičské školy v Praze
 • obor akordeon, kontrabas, basová kytara, zobcová flétna, ladění klavírů

Masnicová Ivana

 • absolventka Konzervatoře Jana Deyla v Praze
 • obor příčná flétna, kytara, zobcová flétna

Mixánová Světlana PaedDr.

 • absolventka PF UK
 • hudební nauka

Poláková Markéta, MgA.

 • absolventka Hudební fakulty AMU v Praze
 • obor klavír
 • v současné době na rodičovské dovolené

Sadílková Ladislava

 • stará se nám o ekonomiku a účetnictví

Sedláček Ctirad

 • absolvent Konzervatoře České Budějovice
 • obor klarinet, zobcová flétna, hra na varhany

Soukupová Kateřina

 • absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze
 • obor klavír

Štochlová Irena

 • absolventka Státní konzervatoře Praha
 • obor housle

Grandisch Štěpán, DíS.

 • absolvent Státní konzervatoře Praha
 • obor dechové nástroje

Žvejkalová Ludmila

 • absolventka Státní konzervatoře Praha

obor klavír, korepetice

Drastilová Petra

 • školnice – uklízečka

stará se o čistotu a pořádek v naší škole

Sadílková Ladislava

 • stará se nám o ekonomiku a účetnictví