Školné

Základní umělecká škola Čerčany

Sukova 125, Čerčany 257 22

IČO: 712 25 528

tel: 737 243 952, e-mail: info@zuscercany.cz

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro žáky

ZUŠ Čerčany – školní rok 2018/2019

Hudební obor:

základní studium

měsíčně:

za pololetí:

počet hodin týdně

Přípravné studium:

200 Kč

1 000 ,- Kč

1- 2 hodiny

Hra na nástroj:

skupinová výuka

240,- Kč

1 200,- Kč

1- 3 hodiny

Hra na nastroj:

individuální výuka

280.- Kč

1 400.- Kč

1- 3 hodina

Včetně předmětů: Hudební nauka, komorní a souborová hra, Zpěv v souboru a korepetice

Výtvarný obor:

základní studium

měsíčně:

za pololetí:

počet hodin týdně

Přípravné studium:

200 Kč

1 000 ,- Kč

2 hodiny

Výtvarný obor:

skupinová výuka

od 1. ročníku

240,- Kč

1 200,- Kč

3 hodiny

Taneční obor:

základní studium

měsíčně:

za pololetí:

počet hodin týdně

Přípravné studium:

200 Kč

1 000 ,- Kč

1,5 – 2 hodiny

Taneční obor:

skupinová výuka

od 1. ročníku

240,- Kč

1 200,- Kč

2 – 4 hodiny

Termíny splatnosti:

za 1. pololetí – do 31.10.2018

za 2. pololetí – do 31.3.2019

číslo účtu – 78-1360880237/0100, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno žáka

Úhrada je možná také v hotovosti ve škole

V Čerčanech dne 10.7.2018 Anton Masnica, ředitel školy

Projednáno a schváleno Radou Obce dne: 11.5.2018

Základní umělecká škola Čerčany

Sukova 125, Čerčany 257 22

IČO: 712 25 528

tel: 737 243 952, e-mail: info@zuscercany.cz

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro žáky

ZUŠ Čerčany – školní rok 2017/2018

Hudební obor výše školného počet hodin týdně

/za měsíc/ /za pololetí/

Přípravné studium: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč do 2 hod.

Skupinová výuka:

Hra na nástroj: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 1 hod.

Individuální výuka: měsíčně 220,-Kč za pololetí 1 100,-Kč 1 hod.

Hudební nauka do 5.ročníku je povinná 1 hod.

Výtvarný obor

Přípravné studium: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 3 hod.

Kolektivní výuka 1.stupeň: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 3 hod.

Kolektivní výuka 2.stupeň: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 3 hod.

Výše úplaty se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a 10

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů zdravotních, přestěhování se atd., lze poměrnou část za vzdělávání vrátit.

Termíny splatnosti:

za 1. pololetí – do 31.10.2017

za 2. pololetí – do 31.3.2018

číslo účtu – 78-1360880237/0100, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno žáka

Úhrada je možná také v hotovosti ve škole nebo složenkou

V Čerčanech 1. září 2017 Anton Masnica ředitel školy

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro žáky ZUŠ Čerčany – školní rok 2013/2014

Měsíčně

Pololetně

Hodin týdně

Hudební obor
Přípravné studium
(skupinová výuka)

180,- Kč

 900,- Kč

max. 2

Hra na nástroj

180,- Kč

 900,- Kč

1

Individuální výuka

220,- Kč

1 100,- Kč

1

Individuální výuka

320,- Kč

1 600,- Kč

1,5

Hudební nauka, do 5.ročníku povinná

1

Výtvarný obor
Přípravné studium

180,- Kč

 900,- Kč

3

Kolektivní výuka 1. stupeň

 180,- Kč

 900,- Kč

3

Kolektivní výuka 2. stupeň

 180,- Kč

 900,- Kč

3

Výše úplaty se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a 10.
Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů zdravotních, přestěhování se atd., lze poměrnou část za vzdělávání vrátit.

Termíny splatnosti:

za 1. pololetí – do 31. října 2013
za 2. pololetí – do 30. března 2014

Číslo účtu: 78-1360880237/0100, jako zprávu pro příjemce uvádějte jméno žáka

Úhrada je možná také v hotovosti ve škole nebo složenkou