Školné

Základní umělecká škola Čerčany

Sukova 125, Čerčany 257 22

IČO: 712 25 528

tel: 737 243 952, e-mail: info@zuscercany.cz

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro žáky

ZUŠ Čerčany – školní rok 2017/2018

Hudební obor výše školného počet hodin týdně

/za měsíc/ /za pololetí/

Přípravné studium: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč do 2 hod.

Skupinová výuka:

Hra na nástroj: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 1 hod.

Individuální výuka: měsíčně 220,-Kč za pololetí 1 100,-Kč 1 hod.

Hudební nauka do 5.ročníku je povinná 1 hod.

Výtvarný obor

Přípravné studium: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 3 hod.

Kolektivní výuka 1.stupeň: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 3 hod.

Kolektivní výuka 2.stupeň: měsíčně 180,-Kč  za pololetí 900,-Kč 3 hod.

Výše úplaty se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a 10

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů zdravotních, přestěhování se atd., lze poměrnou část za vzdělávání vrátit.

Termíny splatnosti:

za 1. pololetí – do 31.10.2017

za 2. pololetí – do 31.3.2018

číslo účtu – 78-1360880237/0100, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno žáka

Úhrada je možná také v hotovosti ve škole nebo složenkou

V Čerčanech 1. září 2017 Anton Masnica ředitel školy

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro žáky ZUŠ Čerčany – školní rok 2013/2014

Měsíčně

Pololetně

Hodin týdně

Hudební obor
Přípravné studium
(skupinová výuka)

180,- Kč

 900,- Kč

max. 2

Hra na nástroj

180,- Kč

 900,- Kč

1

Individuální výuka

220,- Kč

1 100,- Kč

1

Individuální výuka

320,- Kč

1 600,- Kč

1,5

Hudební nauka, do 5.ročníku povinná

1

Výtvarný obor
Přípravné studium

180,- Kč

 900,- Kč

3

Kolektivní výuka 1. stupeň

 180,- Kč

 900,- Kč

3

Kolektivní výuka 2. stupeň

 180,- Kč

 900,- Kč

3

Výše úplaty se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a 10.
Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů zdravotních, přestěhování se atd., lze poměrnou část za vzdělávání vrátit.

Termíny splatnosti:

za 1. pololetí – do 31. října 2013
za 2. pololetí – do 30. března 2014

Číslo účtu: 78-1360880237/0100, jako zprávu pro příjemce uvádějte jméno žáka

Úhrada je možná také v hotovosti ve škole nebo složenkou