Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: listopad 2021

Vážení čtenáři zpravodaje:

Ještě jsme se nestihli po horkém létu ochladit a už je tu čas, kdy vytahujeme ze skříní teplé oblečení a pomalu se smiřujeme s tím, že přichází Paní Zima. Šatna ve škole je najednou menší a nedostatek slunečního světla se i za bílého dne snažíme nahradit tím umělým. Zatím co se příroda chystá k zimnímu spánku u nás ve škole je to čas, kdy se chystáme na jedno z nejdůležitějších období roku. Blíží se čas adventní a vánoční, a to je doba kdy i začínající umělci vyhledávají společnost a chtějí obdarovat svým dílem všechny lidi dobré vůle. Ze školy se tak stává jedna velká umělecká dílna, kde se žáci společně s pedagogy připravují na akce, které je v této době čekají. Již 28. listopadu se můžete přijít podívat na Rozsvícení Vánočního stromu před Kulturním domem, kde společně s žáky Základní školy zazpíváme a zahrajeme vánoční písně a koledy. V prosinci se budou konat přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru v Galerii ZUŠ. Přesný časový harmonogram najdete na webových stránkách školy ve složce Kalendář. V sobotu 11.12. plánujeme Adventní koncert v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. V neděli 12.12. připravujeme předvánoční výstavu a vystoupení žáků školy v rámci akce pořádané Hospicem Dobrého Pastýře, kde se představí mladí muzikanti, výtvarníci i tanečníci. Velice děkuji starostovi Obce, panu Martinu Richterovi, který věnoval škole sponzorský dar a zakoupil židle do Galerie ZUŠ. Díky němu můžeme využívat Galerii zároveň jako koncertní sál k interním účelům už nyní. Jinak bychom museli čekat minimálně další půlrok, než bychom ušetřili finanční prostředky. Přeji Vám všem klid na duši a pevné zdraví. Anton Masnica, ředitel školy

NOČNÍ MALOVÁNÍ:

Na Dušičky, na Dušičky

zapálíme v srdci svíčky

Žlutými plamínky

zahřejeme vzpomínky……

V tomto duchu se neslo „ Noční malování v ZUŠ“, které se konalo od pátku 5. do soboty 6. listopadu v naší škole. Po nezbytném otestování a ujištění, že jsme všichni zdraví, jsme vyrazili na čerčanský hřbitov nasát dušičkovou atmosféru. Byl nádherný večer, hvězdy nám svítily na cestu a na hřbitově byla sváteční atmosféra…… Takto příjemně naladěni jsme pak po návratu do školy namalovali  křídami na barevný papír nádherné obrazy nazvané „ Na Dušičky“. Večer jsme zakončili pohádkou na dobrou noc, ke které nám Eliška Náprstková s paní učitelkou Ivanou Masnicovou zahráli několik večerníčkových melodií. Ráno po společné snídani jsme připravili pro rodiče „Podzimní výstavu“, kterou si přišli  v sobotní dopoledne prohlédnout. Bylo to moc pěkné zakončení pracovního týdne a my už se teď těšíme na příští rok, až se opět sejdeme na začátku listopadu a opět „Nočním malováním“ oslavíme tak krásný svátek, jako jsou právě Dušičky.

Marie Tvrzová

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>