Zprávy ze Základní umělecké školy

Příspěvek do Čerčanského zpravodaje: září 2021

ZUŠka si připomíná v letošním školním roce 70. výročí založení:

na samostatné Hudební škole v Čerčanech se začalo vyučovat od 1. září 1951. Do té doby fungovala jako pobočka Hudební školy Josefa Suka v Benešově. První žáci se učili hře na klavír a housle a navštěvovali hudební nauku. Ve školní roce 1951/52 navštěvovalo školu 74 žáků. Samostatná škola sídlila v Sukově ulici 125. V průběhu let rozšířila nabídku výuky hudebních nástrojů, navyšovala počty žáků a změnila několikrát svůj název. V roce 1961 na Lidovou školu umění a v roce 1990 se z ní stala Základní umělecká škola. V roce 1995 byl otevřen výtvarný obor. Od školního roku 2018/2019 se začalo vyučovat i v oboru tanečním. V současné době má škola 230 žáků, kteří se vzdělávají ve třech uměleckých oborech. Škola ukončila svoji činnost v Sukově ulici 125, ke dni 31. lednu 2021 a od 1.2.2021 sídlí v budově Sukova 59.

Den otevřených dveří v nové budově ZUŠ Čerčany:

Dne 4.9. 2021 uspořádala škola v rámci Čerčanského ochutnávání Den otevřených dveří v novém sídle na adrese Sukova 59. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové prostory, které vyzdobili absolventi výtvarného oboru z minulého školního roku. Součástí programu bylo slavnostní otevření nové budovy. Za hudebního doprovodu J.A.QUARTETU, jsme se slavnostně odstřihli od staré budovy,  za účasti pana starosty Mgr. Martina Richtera a bývalé ředitelky, paní Ludmily Žvejkalové. V průběhu odpoledne malovali naši žáci portréty návštěvníků na zahradě školy pod vedením paní učitelky Marie Kolářové. Ještě jednou děkuji Obci Čerčany za realizaci projektu. Velké poděkování patří  i panu řediteli Základní školy Čerčany, Ing. Miroslavu Královi. Když jsme v roce 2018 zřídili taneční obor, pan ředitel Král nám vyšel vstříc a naše děti mohly začít s tancem v prostorách Základní školy. Nesmím zapomenout ani na naši Mateřskou školu, která má pro své žáky úžasný vzdělávací program pro rozvoj uměleckého vzdělávání.

Anton Masnica, ředitel školy

Výtvarný tábor na Chrudimce 2021

Letos již po třinácté jsme se sešli v krásné krajině Železných hor na Výtvarném táboře, tentokrát na téma „ Ženy v umění“.

Seznámili jsme se s mexickou malířkou Fridou Kahlo, zpívala nám Edith Piaf, navštívila nás architektka Eva Jiřičná a s Boženou Němcovou jsme sbírali zajímavé příběhy venkovského lidu.

V obrazech jsme se inspirovali malířkami, které se svými díly zařadily mezi významné světové umělce.

Malovali jsme barevné květy jako Georgia O´Keeffová, kreslili oblečená zvířátka podle Beatrix Potter, snažili jsme se o kubistickou ilustraci jako Sonia Delaunay a malovali a malovali…..

Výsledky naší celotýdenní práce jsme pak předvedli na závěrečné vernisáži rodičům.

I když jsme neměli pěkné počasí, bylo nám všem, dětem i dospělým, báječně. Už teď se těšíme na další ročník.

                                                                                                        Marie Kolářová

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>