INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 1. 9. 2021.

Vážení rodiče, prezenční výuka od 1. září bude probíhat víceméně ve stejném režimu jako v červnu minulého školního roku:

  • Žáci, kteří jsou otestováni, očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování) a prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), musí mít nasazenou roušku či respirátor pouze při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech, při vlastní výuce mohou roušku odložit.
  • Netestovaní žáci, by měli po celou dobu výuky používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního nařízení vlády (roušky, respirátory). Při vstupu do budov školy a ve společných prostorech musí mít nasazenou roušku či respirátor.
  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Vstup zákonným zástupcům i jiným externím osobám do budovy školy bude omezen na nezbytně nutnou dobu a pouze v respirátoru.
  • Přístup do školy není povolen žákům s pozitivním výsledkem testu na onemocnění covid – 19 a žákům se zjevnými příznaky respiračního onemocnění.

V Čerčanech dne 26.8.2021 Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>