Provoz školy od 24.5.2021 do odvolání

Vážení rodiče:

Od 24.5.2021 je povolena prezenční výuka i v kolektivních předmětech všech oborů  ZUŠ téměř bez omezení. Potřebujeme od vás pouze podepsané Čestné prohlášení, které budou žáci předávat svým učitelům kolektivních předmětů pravidelně jednou týdně až do odvolání. Bez prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy. Ruce, roušky, rozestupy platí ve všech prostorách školy. Třetím osobám není vstup do školy povolen.  

Čestné prohlášení zákonného zástupce se týká pouze skupinové výuky (10 a více žáků).

TO, VO a HO (Hudební nauka). Vyplněné a oskenované Čestné prohlášení lze odevzdat vždy před výukou v listinné podobě nebo předem zaslat e-mailem vyučujícím (S. Mixánové, M. Suše, M. Kolářové).

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>