Organizace výuky v ZUŠ Čerčany od 12.4.2021

Vážení rodiče,
dle posledních informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení je prezenční výuka žáků hudebního oboru od 12. dubna 2021 povolena 1+1 (učitel + žák). Ovšem v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit respirátor – roušku (u zpěvu mohou použít štít). Jestli si zákonný zástupce žáka nepřeje výuku bez ochranného prostředku, lze realizovat tuto prezenční výuku jinou formou (učení textu, teorie atd.). Vše záleží na šikovnosti pedagoga a na vzájemné dohodě se zákonným zástupcem žáka. Je však umožněna i prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).  Jestli dle rozvrhu mají být ve výuce dva žáci, rozdělí učitel vyučovací hodinu na dvě půlky tak, aby se žák mohl zúčastnit prezenční výuky. Kolektivní obory (Taneční obor, Výtvarný obor, Hudební nauka, Komorní a souborová hra) se učí distanční formou.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Žáci Základních uměleckých škol se nemusí testovat, učitelé budou testováni a někteří učitelé absolvovali očkování.

Se zavedením prezenční výuky 12.4.2021 končí distanční výuka hudebního oboru – individuální hodiny hry na nástroj a zpěv.

Těšíme se na Vaše děti.                     Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>