Distanční výuka v ZUŠ od 14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Od 14.10 do 1.11.2020 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Organizace výuky:

Vyučující budou v době výuky k dispozici žákům. Domluví si způsob komunikace, který je pro žáky dostupný.

Hudební obor:

žáci hudebního oboru budou komunikovat se svými učiteli v době své vyučovací hodiny a pracovat na zadaném úkolu.

Hudební nauka:

zadané úkoly mohou žáci konzultovat s paní učitelkou v době svého rozvrhu hodin.

Taneční obor:

žáci tanečního oboru budou pracovat společně s paní učitelkou na zadaném úkolu v době svého rozvrhu.

Výtvarný obor:

žáci výtvarného oboru budou společné pracovat na zadaném úkolu v době svého rozvrhu

Pro komunikaci se školou a  učiteli je nutné sledovat zápisy v elektronické žákovské knížce a zprávy zaslané e-mailem.

Způsob komunikace je daný možnostmi školy, jednotlivých pedagogů a žáků.

 V době od 26.10 do 1.11. jsou vyhlášeny celostátní podzimní prázdniny a škola nevyučuje ani distančně.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952 v odpoledních hodinách.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>