Výuka v ZUŠ Čerčany od 12.10.2020

Vážení rodiče,

dle nových opatření, které vyhlásila Vláda ČR dne 8. 10. 2020, v souvislosti se současnou situací, se od 12. 10. 2020 mění podmínky pro výuku takto:

Individuální výuka, tj. jeden žák a jeden učitel – je povolena.

Výuka bude probíhat za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými je v kontaktu pedagog i žák, pravidelné větrání učebny.

Kolektivní předměty a obory jako je společné muzicírování, hudební nauka, taneční, literárně – dramatický, výtvarný: zůstávají i nadále distančně.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol na vzdělávání.

• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání (podzimní prázdniny od 26. 10 do 1. 11. 2020).

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat.

Věřte, že ani pro nás není tato situace lehká a snažíme se udělat maximum pro to, abychom Vašim dětem poskytli umělecké vzdělávání, což je pro nás prioritou. I přes všechna tato opatření věříme, že najdeme společné řešení pro případné vzniklé komplikace, které mohou nastat a děkujeme za Vaši trpělivost a spolupráci v této nelehké situaci.

Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>