Distanční výuka v ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci!

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30.9.2020 Č. 958 o přijetí krizového opatření a nařízení KHS Středočeského kraje č.7/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje:

Omezení provozu základních uměleckých škol podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Od 5.10 do 18.10 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Organizace výuky:

Vyučující budou ve škole v době svého rozvrhu a budou se věnovat svým žákům. Zadání najdete v elektronické žákovské knížce.

Hudební obor:

žáci hudebního oboru budou komunikovat se svými učiteli v době své vyučovací hodiny a pracovat na zadaném úkolu

Hudební nauka:

zadané úkoly mohou žáci konzultovat s paní učitelkou v době svého rozvrhu hodin.

Taneční obor:

žáci tanečního oboru budou pracovat společně s paní učitelkou na zadaném úkolů v době svého rozvrhu

Výtvarný obor:

žáci výtvarného oboru budou společné pracovat na zadaném úkolu v době svého rozvrhu

Způsob komunikace je daný možnostmi jednotlivých pedagogů a žáků.

Máme zájem na tom, aby naši žáci nezapomněli ani v této náročné době pracovat a tvořit v jednotlivých předmětech uměleckého vzdělávání, a to jakoukoliv formou.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>