Pravidla k návštěvě školy

Od 18. září 2020:

  • Vstup do školy a společných prostor pouze pro zaměstnance a žáky v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Hudební nauka a Výtvarná tvorba se od pátku 18.9.2020 vyučuje v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Hru na dechové nástroje, tanec, zpěv je dovoleno zatím vyučovat bez roušek, ostatní v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Žáci se zbytečně nepohybují ve společných prostorách školy
  • Žák si přinese s sebou náhradní roušku
  • Každý žák si umyje a vydezinfikuje ruce po vstupu do budovy
  • Délka pobytu žáka ve škole je omezena na dobu výuky
  • Ve třídě může v jednom okamžiku pobývat maximálně 15 žáků
  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy, v nutném případě si návštěvu školy domluví předem e-mailem na info@zuscercany.cz

Prosíme všechny dospělé, zejména seniory, aby se ve vlastním zájmu během výuky nezdržovali ani na zahradě školy.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>