Pravidla k návštěvě školy

Aktualizováno:

Rozdělení žáků výtvarného oboru do skupin (PDF)

Výtvarný obor – pravidla k návštěvě školy (PDF)

Taneční obor – pravidla k návštěvě školy (PDF)

Od 11. května 2020: individuální výuka v hudebním oboru

Od 25. května 2020: kolektivní výuka ve výtvarném oboru

Hudební nauka se bude do 30. června 2020 vyučovat distanční formou

  • Žák vyčká před školou na svého učitele
  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy
  • Vstup do školy a společných prostor pouze pro žáky v roušce či v jiném zakrytí nosu a úst
  • Šatna bude mimo provoz
  • Žák si přinese s sebou náhradní roušku
  • Každý žák si vydezinfikuje ruce po vstupu do budovy
  • Délka pobytu žáka v ZUŠ je omezena na dobu výuky
  • Ve třídě může v jednom okamžiku pobývat jeden učitel a jeden žák

Žáci tanečního a výtvarného oboru budou informování svými vyučujícími.

Nezbytnou návštěvu školy si rodič domluví předem e-mailem info@zuscercany.cz.

Rodiče a zákonní zástupci podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti nebo žádost o prodloužení distanční výuky.

Prosíme všechny dospělé, zejména seniory, aby se ve vlastním zájmu během výuky nezdržovali ani na zahradě.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>