Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: leden 2020

Zprávy ze Základní umělecké školy         

V lednovém příspěvku do zpravodaje zpravidla hodnotíme poslední čtvrtletí minulého roku, zejména pak události, které se konaly v době adventní a vánoční. Závěr kalendářního roku jsme si již tradičně užili s našimi žáky a příznivci na rozmanitých akcích.  

Přípravy na Advent a Vánoce pozvolna začaly už první týden v říjnu, kde jsme si s paní učitelkou Bohunkou Havelkovou z místní ZŠ domluvili seznam koled a vánočních písní, které jsme každé říjnové a listopadové úterky a pátky začali nacvičovat s žáky obou škol. Společně jsme vytvořili hudební těleso čítající 25 zpěváků a 15 muzikantů. Kromě jiného jsem musel pro tak specifické těleso všechny skladby upravit a zapsat do not. Již podruhé v krátké době vystoupili žáci ZŠ a ZUŠ u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Smekám klobouk před všemi žáky, kteří byli ochotní téměř dva měsíce vstávat každé úterý kolem šesté hodiny ráno, aby se program naučili. Děkuji taky rodičům, příznivcům a paní učitelce Havelkové za spolupráci. 1. prosince jsme společně vystoupili u příležitosti rozsvícení vánočního stromu a koledy jsme si ještě zazpívali v pátek 20. prosince u stromečku v ZŠ Čerčany.

27. listopadu začal maraton Třídních přehrávek. Žáci jednotlivých tříd hudebního oboru si díky tomu mohli vyzkoušet zahrát část repertoáru před publikem, které v tomto případě tvořili rodiče a rodinní příslušníci. Díky přehrávkám, které si zopakujeme v pololetí se žáci a pedagogové hudebního oboru připravují na postupovou zkoušku, která je čeká v závěru školního roku. Přehrávky se konaly v sále KD a v místním Kině. Děkujeme všem za pomoc, zejména panu Martinu Macháčkovi, který nám opět připravil v Kině příjemné prostředí.

14. prosince jsme se sešli s našimi posluchači a příznivci v kostele sv. Havla v Příčí nad Sázavou. Adventní koncert nabídl posluchačům velice pestrý program, kde nechyběly koledy v podání žákyň pěveckého oddělení, představili se žáci smyčcového, dechového i klavírního oddělení. Program zpestřil svým vystoupením pan farář Martin Janata, který společně s paní učitelkou I. Štochlovou, L. Žvejkalovou a A. Masnicou, provedli 1. větu ze Sonáty č 1. od J. D. Zelenky. Skladbu jsme věnovali jako vzpomínku na pana Jiřího Piláta, dlouholetého regenschoriho, který celý svůj život věnoval propagaci hudby starých českých mistrů, zejména pak dílu Jana Dismase Zelenky, rodáka z nedalekých Louňovic pod Blaníkem. Program měl u posluchačů velký ohlas a všichni vydrželi až do konce koncertu, čeho si velice ceníme, protože polovina jich musela kvůli malému prostoru stát.

15.12. jsme připravili prezentaci všech oborů školy. V rámci odpoledního programu „Betlémské světlo“ v Hospici Dobrého Pastýře připravili naši výtvarníci výstavu pod názvem „Betlém zvířátek“. Mladí výtvarníci připravili pod vedením paní učitelky Marie Kolářové komponované pásmo, kde básničky ze sbírky básní Amálie Kutinové doplňovaly jednotlivé obrazové scenérie. Program vyvrcholil společným vystoupením žáků hudebního a tanečního oboru, kteří předvedli pásmo koled a vánočních písní.

S našimi žáky a učiteli jste se mohli setkat i v době vánočních svátků. Nechyběli jsme při zpívání koled v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně, při provedení Půlnoční mše v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou, nebo na Vánočním koncertě sdružení Musica Diversata v kostele sv. Mikuláše v Benešově. Tato setkání jsou pro nás velice přínosná. Kromě současných žáků se totiž setkáváme na jednom pódiu také s absolventy naší školy.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>