Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje:

protože se v poslední době opakují dotazy ohledně rekonstrukce budovy Sukova č.p. 59, a případné stěhování školy do upravených prostor, dovolte krátkou rekapitulaci současného stavu. Stavební úřad v Čerčanech vydal dne 5.6. 2019 Rozhodnutí Č. j. OUCE/1492/2019, kterým schvaluje stavební záměr, Stavební úpravy domu č.p. 59. změna užívání DPS na ZUŠ. Na základě Rozhodnutí vypsala Obec Čerčany výběrové řízení na pořízení stavby.

Rekonstrukce je plánovaná na dvě etapy. V první fázi ( leden-červen 2020) by se zrekonstruoval dům č.p. 59. a škola by se v letních měsících přestěhovala.V druhé etapě by se dostavěl k stávajícímu objektu komorní sál. Termín dostavby sálu není zatím určen. Jedná se o důležitou součást projektu, který škole zaručí standardní podmínky, které jí umožní plnohodnotně naplňovat školní vzdělávací program.

ZUŠ v posledních 11 letech naplno využívala svou kapacitu. Od 1.9.2018, kdy se podařilo kapacitu navýšit, jí navštěvuje 230 žáků, kteří se vzdělávají v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Považuji za strategicky důležité dokončit projekt včetně vestavby sálu. Záleží opravdu na nás, zda uchováme dalším generacím možnost dosáhnout co nejvyšší umělecké úrovně, kterou nabízí základní umělecké vzdělávání prostřednictvím RVP ZUŠ, garantovaného kvalifikovanými pedagogy, nebo se spokojíme s nabídkou vzdělávání alternativního, kde určuje pravidla trh.

Dne 23.10. 2019 jsme se sešli v sále Kulturního domu Čerčany u příležitosti konání podzimního koncertu a výstavy. Žáci výtvarného oboru připravili výstavu obrazů pod názvem „ Tak to jsem já“. Mladí výtvarníci měli za úkol namalovat, nebo nakreslit svůj portrét. Neměli to ovšem vůbec jednoduché. Měli za úkol namalovat se jako zvíře, strom, louka, způsobem, který by vystihoval charakteristické rysy jejich osobnosti. Jak se to povedlo můžete vidět v pizzerii a v předsálí kulturního domu.

Koncert jsme věnovali Antonínu Dvořákovi. Zúčastnily se všechny obory. Komponované pásmo ze života Antonína Dvořáka připravili mladí muzikanti, tanečníci i výtvarníci pod vedením Marie Kolářové. Z žáků a pedagogů se stali recitátoři, kteří seznamovali posluchače s důležitými životními událostmi Mistra. Večer moderoval Adam Zedek, jako recitátoři se představili Antonín Zbrožek, Adam Šintal, Emma Vaništová a Štěpán Grandisch. Žáci hudebního oboru zahráli a zazpívali skladby Antonína Dvořáka. K vrcholu večera patřila píseň Dobrú noc v interpretaci Mgr. Libuše Vondráčkové, a rovněž vystoupení starších žákyň tanečního oboru spolu s jejich paní učitelkou Michaelou Sušou . Její choreografie a improvizace vykouzlila u všech posluchačů úsměv na tváři.

V době podzimních prázdnin se konala v táboře v Trhové Kamenici „PODZIMKA“ : podzimní výlet, který naše ZUŠ pořádá společně, tak jako letní výtvarný tábor, s OSŽ DKV Praha. Tématem tábora byly „Rychlé šípy“. Kromě klubovny Rychlých šípů si děti užily dosyta také překrásnou podzimní přírodu Železných hor s výlety po okolí a nechyběly ani bohaté společenské večery.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>