Školní rok 2019/2020

Pro žáky/žákyně:

Milé děti,

blahopřejeme vám k přijetí do čerčanské Základní umělecké školy (ZUŠ). Doufáme, že se těšíte na své hudební, výtvarné a taneční zážitky zrovna tak jako my, vaši učitelé. Následující řádky jsou určeny právě vám:

Hudebníci!

V hodinách se u nás budete učit hrát na hudební nástroj, který jste si vybrali. Dále budete navštěvovat předmět Hudební nauka (HN), kde se budete učit hudbě rozumět a poslouchat ji.

Doma poproste své rodiče o místo a čas pro vaše pravidelné cvičení, abyste mohli cvičit často a rádi. Až se něco naučíte, budete hrát společně se svými hudebními spolužáky na různých školních vystoupeních nejen sobě ale i druhým.

Výtvarníci!

Mladé malířky a malíři, vaše nadání budeme dále rozvíjet. Poznáte výtvarné techniky, umělecké směry a význačné malíře. Na společných výstavách se budete moci pochlubit před rodinou, ale i širokou veřejností svými obrazy.

Tanečníci!

Společně budeme v hodinách tance objevovat radost z pohybu. Budeme se učit vnímat hudbu a reagovat na ní pohybem. Později nás čekají taneční vystoupení pro radost nám i druhým.

Pro rodiče:

Vážení rodiče a zákonní zástupci!

blahopřeji vám k přijetí vašeho dítěte ke studiu na naší Základní umělecké škole (ZUŠ).

Rád bych vás informoval o způsobu uměleckého vzdělávání a organizaci následujícího školního roku 2019/2020.

Protože v posledních letech často docházelo k nedorozumění ve smyslu vnímání naší činnosti pouze jako zájmové, dovolte mi seznámit vás s posláním ZUŠ jako státní instituce, která poskytuje vzdělávání podle Vyhlášky 71/2005sb.o základním uměleckém vzdělávání.

Jedná se tedy o výchovně vzdělávací činnost, nikoliv o činnost zájmovou. V praxi to znamená, že cílem je dlouhodobá a soustavná činnost, která poskytuje žákům základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.

Žáci jsou přijímáni od 5 let věku do Přípravného studia (PS), pokud úspěšně absolvují přijímací talentovou zkoušku a prokáží předpoklady ke vzdělávání. Od 7 let věku dítěte škola přijímá žáky do I. stupně, který trvá 7 let. Od 14 let věku dítěte vzdělává škola žáky ve II. stupni, který trvá 4 roky.

V rámci své činnosti ZUŠ organizuje akce související s výchovně-vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, přehlídky, přehrávky, vystoupení, soutěže a komisionální zkoušky.

Je nezbytně nutné, aby měli žáci školy na tyto akce dostatek času. V praxi to častokrát vypadá tak, že dítě jež dopoledne absolvuje výuku v ZŠ a SŠ, má denně tolik dalších aktivit, že na činnost a přípravu v uměleckých oborech nemá už nejen čas ale ani energii .

Proto vás prosím, pokud chcete, aby vaše dítě zvládalo nároky uměleckého vzdělávání a získalo vztah k tvorbě, která mu umožní vnímat a vyjadřovat své pocity prostřednictvím uměleckých oborů, dopřejte mu na to dostatek času. Zaslouží si to!

Organizace výuky kolektivních předmětů, školní rok 2019/2020

Hudební obor:

Žáci Přípravného studia (PS) absolvují v I. pololetí pouze jednu hodinu Přípravné hudební výchovy (PHV). Na zvolený nástroj začnou hrát až od II. pololetí, kdy budou rozděleni do skupin a přiděleni do tříd k vyučujícím. Počítejte prosím s tím, že k hodině PHV tedy přibude ve II. pololetí ještě jedna vyučovací hodina.

Hudební nauka (HN) a PHV:

vyučovací dny: pouze pondělí a čtvrtek

HN pro žáky od 1. do 5. ročníku I. stupně je povinná. Jednou ze základních podmínek, které musí splňovat školní vzdělávací program je vzdělávání žáků v oblasti recepce a reflexe.

Časy jednotlivých skupin budou upřesněny v součinnosti se zveřejněním rozvrhů ZŠ. Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Světlany Mixánové. Doporučuji navštívit školu hned v pondělí 2. září v odpoledních hodinách.

Korepetice:

tj. souhra sólového nástroje, či zpěvu s nástrojem doprovodným. Po domluvě s korepetitorem budou žáci navštěvovat dle rozhodnutí třídního učitele korepetice zpravidla ve středu nebo v pátek.

Komorní a souborová hra, Zpěv v souboru, Čtyřruční hra:

Žáci hudebního oboru mají v rámci svého studia povinnost zapojit se od třetího ročníku I. stupně do výše uvedených předmětů.

Výtvarný obor:

vyučovací dny: pouze úterý a pátek

úterý:

1. oddělení od 14:00 hodin

2. oddělení od 16:30 hodin

pátek:

3. oddělení od 13:00 hodin

4. oddělení od 15:30 hodin

Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky

Marie Kolářové.

Doporučuji navštívit školu hned v úterý 3. září v odpoledních hodinách

Taneční obor:

vyučovací dny: pouze úterý, středa a čtvrtek. Taneční obor se bude vyučovat v ZŠ Čerčany, Sokolská 180. Své děti prosím zapisujte do jednotlivých skupin výhradně u paní učitelky Michaely Suši. Doporučuji navštívit ZŠ Čerčany, Sokolská 180, hned v úterý 3. září. Od 15:00 hodin. Paní učitelka na vás bude čekat před hlavním vchodem.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>