Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: červenec 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

ZUŠ Open 2019:

V pátek 31.5. se konal již 3. ročník celostátního happeningu Základních uměleckých škol, které takto společně prezentují svoji činnost v rámci celé České republiky. I letos jsme se zapojili a připravili jsme opět originální program. Pod vedením Marie Kolářové vzniklo komponované pásmo plné krásné hudby, zpěvu, tanců a krásného slova pod názvem Antonín Dvořák, originální ztvárnění důležitých momentů ze života jednoho z nejvýznamnějších skladatelů české i světové hudební historie. Všichni zainteresovaní žáci a učitelé vzali doslova téma za své a připravili pásmo, které mnozí návštěvníci sledovali s dojetím a slzami v očích. Pořad vrcholil odjezdem vlastnoručně vyrobeného parního vlaku do vesmíru kde jsme se symbolicky rozloučili s naším velikánem a poslali jsme mu společně pozdrav do věčnosti. Bylo to velice milé odpoledne, v němž jsme si s návštěvníky užili společný čas a věnovali se jeden druhému. Při loučení nechyběla slova uznání a chvály celé naší ZUŠky a také samozřejmě naší (Kolářové) Marušky. „Věděli jsme, že to bude dobrý, ale že byste překonali první dva ročníky, to nás ani ve snu nenapadlo…“

Taneční odpoledne v Hospici Dobrého Pastýře:

16.6. se představili žáci tanečního oboru v rámci Pouti, kterou připravili zaměstnanci Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě našich žáků se představily děti z Dráčete a hosté ze Základní umělecké školy v Praze. Společným jmenovatelem tohoto tanečního setkání byla naše paní učitelka tance, Michaela Suša, která se rozhodla opustit své povinnosti učitelky tance v Praze a věnovat se naplno našim žákům. Vystoupení bylo velice dojemné. Sledovali jsme na jedné straně  první krůčky tříletých tanečnic a na straně druhé už skoro dospělé tanečnice z Prahy, kterým se paní kolegyně věnovala dlouhá léta, a které se s ní tímto vystoupením přijely rozloučit,.

S letošním školním rokem jsme se již tradičně rozloučili Koncertem a výstavou žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Přestože tento Zpravodaj vyjde až koncem měsíce července, přeji všem krásné prázdniny a  dovolenou, a těším se na další setkávání ve školním roce 2019/2020. Anton Masnica, ředitel školy

Koncert ZUŠ s Českou filharmonií…..malé ohlédnutí za krásným hudebním zážitkem:

Co je pro uskutečnění jednoho koncertu 60 dětí a 30 filharmoniků třeba?

Od všech zúčastněných především láska k hudbě a společnému muzicírování, od dětí pak nadšení, odvaha, disciplína, intenzivní příprava a několik let velmi pilného cvičení. Ve fotogalerii na stránkách ZUŠ si můžete prohlédnout, jak probíhaly přípravy tohoto jedinečného projektu, od dělených zkoušek v zimě až po letní soustředění, včetně společného výletu. Pokusili jsme se během půl roku zachytit celkovou atmosféru, emoce, i krásné a inspirativní prostředí. Zážitkem byla také dokonalá organizace ze strany České filharmonie. Celý koncert pak byl zaznamenán Českou televizí.

                                                                                                                      Ivana Masnicová

Mládí ladí

Šestnáctého června se v pražském Rudolfinu uskutečnil koncert orchestru složeného z hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Byl završením od listopadu probíhajícího projektu, během něhož měli vybraní žáci možnost zahrát si po boku zkušených filharmoniků. Letošního ročníku jsem se zúčastnila také já; hudební zážitky, které jsem získala, mi byly mimořádnou inspirací. V průběhu roku jsme se na zkouškách postupně zabývali skladbami Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse. Filharmonici se nám trpělivě věnovali, radili nám a doporučovali a my jsme se snažili jejich rady, doporučení a dirigentovy pokyny co možná nejpřesněji následovat. Po koncertě, který byl vyvrcholením veškeré naší práce, jsme s překvapením seznali, že jsme o krok lepšími a zkušenějšími hráči. Poznali jsme mladé lidi, v jejichž životech hraje hudba podobnou roli jako v těch našich, a pochopili jsme, jaký má pro nás samotné význam. Zjistili jsme, že při soustavné a vytrvalé práci jsme schopni dokázat víc, než bychom věřili, že dokážeme. Největší díky patří našim učitelům, kteří  s námi trpělivě cvičili a trávili dlouhé hodiny na zkouškách. Děkuji paní učitelce Ivaně Masnicové za její nadšení a neustálou podporu a panu řediteli Masnicovi za umožnění účasti na podobném projektu. Ten může být inspirací pro všechny, žáky, rodiče i učitele – navštěvovat ZUŠku má smysl, věnovat čas hudbě má smysl! Hrajme, poslouchejme…

Eliška Náprstková, žákyně ZUŠ Čerčany

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>