Talentové zkoušky 2019

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání:

Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 10.6. – 14.6.2019

Hudební obor:

pondělí 10.6. úterý 11.6. pátek 14.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 14.6.2019)

Výtvarný obor:

pouze středa 12.6.2019

16:30 -18:30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125

Taneční obor:

pouze čtvrtek 13.6.2019

16:30 – 18:30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany

školní rok 2019/2020

(zjišťování předpokladů ke vzdělávání)

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla nebo krátké básně

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Příjímání žáků:

Vážení rodiče: výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do 25.6. 2019. Ve stejný den bude na webových stránkách školy ve složce „O NAŠÍ ŠKOLE“ zpřístupněna přihláška ON LINE, kterou PŘIJATÍ uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, vyplní a odešlou. Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaši návštěvu. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností pište, info@zuscercany.cz, nebo volejte v odpoledních hodinách do kanceláře ředitele školy, 737 243 952

Anton Masnica

ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>