Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2019

školní rok se nám pozvolna překulil do 2. pololetí, a po všech nezbytných úkolech jsme se i na naší škole protancovali, prohráli a promalovali k dalším aktivitám které jsou z touto dobou spojeny.

I letos se někteří žáci připravovali na soutěž MŠMT. Školní kolo soutěže proběhlo již v lednu v rámci pololetních přehrávek. Letos se soutěží v kategoriích Komorní hra s převahou dechových nástrojů a Hra na akordeon. Okresního kola se zúčastnily celkem 4 soubory a jeden hráč na akordeon.

Všichni jsme šli do soutěže s očekáváním a přáním, aby naši žáci uspěli pokud možno, co nejlépe a postoupili dále do krajských kol soutěže. A stalo se: všichni soutěžící přivezli z okresního kola první místa. Svědčí to o tom, že naši žáci mají uznání i u odborné veřejnosti, a to je jedno z nejlepších vyznamenání a ocenění pro všechny zúčastněné. Pro mne bylo cenné také zjištění, že se i ti soutěžící, kteří nepostoupili, hned ptali svých učitelů, kdy bude další soutěž. Připravovat se na jakoukoli soutěž je velice náročné a všichni laureáti se musí vyrovnat s náročnými podmínkami repertoáru, který je třeba zvládnout. Obnáší to krom jiného důslednou domácí přípravu a desítky hodin času navíc. V neposlední řadě je rozhodující zájem rodičů a nejbližších rodinných příslušníků. Pozoroval jsem přípravu jednotlivých souborů a oceňuji krom jiného i přístup rodičů, kteří podporovali své děti a nelitovali času stráveného na přehrávkách, kde si děti mohly repertoár důkladně obehrát.

A jak to vlastně 20.2. v ZUŠ Benešov dopadlo? Ve hře na akordeon přivezl první místo s postupem do krajského kola Antonín Vilímek, vyučující: Anton Masnica. Trio příčných fléten:Čiháková Lucie, Kotišová Karolína, Markgráfová Ella, 1. místo, vyučující: Ivana Masnicová, Trio „Disonance“: Plecitá Eliška, Navrátilová Tereza, Volf Kryštof, 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Kvarteto „Třieska“: Kadeřábková Nela, Spálená Emma, Schade Viktoria Lucie, Sláma Eduard 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ctirad Sedláček. Trio zobcových fléten: Ambrožová Anna, Bambas Martin, Pinkasová Eliška, 1. místo s postupem do krajského kola, vyučující: Ivana Masnicová.

Všem soutěžícím a vyučujícím gratuluji a přeji mnoho úspěchů v krajských kolech soutěže.

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019, aneb Kde jsme se tam vzali?

Zveme vás na společný koncert České filharmonie a žáků ZUŠ který se koná dne 16.6. 2019 ve Dvořákově síni Rudolfina v 19:30 h. Pro letošní 6. ročník bylo vybráno celkem 60 žáků z pěti krajů: Ústeckého, Karlovarského, Středočeského, Olomouckého a Jihočeského,

Společného muzicírování s naším nejvýznamnějším orchestrem se v rámci projektu Asociace základních uměleckých škol a České filharmonie letos zúčastní také naše žačka, Eliška Náprstková, ze třídy paní učitelky Ivany Masnicové ve hře na příčnou flétnu. Tento projekt je důkazem, že ti nejlepší žáci jsou schopni díky svému úsilí a soustavné kvalitní práci dospět až na profesionální úroveň. I Eliška se v průběhu studia účastnila soutěží MŠMT ZUŠ, kde dosáhla mimořádných výsledků nejenom ve hře na příčnou flétnu, ale i na zobcovou flétnu a v kvartetu zobcových fléten. Právě na základě těchto výsledků, a také díky svému bohatému repertoáru a dosavadní koncertní praxi, byla do společného projektu s ČF vybrána komisí AZUŠ. Nebylo to věru vůbec jednoduché protože na jedno místo v orchestru bylo 8 – 10 zájemců z řad jednotlivých krajů. Je to ocenění práce všech, tedy žáka, učitele i rodičů, kteří po celou dobu Elišku podporovali. Pro nás ostatní je to svátek a událost, u které bychom neměli chybět. Proto, máte-li zájem, neváhejte, již nyní lze objednat na koncert 16.6. vstupenky prostřednictvím portálu České filharmonie https://www.colosseumticket.cz/cs/307828-spolecny-orchestr-filharmoniku-a-zaku-zus,pokud bude již vyprodáno, je možné navštívit v 11:00 hodin dopolední generální zkoušku, která je veřejnosti přístupná zdarma a výlet spojit s prohlídkou rozkvetlé Prahy.

Anton Masnica

ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>