Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2018

Čerčanské ochutnávání:

v měsíci září se již tradičně účastníme Čerčanského ochutnávání. Žáci výtvarného oboru malovali portréty návštěvníků. Přibližně 15 mladých výtvarníků pod vedením Marie Kolářové namalovalo kolem 35 portrétů, zpravidla svých rodičů, kamarádů, spolužáků i zvědavých návštěvníků, kteří byli překvapeni, co všechno mladí výtvarníci již umí.

Otevření zvonice na návsi v Čerčanech:

V neděli 28. září 2018 jsme se sešli na návsi v Čerčanech u příležitosti otevření zvoničky. Krásné slunečné počasí umocňovalo slavnostní atmosféru a jsme rádi, že jsme s žáky hudebního oboru mohli tento okamžik podpořit. Díky paní Špitálské a dalším občanům, které podporovala obec, se vrací do Čerčan po dlouhých desítkách let krásná tradice poledního a večerního zvonění. Jak jsme zpívali v jedné písni: „ Čerčanská zvonice dlouho nezvonila, ale dobrá vůle píseň jí vrátila“.

100 let Československa v písních, tancích a obrazech:

16. října 2018 se uskutečnil slavnostní koncert v sále KD Čerčany u příležitosti výročí založení společného státu Čechů a Slováků. Byl to jedinečný večer plný písní, tanců a obrazů. Stoletou historií společného soužití nás provedla naše výtvarnice a režisérka celého večera, Marie Kolářová. V průběhu večera jsme si připomenuli všechny důležité okamžiky společné historie. Kromě zrození státu, období první republiky a II. světové války zde nechyběla ani doba socializmu, okupace 1968, normalizace, listopad 1989, a rozdělení státu. Každá epocha měla své zastoupení charakteristickou písní doplněnou tancem a obrazy. Připomenuli jsme si oblíbenou píseň prezidenta Masaryka Ach synku, synku, Vejvodovu polku Škoda lásky, která oznamovala konec války, nechyběla Internacionála, kterou jsme v dobách minulých museli angažovaně pět a u státnic znát všechny čtyři sloky, nebo „Modlitba pro Martu či Československá státní hymna. Poprvé v historii školy se představily všechny tři obory společně. Nutno poznamenat, že nasazení i provedení ze strany žáků a učitelů bylo mimořádné.

Podzimka 2018

v době podzimních prázdnin se konal výlet našich žáků do dětského tábora Chrudimka v Trhové Kamenici ve spolupráci se SŽDC Praha. Letos na Podzimce získaly děti Nobelovu cenu za záchranu přírody a skautských zásad. K tomu jim dopomáhali světoví vynálezci: Edison, Newton, Mendělejev a další. Ti jim na závěr předali místo medaile žárovku s nápisem “ Ať se ti rozsvítí „.

Slavnostní zasazení Lip svobody:

sváteční neděle 28. října 2018 se nesla napříč celou zemí ve znamení oslav výročí vzniku republiky. Tentokrát jsme se sešli na parkovišti před prodejnou Tesco v blízkosti nového domu s podpůrnými byty, za účelem zasazení památných lip a odhalení nově umístěného památného kamene. Počasí nám tentokrát ukázalo svoji druhou tvář. Díky duchapřítomnosti pana Jarolímka, který postavil na parkovišti stan, jsme mohli i my přispět krátkým kulturním programem a obohatit důstojnou akci, kde se hudba střídala se svátečním slovem. I když pršelo, sešlo se nás tam mnoho a je vidět, že pokud jde o věci důležité, nezastaví nás ani špatné počasí a přijdeme si zavzpomínat a vzdát čest všem, kteří si to zaslouží.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>