Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, červenec 2018

Koncert pro maminky:

druhá neděle v měsíci květnu patří všem maminkám. Ten jejich letošní svátek jsme společně oslavili v neděli 13. května koncertem žáků v Kostele sv. Klimenta na Hradišti. Naši žáci se představili nejen jako sólisté, ale i jako hráči různých komorních seskupení – souborů, které přinášejí svým členům možnost společného hudebního vyžití. Je potěšitelné, že generaci zkušených hráčů střídá pozvolna nová generace, která stihla zatím ve škole vyrůst a  nenápadně přebírá pomyslnou štafetu do svých rukou. Děkuji manželům Králíkovým za pomoc při zajištění koncertu.

 Výchovné koncerty pro mateřské školy:

patří zejména pro nejmenší žáky školy mezi nejoblíbenější. Publikum je totiž velice aktivní a slyší-li známou píseň, okamžitě se promění v pěvecký sbor čítající několik desítek členů. V tu ránu se ze sólisty stává doprovodný hudebník, což se mu obvykle velmi líbí. Ty okamžiky napětí a vzrušení na obou stranách se nedají jednoduše popsat. Bylo to stejné i letos, kdy jsme 15. a 22. května navštívili Mateřské školy v Poříčí nad Sázavou a v Čerčanech. Na akcích tohoto typu je nejúžasnější, že i takto malým dětem stačí ukázat, jak se mohou bavit a  ony jsou schopné vykouzlit s nemožného možné, a aniž by si to uvědomovaly,  baví samy sebe i bez chytrých elektronických  zařízení a jiných „podpůrných prostředků“,  které možná rozvíjejí inteligenci, ale likvidují ochotu něco dělat.

ZUŠ Open 2018:

2. ročník celostátního happeningu, který slouží ke zviditelnění základních uměleckých škol a zejména jejich činnosti na veřejnosti se konal 24. května. K této příležitosti jsme připravili v zahradě školy komponované pásmo písní básní obrazů a tanců pod názvem „100 let Československého státu v písních a obrazech“. Osm zastavení nad společnou historií Čechů a Slováků v originálním ztvárnění žáků hudebního, výtvarného, a právě založeného tanečního oboru, vše pod pevným režijním vedením Marie Kolářové, mělo u všech zúčastněných veliký ohlas. Jsme opravdu rádi, že se akce líbila. Celou událost trochu neblaze poznamenala skutečnost, že téměř všichni návštěvníci, kteří přijeli autem, se snažili zaparkovat co nejblíže. Děkujeme České policii za vstřícnost při řešení problémů s dopravou a omlouváme se všem občanům, kteří se kvůli naší akci nemohli dostat domů.

Poslední týden v květnu se konaly přijímací talentové zkoušky, které navštívilo 135 zájemců. Výsledky zkoušek jsou zveřejněny na školních webových stránkách.

Již tradičně se loučíme s uplynulým školním rokem Koncertem žáků v sále KD Čerčany a Letním koncertem a výstavou v Kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Obě akce bývají obvykle co do počtu návštěvníků poznamenané blížícím se začátkem prázdnin. Avšak návštěvnost výstavy a koncertu v Ledcích v neděli 24. června byla ohromující.

Po několika letech se i naši výtvarníci vrátili na místo činu, tj. k panu Vaništovi na statek v Ledcích, aby celou  sobotu  23.6. malovali v plenéru  a pěkně z blízka jeho stádo skotu. Když krávy pochopily situaci, proměnily se v ochotně pózující modelky, a přispěly tak velice ke zdaru celé víkendové akce.Tím se náš školní rok uzavřel. O prázdninách je pro děti připravené Prázdninové malování s Marii Kolářovou a výtvarný tábor na Chrudimce. Informace najdete na webových stránkách školy. Děkuji panu Vaništovi a všem za pomoc a podporu v průběhu celého školního roku a přeji hezkou dovolenou a prázdniny.

Anton Masnica, ředitel školy

JAK NAMALOVAT KRÁVU

Jednoduše. Stačí znát dobrého sedláka, který si pustí na celý víkend třicet dětí do stavení a věnuje se vám. Zapůjčí zcela zdarma stodolu na spaní, elektřinu na vaření, lednici na chlazení a toaletu na to ostatní. Vezme vás na pastviny mezi krávy a večer vás pozve k rodinnému ohništi a upeče si s vámi buřty. Pak ještě potřebujete pár dobrých přátel, kteří vám pomohou, a pak už jen vezmete papír a štětec a malujete a malujete…..

Díky Vám,

Petře Vaništo, Petře Tvrzi, Matěji Koláři, Aneto Jiroušková, Vojto Dvořáčku a Eliško Náprstková

Vaše Marie

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>