Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: květen 2018

Krajské kolo soutěže MŠMT ZUŠ ­­

ve hře na dechové nástroje se konalo ve dnech 26. a 27. 3. v ZUŠ Kolín. Školu reprezentovali 4 žáci a všichni přivezli ocenění poroty. Stejně jako před třemi lety si výborně vedla Eliška Náprstková, která ve hře na příčnou flétnu vybojovala ve své kategorii 2. místo.

2. místo přivezl také Eduard Sláma, a to ve hře na zobcovou flétnu. Martin Bambas získal ve hře na zobcovou flétnu 3. místo a stejného výsledku dosáhla ve hře na klarinet ve své kategorii Johana Plecitá. Krajského kola se letos účastnilo celkem 307 žáků. 62 hráčů na zobcovou flétnu, 158 hráčů na dřevěné dechové nástroje a 87 hráčů na žesťové nástroje. Každé ocenění poroty našich žáků je proto velikým úspěchem a důkazem, že jsou schopni obstát v tak velké konkurenci a držet krok s těmi nejlepšími. Děkuji všem žákům a pedagogům za krásnou práci, která má i v tak náročných podmínkách obdiv i uznání odborné veřejnosti. Nesmím zapomenout ani na rodiny a rodiče, kteří své děti podporují a vedou je ke vzdělávání v uměleckých oborech. Dosahované výsledky dětí totiž obvykle bývají přímo úměrné laskavé důslednosti jejich rodičů.

Koncert nejmenších žáků a Bigbandu Pianoforte z Dánska

Středa 11. dubna 2018 byla jedním z nejnáročnějších ale i nejkrásnějších dnů, jaké naše škola pamatuje, Pro zpestření nabídky jsme se rozhodli pro neobyčejný koncert. V sále KD Čerčany se potkali naši nejmenší žáci s velkým swingovým orchestrem. V první části večera se představili ti nejmenší, kteří se za doprovodu svých nejbližších a svých pedagogů učili prvním krůčkům na pódiu. U nejmladších žáků je obdivuhodné, s jakým nasazením a soustředěním se snaží zvládnout ten nelehký úkol, aby zahráli svou skladbu co nejlépe. A bylo vidět, jak maminky počítají, někdy i nahlas, tatínkové a ostatní členové rodiny drží palce, a nakonec přichází bouřlivý potlesk. Sympatické bylo, že členové Bigbandu byli přítomni během vystoupení našich žáků v sále a mohutně je povzbuzovali, jejich výkony odměňovali srdečným potleskem a v mnoha případech obdivným křikem. Myslím že pro všechny to byl obrovský zážitek. Ve druhé části večera se představil swingový orchestr.

Bigband „Pianoforte“ je orchestr složený ze studentů dánské střední školy „Aabenraa Statsskole“. Aabenraa je cca patnáctitisícové město ležící na jihu Dánska, v těsné blízkosti dánsko-německých hranic. Školní orchestr, stejně jako obdobná školní tělesa, se každý rok musí potýkat se stejným problémem – nejstarší , a tedy i nejzkušenější studenti odcházejí, aby byli nahrazeni naprostými nováčky z prvních ročníků, z nichž mnozí mají nulovou zkušenost s prací v hudebním tělese. Někteří se až v tuto chvíli začínají učit hrát na hudební nástroj, což je možné pouze díky úzké spolupráci s místní hudební školou. Navzdory těmto pravidelným obměnám v personálním obsazení se orchestru již od roku 1988 daří udržet si vysokou hudební úroveň.

Složení orchestru se lehce liší od tradičního bigbandu, který obvykle disponuje zhruba 20 hráči. Studentský orchestr se skládá ze 35 členů, což znamená, že všechny žesťové skupiny jsou zdvojené (saxofony, pozouny a trubky). Díky tomu je zajištěna kontinuita hry a všichni nově příchozí jsou vždy vedeni již zkušenými hráči.

Bigband Pianoforte má široký repertoár zahrnující tradiční jazzové skladby, latinsko-americké melodie, populární písně i rock. Největší událostí se každým rokem stává zahraniční zájezd celého orchestru, při kterém vystupuje na koncertech jak pro školy, tak pro široké publikum.

Děkuji váženým kolegyním z benešovského gymnázia, Daně Jelínkové a Pavle Šintalové, za neocenitelnou pomoc při organizaci celého večera, a Elišce Náprstkové za skvělé tlumočnické služby. Potkaly se dva světy, dvě koncepce vzdělávání, a nutno říct, že každá zasluhuje respekt a uznání. Večer to byl náročný, ale krásný a originální.

Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>