Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Talentové zkoušky

ředitel ZUŠ určil termíny pro přijímání uchazečů ke vzdělávání. Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 28.5.1.6.2018

Hudební obor:

pondělí 28.5. úterý 29.5. pátek 1.6.2018

16.30 -18.30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125,

(zájemci o Sólový zpěv se dostaví v pátek 1.6.2018)

Výtvarný obor:

pouze středa 30.5.2018

16.30 -18.30 hodin

Budova ZUŠ Čerčany, Sukova 125,

taneční obor:

pouze čtvrtek 31.5.2018

16.30 – 18.30 hodin budova ZŠ Čerčany Sokolská 180, hlavní budova, přízemí vpravo – učebna tanečního oboru

Podmínky přijetí do Základní umělecké školy Čerčany
školní rok 2018/2019

Hudební obor:

zpěv libovolné písně

opakování zpívaného melodického úryvku v hlasové poloze dítěte

přednes říkadla, nebo krátké básně,

zazpívá zahraný melodický úryvek (Sólový zpěv)

opakování předneseného rytmického úryvku (vytleskáváni – hra na ozvěnu)

pozornost při výkladu,

komunikace s učitelem

zájem samotného žáka o hru na nástroj nebo zpěv

Výtvarný obor:

pozornost při výkladu

nápad na dané téma

rozvržení do formátu A4

zpracování

komunikace s učitelem

Taneční obor:

pohybové schopnosti ( tanečnost, improvizace, rozsah pohybu )

hudební cítění ( reakce na změny v hudbě )

rytmus ( vytleskávání )

věková vyspělost, zařazení ( 5-6let: přípravná taneční výchova, 7 let a více: do příslušného ročníku)

Charakteristika Taneční a pohybové výchovy a Současného tance pro děti

Slovo tanec vnímáme jako pohybové vyjádření citových prožitků. Pohyb je potřeba studovat, poznávat jeho možnosti, všímat si zážitků, které pohyb vyvolává, pěstovat kinetické cítění a smysl pro proměnlivé prostorové vztahy, dynamiku pohybu a rytmické cítění. Rozvíjet taneční techniku znamená rozvíjet přirozený, správný způsob tělesného pohybu.

V Taneční a pohybové výchově, posléze v Současném tanci, se zaměřuji na techniku pohybu. Učím žáky znát všechny základní polohy od lehu po stoj. Procvičujeme jednotlivé svalové oblasti. Pracujeme s úklony, předklony, záklony, rotacemi a vlnami těla. Zaměřujeme se na přenášení váhy, podsouvání a natáčení pánve, převaly, pády. Soustředíme se na chůzi, běh a skoky z místa. To vše obměňujeme a kombinujeme v různých tanečních variacích. Snažím se odbourat zlozvyky ( špatné návyky ) v držení těla. Vedu žáky k samostatnosti a posiluji jejich sebedůvěru.

Improvizace ( dětský tvořivý taneční projev ) představuje v tanci důležitou složku. V improvizaci je vždy na prvním místě pocit, představa, pak následuje pohyb. Dodržením této zásady se předchází u žáků imitování, vnějškovosti, nepravdivosti. Vše doprovází citlivý hudební doprovod. Snažím se v dětech probouzet vztah k hudbě. Vedu žáky k poslechu hudby a reagování na její emotivní složky.