Organizace výuky 2017/18

H U D E B N Í   N A U K A
školní rok 2017/2018

Pondělí:
15:30 – 16,15 1. ročník
16:20 – 17.05 2. ročník
17:10 – 17.55 3. ročník

Čtvrtek:
13:30 – 14:15 PHV
14:20 – 15:05 1. ročník
15:10 – 15:55 2. ročník
16:00 – 16:45 4.–5. ročník

Upozorňujeme, že hudební nauka je povinná do 5. ročníku.

Vyučující: PaedDr. Světlana Mixánová

Výtvarná tvorba:

Úterý:
14:00 – 16:15   1. oddělení
16:30 – 18:45   2. oddělení

Pátek:
13:00 – 15:15   3. oddělení
15:30 – 17:45   4. oddělení
vyučující: Marie Kolářová

Rozvrh hodin si domlouvejte pouze s paní učitelkou Mixánovou a Kolářovou v uvedeny dny.
Děkujeme za pochopení

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>