Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Červenec 2017

Konec školního roku přináší zvýšenou aktivitu ve všech oblastech, kterými se škola zabývá. Kromě zvýšené aktivity v samotném vzdělávacím procesu, kde žáci absolvují postupové zkoušky do vyšších ročníků a noví uchazeči zkoušky talentové, vrcholí uzavření agendy školního roku, příprava a vydávání vysvědčení, příprava pololetní účetní uzávěrky a mnoho dalších nezbytných úkonů, škola zároveň prezentuje výsledky své práce na veřejnosti. Kromě již známých koncertů a výstav připravuje akce, které se díky termínům mohou uskutečnit pouze jednou ročně.

Jarní výstava a koncert komorní hudby:

26. dubna se sešli v sále KD Čerčany bývalí žáci školy. V průběhu večera vystoupila jedna z prvních absolventů školy, paní Marie Zágorová, dále paní Dagmar Adamová a pánové Ctirad Sedláček a Jan Slabý. Večer zahájila vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru pod názvem „Z ptačí říše“ Marie Kolářová, která výstavu připravila a přidala na úvod další ze svých básní. Večer pokračoval fanfárami dua lesních rohů a kromě jiného jsme byli svědky souboje houslistů, kdy se na pódiu utkal nejmladší a nejmenší s nejstarším a největším houslistou z naší školy. Připomenuli jsme si ještě jednou 65. výročí založení naší ZUŠ, a nutno říct, že bývalí žáci byli ozdobou večera.

Koncerty, výstavy, další akce:

14. května jsme si koncertem připomenuli Den matek v kostele sv. Klimenta na Hradišti. 10. a 15. května jsme navštívili Mateřské školy v Poříčí nad Sázavou a v Čerčanech, a již tradičně jsme představovali dětem nástroje, na které se u nás mohou učit hrát. Je již tradicí, že děti z čerčanské školy si pro nás připraví v rámci dopoledne vystoupení s paní učitelkou Oršlovou a ostatními učitelkami. Jsou to pro mne ty nejkrásnější okamžiky, kdy vidíte kupu dětí, která dokáže tahat za jeden provaz a ti dospělí, včetně paní ředitelky Kočové se mohou spokojeně usmívat 24.května se v sále KD představili letošní absolventi na samostatném koncertě.

Letos absolvovali: výtvarný obor – Štůlová Anna, Náprstková Eliška, a hudební obor – Dolejš Ondřej, Vránek Jakub, Houdková Klára, Plecitá Eliška, Havlíčková Johana. Přejeme všem absolventům mnoho štěstí a úspěchů.

Přijímací talentové zkoušky, které se konaly ve dnech 15. – 19. května navštívilo 72 dětí.

30.května se škola účastnila celonárodního happeningu pod názvem ZUŠ Open. Setkali jsme se s našimi příznivci na zahradě školy a společně jsme pracovali v připravených hudebních a výtvarných dílnách. Odpoledne vyvrcholilo společným vystoupením a výstavou. ZUŠ Open je projekt, který zrealizovala se svým týmem světoznámá mezzosopranistka Magdaléna Kožená na podporu Základních uměleckých škol. Soubor zobcových fléten ze třídy paní učitelky Masnicové vystoupil v rámci happeningu na Náměstí Republiky v Praze, kde se konal velký koncert pražských a středočeských Zušek pod záštitou Pražského jara.

V červnu proběhly postupové zkoušky, všichni žáci postoupili do vyšších ročníků studia.Se školním rokem jsme se rozloučili koncertem žáků  14. června v sále KD a letním koncertem a výstavou 25. června v kostele sv. Bartoloměje v osadě Ledce. Výstavě předcházel výlet žáků výtvarného oboru  24. června do Sázavy, městečka sv. Prokopa, Jiřího Voskovce, Michala Viewegha, a krásné přírody podél řeky Sázavy. Žáci malovali Sázavský klášter a obrazy pak vystavili uvnitř i kolem kostela sv. Bartoloměje.

Přeji vám všem krásnou dovolenou a prázdniny a těším se na shledanou v září.

Anton Masnica, ředitel školy

P.S.: Pokud by vašim dětem chyběla o prázdninách hudba, je možné přihlásit se třeba na příměstský hudební tábor http://www.primestak.vyuka-hudby.cz/

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>