Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání v době po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020

po komunikaci se Sekcí legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT informuje AZUŠ ČR o situacích, které mohou nastat v souvislosti s úplatou za vzdělávání.

[…]

Informace pro rodiče a žáky školy:

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu se až do odvolání ruší prezenční výuka.

Vaši vyučující se s vámi minimálně jednou týdně spojí.

Způsob komunikace je daný možnostmi jednotlivých pedagogů, kteří v této době pracují z domova.

Naším cílem je povzbuzovat a podporovat se, a vzájemnou komunikací přispět ke zmírnění mimořádného stavu. […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2020

Taneční odpoledne.

V neděli 19. ledna 2020 se v sále KD Čerčany sešli tanečníci všech věkových skupin a připravili originální program „Přivítání nového roku tancem“, pod vedením paní učitelky Michaely Suši. Program začínal vystoupením tříletých tanečnic z Dráčku. Je obdivuhodné, s jakou zodpovědností a nasazením tanečnice ke svému vystoupení přistoupily. Napětí v sále […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: leden 2020

Zprávy ze Základní umělecké školy

V lednovém příspěvku do zpravodaje zpravidla hodnotíme poslední čtvrtletí minulého roku, zejména pak události, které se konaly v době adventní a vánoční. Závěr kalendářního roku jsme si již tradičně užili s našimi žáky a příznivci na rozmanitých akcích.  

Přípravy na Advent a Vánoce pozvolna […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje:

protože se v poslední době opakují dotazy ohledně rekonstrukce budovy Sukova č.p. 59, a případné stěhování školy do upravených prostor, dovolte krátkou rekapitulaci současného stavu. Stavební úřad v Čerčanech vydal dne 5.6. 2019 Rozhodnutí Č. j. OUCE/1492/2019, kterým […]