Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2018

 Změny na počátku školního roku:

Vážení čtenáři: v letním čísle zpravodaje byly uvedeny informace, které se týkají naší školy. Protože došlo k uvedení nepřesných údajů ohledně počtu žáků a cílové kapacity žáků školy, dovolte, abych vše uvedl na pravou míru. Jak jsem vás již informoval v minulých číslech zpravodaje, škola v minulém roce žádala ministerstvo školství o navýšení cílové kapacity žáků školy ze 170 na 230 žáků. Dále žádala o zřízení dalšího místa poskytovaného vzdělávání a zřízení tanečního oboru. Mikulášská nadílka ministerstva školství byla velkorysá a svým rozhodnutím ze dne 6.12.2018 nám splnila všechna přání. Díky tomu jsme mohli v letošním školním roce otevřít taneční obor v učebně ZŠ Čerčany a místo 170 žáků školu začalo navštěvovat 230 žáků.

 Kde se vzal taneční obor?

Možná vás překvapí, že o nový obor je tak veliký zájem, a že je již plně obsazen. Je to důsledek cílevědomé práce nové paní učitelky. Michaela Suša je vynikající tanečnicí, která  tančí na předních pražských scénách, a rovněž vyučuje tanec  v ZUŠ Lounských na Praze 4, kde dosáhla ve svém oboru mimořádných výsledků. Dětem z Čerčan a okolí se věnuje již několik let v rámci mimoškolních aktivit. Za ta léta tvrdé práce si vychovala mnoho žáků, kteří se chtějí věnovat tanci dlouhodobě a tak se rozhodli pokračovat dál na základní umělecké škole. Škola tak získala do svých řad vynikající učitelku, která nabízí našim dětem originální pojetí moderního tance.

Co nás čeká v letošním školním roce?

Kromě Čerčanského ochutnávání a dalších kulturních akcí, které pořádá škola ve spolupráci s obcí a jinými institucemi, nás čeká školní rok plný hudby, malování a tance. Vrcholem školního roku by mělo být přestěhování naší školy do nové budovy. Dovolte, abych závěrem vyslovil přání: ať se dílo podaří!                         Anton Masnica, ředitel školy

Prázdninové malování 2018:

Ve spolupráci se ZUŠ Čerčany pořádám o prázdninách v Pyšelích letní výtvarné týdenní kurzy pro děti. První týden jsme tvořili na motivy písně „ Mám malý stan“ a druhý „ Jó, třešně zrály“. Mladí umělci si na začátku pomalují desky podle témat, a pak do nich vkládají výkresy které celý týden malují. Namátkou jmenuji názvy některých děl. „Jaká tajemství ukrývá stan“, „Špačci útočí“, „Paní Bublanina“ a tak dále…Opět, jako každý rok, si vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Temperu, akvarel, pastel a perokresbu. Bylo to krásných 14 dní plných nápadů a radosti z tvorby. Tak zase za rok a třeba i s vámi.  Těším se. Marie Kolářová

 Výtvarný tábor na Chrudimce 2018:

Letos již podesáté pořádaly České dráhy ve spolupráci se ZUŠ Čerčany a Galerií u Marie „Výtvarný tábor“ na Chrudimce. Letošní téma „Zlatý Valoun – festival animovaného filmu“ nás moc bavilo. Tvořili jsme perokresby vzducholodí podle Karla Zemana, vymýšleli nové logo pro studio Bratři v triku, temperami ztvárnili ponuré krajiny Tima Burtona a akvarelem zachytili přeměnu člověka ve zvíře podle filmu Krysař od Jiřího Barty. V překrásné přírodě Železných hor jsme nejen malovali, ale také si hráli. Jako na každém festivalu i my soutěžili v různých kategoriích. Střihu, režii,dabingu, loutkoherectví, produkci a scénáři. Nominovaní umělci pak netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhlo  na pátečním galavečeru. V sobotu se pak mohli všichni pochlubit rodičům svými obrazy a Zlatými Valouny, které si odváželi na památku. Byl to krásný týden a už se těšíme na další ročník. Tak za rok na shledanou, tentokrát na téma „Umění ve výtvarném umění“.                                                            Marie Kolářová

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>