Rubriky
Nezařazené

Provoz školy od 24.5.2021 do odvolání

Vážení rodiče:

Od 24.5.2021 je povolena prezenční výuka i v kolektivních předmětech všech oborů  ZUŠ téměř bez omezení. Potřebujeme od vás pouze podepsané Čestné prohlášení, které budou žáci předávat svým učitelům kolektivních předmětů pravidelně jednou týdně až do odvolání. Bez prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy. Ruce, roušky, rozestupy platí ve všech prostorách školy. Třetím osobám není vstup do školy povolen.  

Čestné prohlášení zákonného zástupce se týká pouze skupinové výuky (10 a více žáků).

TO, VO a HO (Hudební nauka). Vyplněné a oskenované Čestné prohlášení lze odevzdat vždy před výukou v listinné podobě nebo předem zaslat e-mailem vyučujícím (S. Mixánové, M. Suše, M. Kolářové).

Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Organizace výuky v ZUŠ Čerčany od 12.4.2021

Vážení rodiče,
dle posledních informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení je prezenční výuka žáků hudebního oboru od 12. dubna 2021 povolena 1+1 (učitel + žák). Ovšem v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit respirátor – roušku (u zpěvu mohou použít štít). Jestli si zákonný zástupce žáka nepřeje výuku bez ochranného prostředku, lze realizovat tuto prezenční výuku jinou formou (učení textu, teorie atd.). Vše záleží na šikovnosti pedagoga a na vzájemné dohodě se zákonným zástupcem žáka. Je však umožněna i prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).  Jestli dle rozvrhu mají být ve výuce dva žáci, rozdělí učitel vyučovací hodinu na dvě půlky tak, aby se žák mohl zúčastnit prezenční výuky. Kolektivní obory (Taneční obor, Výtvarný obor, Hudební nauka, Komorní a souborová hra) se učí distanční formou.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Žáci Základních uměleckých škol se nemusí testovat, učitelé budou testováni a někteří učitelé absolvovali očkování.

Se zavedením prezenční výuky 12.4.2021 končí distanční výuka hudebního oboru – individuální hodiny hry na nástroj a zpěv.

Těšíme se na Vaše děti.                     Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Otvírání studánek

Rubriky
Nezařazené

Organizace výuky v ZUŠ Čerčany od 1.3.2021 do odvolání

Vážení rodiče, milí žáci,

Základní umělecká škola Čerčany vyučuje i nadále distanční formou vzdělávání ve všech předmětech oboru hudebního, výtvarného a tanečního do odvolání.

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat. Všechny informace o provozu školy obdržíte i e-mailem.

Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Organizace výuky v ZUŠ Čerčany od 25.1.2021 do odvolání

Vážení rodiče, milí žáci,

V souladu s rozhodnutím vlády a Opatřením PES pro oblast školství vyučuje i nadále Základní umělecká škola Čerčany od pondělí 25.1.2021 distanční formou vzdělávání ve všech předmětech oboru hudebního, výtvarného a tanečního do odvolání.

Stěhování školy:

Ve dnech 27. – 30.1.2021 se škola přestěhuje do zrekonstruované budovy Sukova 59

https://goo.gl/maps/j2eutXRzMCUPoNyy6

Na den 28.1.2021 je vyhlášeno Ředitelské volno. Tento den nebude probíhat výuka ani distanční formou vzdělávání. 

Na den 29.1.2021 jsou vyhlášeny jednodenní pololetní prázdniny

Taneční obor bude až do odvolání pokračovat ve výuce v ZŠ Čerčany, Sokolská 180. Důvodem jsou nezbytné úpravy prostor k tomu určených v budově Sukova 59

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat. Všechny informace o provozu školy obdržíte i e-mailem.

Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11.1. do 22.1.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Rubriky
Nezařazené

Výuka v ZUŠ Čerčany od 4.1. do 10.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Od 4.1. do 10.1.2021 naše škola vyučuje distančně, žáci mají zakázaný přístup do školy.

Vyučující budou k dispozici žákům v době rozvrhu hodin a domluví si způsob komunikace. Z důvodu ochrany zdraví a v souladu s nařízením vlády vyučují mnozí pedagogové z domova. Způsob komunikace je daný možnostmi školy, jednotlivých pedagogů a žáků.

Prosím, sledujte zápisy v elektronické žákovské knížce a zprávy zaslané e-mailem.

V případě nejasnosti pište na info@zuscercany.cz nebo volejte přímo vyučujícím a do kanceláře ředitele školy 737 243 952 v odpoledních hodinách.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Usnesením vlády České republiky s účinností ode dne 21. 12 do dne 23. 12. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol ve vzdělávání.

Z mimořádných důvodů se MŠMT rozhodlo dny 21. prosince a 22. prosince 2020 stanovit pro žáky základních uměleckých škol jako volné dny.

Vánoční prázdniny, pro tento rok, jsou od 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 /výuka v tyto dny neprobíhá/.

Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Výuka v ZUŠ Čerčany od 7.12.2020

Vážení rodiče,

V souladu s rozhodnutím vlády a Opatřením PES pro oblast školství vyučuje Základní umělecká škola Čerčany od pondělí 7.12.2020 prezenční formou vzdělávání ve všech předmětech oboru hudebního, výtvarného a tanečního za těchto podmínek:

individuální konzultace, tj. jeden žák a jeden učitel:

Hudební obor, prezenční forma vzdělávání:

Individuální konzultace za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, ve společných prostorách školy i ve třídě. Pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými jsou v kontaktu pedagog i žák, pravidelné větrání učebny. Pedagog i žák jsou ve třídě v roušce, či jiném zakrytí nosu a úst. Pouze žáci hry na dechové nástroje a zpěvu mohou být ve třídě bez roušky. Z těchto důvodů trvají konzultace pouze 40 minut. Zbylý čas + čas přestávky stanovený rozvrhem hodin bude využitý k dezinfekci a větrání třídy.

Hudební nauka, skupiny 9 žáků + 1 učitel

Žáci 1. 2. a 3. ročníku budou pracovat v době svého rozvrhu hodin prezenční formou vzdělávání za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, ve společných prostorách školy i ve třídě. Pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými jsou v kontaktu pedagog i žáci, pravidelné větrání učebny. Pedagog i žáci jsou ve třídě v roušce, či jiném zakrytí nosu a úst. Hodina bude trvat 40 minut. Zbylý čas poslouží dezinfekci a větrání včetně přestávky před další vyučovací hodinou. Žáci 4. a 5. ročníku budou rozděleni do skupin po devíti žácích a konzultace bude trvat 25 minut. Hodiny v pondělí od 16:50 – 17:35 hodin a ve čtvrtek od 16:00 – 16:45 hodin budou rozděleny na dvě skupiny. Žáky do jednotlivých skupin rozdělí paní učitelka Světlana Mixánová, která upřesní čas rozvrhu hodin jednotlivých skupin 4. a 5. ročníků. Sledujte prosím sdělení v elektronických žákovských knížkách a čtěte zprávy zaslané e-mailem.

Komorní a souborová hra: prezenční forma vzdělávání

Pedagog i žáci jsou ve třídě v roušce, či jiném zakrytí nosu a úst. Pouze žáci hry na dechové nástroje a zpěvu mohou být ve třídě bez roušky. Pravidlo 9 žáků + 1 učitel musí být zachováno

Výtvarný obor: prezenční forma vzdělávání

Oddělení výtvarného oboru budou rozdělena do skupin po maximálně devíti žácích: Výuka jedné skupiny bude trvat 60 minut. Skupiny budou pracovat za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žáci, ve společných prostorách školy i ve třídě. Pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými jsou v kontaktu pedagog i žáci, pravidelné větrání učebny. Pedagog i žáci jsou ve třídě v roušce, či jiném zakrytí nosu a úst. Žáky do jednotlivých skupin rozdělí paní učitelka Marie Kolářová, která upřesní čas rozvrhu hodin jednotlivých skupin. Sledujte prosím sdělení v elektronických žákovských knížkách a čtěte zprávy zaslané e-mailem.

Taneční obor. Prezenční forma výuky

Oddělení tanečního oboru budou v některých případech rozdělena do skupin po maximálně devíti žácích.  Skupiny budou pracovat za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žáci, ve společných prostorách školy ve třídě mohou žáci pracovat bez roušky. Pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými jsou v kontaktu pedagog i žáci, pravidelné větrání učebny. Žáky do jednotlivých skupin rozdělí paní učitelka Michaela Suša, která upřesní čas rozvrhu hodin jednotlivých skupin. Sledujte prosím sdělení v elektronických žákovských knížkách a čtěte zprávy zaslané e-mailem.

Vážení rodiče, milí žáci, vím, že sledovat všechny zprávy a sdělení organizace výuky všech škol je pro vás vyčerpávající a není jednoduché přizpůsobovat se častým změnám. Berte porosím moji zprávu jako nezbytně nutné sdělení, abychom mohli vaším dětem dopřát v rámci daných možností maximální péči a pozornost.

S pozdravem Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Nezařazené

Výuka v ZUŠ Čerčany od 25.11.2020

Vážení rodiče,

dle nových opatření, které vyhlásila Vláda ČR dne 19. 11. 2020, v souvislosti se současnou situací, se od 25. 11. 2020 mění podmínky pro výuku takto:

individuální konzultace, tj. jeden žák a jeden učitel – jsou možné.

Hudební obor:

Individuální konzultace za mimořádných hygienických podmínek, tzn. povinnost roušek – pedagog i žák, ve společných prostorách školy i ve třídě. Pravidelná dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů, s kterými je v kontaktu pedagog i žák, pravidelné větrání učebny. Pedagog i žák jsou ve třídě v roušce, či jiném zakrytí nosu a úst. Pouze žáci hry na dechové nástroje a zpěvu mohou být ve třídě bez roušky. Z těchto důvodů trvají konzultace pouze 40 minut. Zbylý čas + čas přestávky stanovený rozvrhem hodin bude využitý k dezinfekci a větrání třídy.

Hudební nauka:

se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. Je možné výhradně po domluvě s paní učitelkou Mixánovou domluvit konzultaci v rámci rozvrhu hodin. Pravidlo jeden na jednoho musí být zachováno.

Komorní a souborová hra:

Se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. Je možné v rámci jednotlivých souborů domluvit individuální konzultace. Pravidlo jeden na jednoho musí být zachováno.

Výtvarný obor:

se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. Je možné výhradně po domluvě s paní učitelkou Kolářovou domluvit konzultaci v rámci rozvrhu hodin. Pravidlo jeden na jednoho musí být zachováno.

Taneční obor

Se vyučuje nadále distanční formou vzdělávání. V tomto případě není možné domlouvat s paní učitelkou Sušou individuální konzultace. Taneční obor pracuje na půdě ZŠ Čerčany. V současné době není možné z provozních důvodů tyto prostory využívat a zároveň v době stanoveného rozvrhu vyučovat distanční formou.

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde Vás budeme informovat v případě jakýchkoliv dalších změn. Všechny informace o provozu školy obdržíte rovněž e-mailem.

Věřte, že ani pro nás není tato situace lehká a snažíme se udělat maximum pro to, abychom Vašim dětem poskytli umělecké vzdělávání, což je pro nás prioritou. I přes všechna tato opatření věříme, že najdeme společné řešení v případně vzniklých komplikací, a děkujeme za Vaši trpělivost a spolupráci.

Věřím, že tato opatření budou trvat pouze po nezbytně nutnou dobu, a že se co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

Anton Masnica, ředitel školy