Rubriky
Nezařazené

Přijímací řízení

Vážení rodiče: vzhledem k velkému počtu uchazečů je přijímací řízení stále v jednání. Rozhodnutí vám škola zašle nejpozději 29.6.2022

Rubriky
Nezařazené

Přijímání uchazečů ke vzdělávání na školní rok 2022/2023

Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 6.6. – 10.6.2022

Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 4. června 2022.

(Den a čas si vyberte dle oboru a svých časových možností)

POZOR! Vyplněním přihlášky přihlašujete své dítě

pouze k výběrovému řízení, nikoliv ke studiu.

HUDEBNÍ OBOR:

pondělí 6.6. 2022                      15:30 -18.30

úterý 7.6. 2022                         15:30 -18.30

pátek 10.6.2022                       15:30 -18.30 + sólový zpěv

Pro děti od 6 let (září 2022–1. třída ZŠ) – Přípravná hudební výchova

Pro děti od 7 let: 1. ročník

Hra na klavír, akordeon, housle, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, sólový zpěv. 

Zjišťování předpokladů ke studiu

 • zpěv předem připravené písně dle vlastního výběru
 • zpěv melodického úryvku v hlasové poloze dítěte (hra na ozvěnu)
 • přednes říkadla nebo krátké básně
 • opakování rytmického úryvku (vytleskávání – hra na ozvěnu)
 • pozornost při výkladu
 • komunikace s učitelem
 • zájem samotného žáka o hru na nástroj

TANEČNÍ OBOR:

POUZE čtvrtek 9.6. 2022        16:00 -18.00

Přípravná taneční výchova – pro děti od 5–6 let, doporučujeme od 6 let věku dítěte

Současný tanec – pro děti od 7 let

Zjišťování předpokladů ke studiu

 • pohybové schopnosti (tanečnost, improvizace, rozsah)
 • hudební cítění (reakce na změny v hudbě)
 • rytmus (vytleskávání)
 • věková vyspělost (5-6 let Přípravná taneční výchova, starší – do ročníku)

VÝTVARNÝ OBOR:

POUZE středa 8.6. 2022            16:30 -18.30

Přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let

Výtvarná tvorba – pro děti od 7 let

Zjišťování předpokladů ke studiu:

 • pozornost při výkladu
 • nápad na dané téma
 • rozvržení do formátu A4
 • zpracování
 • komunikace s učitelem

Přihlášky zasílají i ti žáci, kteří chtějí přestoupit z jiné ZUŠ a vykonají v uvedeném termínu přestupovou zkoušku.

Program zkoušky hudebního oboru je stejný, jako u postupové zkoušky do vyššího ročníku na stávající škole.

Žáci výtvarného oboru z jiné školy přinesou ke zkoušce své obrázky.

Žáci tanečního oboru vykonají přestupovou zkoušku.

Hra žáka školy na druhý nástroj:

Od školního roku 2020/2021 z kapacitních důvodů povoluje škola hru na druhý nástroj pouze ve výjimečných případech. Žák školy musí dosáhnout ve hře na první nástroj mimořádných studijních výsledků (účast v ústředním kole soutěže MŠMT ZUŠ, účast v mezinárodní soutěži, nebo projektu Společný orchestr České filharmonie a žáků ZUŠ) a s druhým nástrojem musí souhlasit vyučující prvního nástroje. 

 V případě nejasností pište na info@zuscercany.cz  nebo volejte v odpoledních hodinách na telefonní číslo 731 458 451 řediteli školy

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno nejpozději dne 25.6. 2022.

Přejeme vám mnoho štěstí a těšíme se na vaši návštěvu.

Anton Masnica, ředitel školy

Rubriky
Oznámení

Přihlášky

Přihlášku do ZUŠ Čerčany můžete vyplnit online na této stránce. Bude přístupná od pátku 29. dubna do 4. června. Den a čas si vyberte dle oboru a svých časových možností.

Rubriky
Nezařazené

Galavečer ZUŠ

Rubriky
Nezařazené

Koncert a vystoupení nejmenších žáků školy

Zveme Vás na koncert a taneční vystoupení nejmenších žáků školy. Těšíme se na Vás

Rubriky
Nezařazené

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: leden 2022

Vážení čtenáři zpravodaje:

přeji vám úspěšný nový rok, prožitý v klidu a ve zdraví.

Činnost školy od podzimu nadále ovlivňují mimořádná pandemická opatření. I když se zatím nemůžeme naplno setkávat na našich akcích, neznamená to, že ve škole se nic neděje. Žákům dáváme prostor v rámci interních vystoupení, prozatím bez účasti rodičů a návštěvníků. V prosinci a v lednu proběhly třídní přehrávky žáků hudebního oboru v Galerii ZUŠ, mladí výtvarníci připravili vánoční výstavu, tanečníci přivítali nový rok tancem. V současné době připravujeme některé žáky hudebního a tanečního oboru na celostátní soutěž ZUŠ, kterou pravidelně pořádá MŠMT. Okresní a krajská kola soutěže proběhnou v únoru a březnu. Na konci ledna plánujeme Koncert žáků a loňských absolventů v sále KD Čerčany. Pokud to bude jenom trochu možné, chtěli bychom se co nejdříve vrátit k veřejné prezentaci našich činností a užívat si společné setkávání, které nám všem tak chybí.

Anton Masnica, ředitel školy  

V novém roce 2022 jsme nezahálely a, jako již tradičně, přivítaly nový rok tancem.

V novém tanečním sále Základní umělecké školy (Galerii), se v neděli 9. ledna setkaly tanečnice z přípravky až po ty nejstarší z 6. ročníku. Taneční přípravka vítala nový rok “ Zimními hrátkami“. 1. – 2. ročník si vzal na starost “Pokličky “, kde si zavzpomínal na předvánoční vaření doma v kuchyni. Nechyběl ani tanec na hudbu Bély Bartóka: “ Tyčkovaná “ v podání 2. – 3. ročníku. “Víření”, točení a rej obstaraly dívky z 4. – 6. ročníku.Tento rok vystoupení proběhlo bez přítomnosti diváků (rodičů a přátel školy). Dívky si dělaly obecenstvo navzájem. Každý ročník prezentoval svoji práci před spolužáky a potom ještě jednou před kamerou. Přála bych vám vidět přípravečku, jak očima, doslova, visela na dívkách ze starších ročníků. A naopak starší dívky s úsměvem na rtech nostalgicky vzpomínaly na svoje léta strávená v přípravce. Díky natáčení, vznikl krásný záznam, který v upravené podobě můžete shlédnout na stránkách naší ZUŠ: www.zuscercany.cz. Doufám, že vám také vykouzlí úsměv na rtech a pozvedne náladu.

Vystoupení skončilo, ale my tančíme dál. Pilně se připravujeme na přehlídku základních uměleckých škol pořádanou MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Účastnit se jí bude 2.- 3. ročník s choreografií “ Tyčkovaná “, hudba: Béla Bartók a 4. – 6. ročník s choreografií “Víření “, hudba: Beáta Hlavenková. Přejeme dívkám mnoho úspěchů.  Za taneční obor Míša Suša

Vánoční výstava v ZUŠ

Martin na bílém koni, schodiště přání, krajkový obraz, nebo dopis Ježíškovi. To všechno byla Vánoční výstava v ZUŠ. Mladí výtvarníci využili krásné schodiště v nové budově k instalaci nazvané „Schodiště přání“. Vzduchem se mezi světýlky a vločkami vznášely dopisy Ježíškovi a každý, kdo tudy stoupal do prvního patra na hodinu, si mohl něco přát. Tam ho pak obklopily obrazy zasněžené krajiny, kde svatý Martin cválal oblohou na bílém koni. Vánoční atmosféru ještě umocnily krajkové obrazy a hudba linoucí se z učeben. Škoda jen, že k vůli covidovým opatřením jste to nemohli zažít s námi.

Nezoufejte. Do konce školního roku ještě chystáme 3 výstavy. Jednu připravují letošní absolventi výtvarného oboru. Tam se seznámíte s jejich tvorbou od prvních malířských krůčků až do současnosti. Další dvě budou inspirovány 70. výročím naší ZUŠky. Jedna ponese název „Malované příběhy“ a druhá „Věčně mladá ZUŠ“. Těšíme se na vaši návštěvu, a když nám to pandemie nedovolí, budete moci navštívit aspoň „coronavirtuální“ výstavu na našich stránkách. Na brzkou shledanou a umění zdar.

Marie Tvrzová

Rubriky
Oznámení

Přivítání nového roku tancem

Rubriky
Oznámení Výstavy

Vánoční výstava

Rubriky
Nezařazené

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: listopad 2021

Vážení čtenáři zpravodaje:

Ještě jsme se nestihli po horkém létu ochladit a už je tu čas, kdy vytahujeme ze skříní teplé oblečení a pomalu se smiřujeme s tím, že přichází Paní Zima. Šatna ve škole je najednou menší a nedostatek slunečního světla se i za bílého dne snažíme nahradit tím umělým. Zatím co se příroda chystá k zimnímu spánku u nás ve škole je to čas, kdy se chystáme na jedno z nejdůležitějších období roku. Blíží se čas adventní a vánoční, a to je doba kdy i začínající umělci vyhledávají společnost a chtějí obdarovat svým dílem všechny lidi dobré vůle. Ze školy se tak stává jedna velká umělecká dílna, kde se žáci společně s pedagogy připravují na akce, které je v této době čekají. Již 28. listopadu se můžete přijít podívat na Rozsvícení Vánočního stromu před Kulturním domem, kde společně s žáky Základní školy zazpíváme a zahrajeme vánoční písně a koledy. V prosinci se budou konat přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru v Galerii ZUŠ. Přesný časový harmonogram najdete na webových stránkách školy ve složce Kalendář. V sobotu 11.12. plánujeme Adventní koncert v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. V neděli 12.12. připravujeme předvánoční výstavu a vystoupení žáků školy v rámci akce pořádané Hospicem Dobrého Pastýře, kde se představí mladí muzikanti, výtvarníci i tanečníci. Velice děkuji starostovi Obce, panu Martinu Richterovi, který věnoval škole sponzorský dar a zakoupil židle do Galerie ZUŠ. Díky němu můžeme využívat Galerii zároveň jako koncertní sál k interním účelům už nyní. Jinak bychom museli čekat minimálně další půlrok, než bychom ušetřili finanční prostředky. Přeji Vám všem klid na duši a pevné zdraví. Anton Masnica, ředitel školy

NOČNÍ MALOVÁNÍ:

Na Dušičky, na Dušičky

zapálíme v srdci svíčky

Žlutými plamínky

zahřejeme vzpomínky……

V tomto duchu se neslo „ Noční malování v ZUŠ“, které se konalo od pátku 5. do soboty 6. listopadu v naší škole. Po nezbytném otestování a ujištění, že jsme všichni zdraví, jsme vyrazili na čerčanský hřbitov nasát dušičkovou atmosféru. Byl nádherný večer, hvězdy nám svítily na cestu a na hřbitově byla sváteční atmosféra…… Takto příjemně naladěni jsme pak po návratu do školy namalovali  křídami na barevný papír nádherné obrazy nazvané „ Na Dušičky“. Večer jsme zakončili pohádkou na dobrou noc, ke které nám Eliška Náprstková s paní učitelkou Ivanou Masnicovou zahráli několik večerníčkových melodií. Ráno po společné snídani jsme připravili pro rodiče „Podzimní výstavu“, kterou si přišli  v sobotní dopoledne prohlédnout. Bylo to moc pěkné zakončení pracovního týdne a my už se teď těšíme na příští rok, až se opět sejdeme na začátku listopadu a opět „Nočním malováním“ oslavíme tak krásný svátek, jako jsou právě Dušičky.

Marie Tvrzová

Rubriky
Nezařazené

Zprávy ze Základní umělecké školy

Příspěvek do Čerčanského zpravodaje: září 2021

ZUŠka si připomíná v letošním školním roce 70. výročí založení:

na samostatné Hudební škole v Čerčanech se začalo vyučovat od 1. září 1951. Do té doby fungovala jako pobočka Hudební školy Josefa Suka v Benešově. První žáci se učili hře na klavír a housle a navštěvovali hudební nauku. Ve školní roce 1951/52 navštěvovalo školu 74 žáků. Samostatná škola sídlila v Sukově ulici 125. V průběhu let rozšířila nabídku výuky hudebních nástrojů, navyšovala počty žáků a změnila několikrát svůj název. V roce 1961 na Lidovou školu umění a v roce 1990 se z ní stala Základní umělecká škola. V roce 1995 byl otevřen výtvarný obor. Od školního roku 2018/2019 se začalo vyučovat i v oboru tanečním. V současné době má škola 230 žáků, kteří se vzdělávají ve třech uměleckých oborech. Škola ukončila svoji činnost v Sukově ulici 125, ke dni 31. lednu 2021 a od 1.2.2021 sídlí v budově Sukova 59.

Den otevřených dveří v nové budově ZUŠ Čerčany:

Dne 4.9. 2021 uspořádala škola v rámci Čerčanského ochutnávání Den otevřených dveří v novém sídle na adrese Sukova 59. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové prostory, které vyzdobili absolventi výtvarného oboru z minulého školního roku. Součástí programu bylo slavnostní otevření nové budovy. Za hudebního doprovodu J.A.QUARTETU, jsme se slavnostně odstřihli od staré budovy,  za účasti pana starosty Mgr. Martina Richtera a bývalé ředitelky, paní Ludmily Žvejkalové. V průběhu odpoledne malovali naši žáci portréty návštěvníků na zahradě školy pod vedením paní učitelky Marie Kolářové. Ještě jednou děkuji Obci Čerčany za realizaci projektu. Velké poděkování patří  i panu řediteli Základní školy Čerčany, Ing. Miroslavu Královi. Když jsme v roce 2018 zřídili taneční obor, pan ředitel Král nám vyšel vstříc a naše děti mohly začít s tancem v prostorách Základní školy. Nesmím zapomenout ani na naši Mateřskou školu, která má pro své žáky úžasný vzdělávací program pro rozvoj uměleckého vzdělávání.

Anton Masnica, ředitel školy

Výtvarný tábor na Chrudimce 2021

Letos již po třinácté jsme se sešli v krásné krajině Železných hor na Výtvarném táboře, tentokrát na téma „ Ženy v umění“.

Seznámili jsme se s mexickou malířkou Fridou Kahlo, zpívala nám Edith Piaf, navštívila nás architektka Eva Jiřičná a s Boženou Němcovou jsme sbírali zajímavé příběhy venkovského lidu.

V obrazech jsme se inspirovali malířkami, které se svými díly zařadily mezi významné světové umělce.

Malovali jsme barevné květy jako Georgia O´Keeffová, kreslili oblečená zvířátka podle Beatrix Potter, snažili jsme se o kubistickou ilustraci jako Sonia Delaunay a malovali a malovali…..

Výsledky naší celotýdenní práce jsme pak předvedli na závěrečné vernisáži rodičům.

I když jsme neměli pěkné počasí, bylo nám všem, dětem i dospělým, báječně. Už teď se těšíme na další ročník.

                                                                                                        Marie Kolářová