Kalendář

Kalendář

25 Po
Celý den
Závěrečné postupové zkoušky
Závěrečné postupové zkoušky
Kvě 25 celý den
Na základě doporučení MŠMT se letos postupové komisionální zkoušky konají pouze u žáků přípravného studia a absolventů. Ostatní žáci budou hodnocení dle Doporučení MŠMT a Vyhlášky 211/2020Sb. ze dne 27.4.2020 o hodnoceni výsledků vzdělávání žáků[...]
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00