Online přihláška

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu PDF a vyplnit buď v aplikaci Acrobat Reader a poslat e-mailem, nebo ji vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit do školy.

Přihlášku je ale možné podat také přímo tady: