Rozpočet školy

Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet