Informace pro rodiče a žáky školy:

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu se až do odvolání ruší prezenční výuka.

Vaši vyučující se s vámi minimálně jednou týdně spojí.

Způsob komunikace je daný možnostmi jednotlivých pedagogů, kteří v této době pracují z domova.

Naším cílem je povzbuzovat a podporovat se, a vzájemnou komunikací přispět ke zmírnění mimořádného stavu. V žádném případě vás nechceme zahlcovat úkoly, které byste museli s dětmi doma dělat, opravdu máte toho dost.

Máme zájem na tom, aby vaše děti nezapomněly ani v této náročné době pracovat a tvořit v jednotlivých předmětech uměleckého vzdělávání, a to jakoukoliv formou.

Závěrem zdůrazňuji, že to, co vám v nejbližší době budeme posílat, budou náměty a návrhy, které můžeme využít při společných akcích školy po ukončení mimořádného stavu.

S pozdravem, Anton Masnica, ředitel školy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>