PF 2020

Základní umělecká škola Čerčany přeje všem svým žákům, rodičům, příznivcům a vůbec dobrým lidem mnoho štěstí a pohody v roce 2020!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>