Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2018

Čerčanské ochutnávání:

v měsíci září se již tradičně účastníme Čerčanského ochutnávání. Žáci výtvarného oboru malovali portréty návštěvníků. Přibližně 15 mladých výtvarníků pod vedením Marie Kolářové namalovalo kolem 35 portrétů, zpravidla svých rodičů, kamarádů, spolužáků i zvědavých návštěvníků, kteří byli překvapeni, co všechno mladí výtvarníci […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2018

Změny na počátku školního roku:

Vážení čtenáři: v letním čísle zpravodaje byly uvedeny informace, které se týkají naší školy. Protože došlo k uvedení nepřesných údajů ohledně počtu žáků a cílové kapacity žáků školy, dovolte, abych vše uvedl na pravou míru. Jak jsem vás […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje, červenec 2018

Koncert pro maminky:

druhá neděle v měsíci květnu patří všem maminkám. Ten jejich letošní svátek jsme společně oslavili v neděli 13. května koncertem žáků v Kostele sv. Klimenta na Hradišti. Naši žáci se představili nejen jako sólisté, ale i jako hráči různých komorních […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2018

Pololetní přehrávky, školní kolo soutěže ZUŠ, koncert žáků

V lednu se žáci hudebního oboru připravují na úspěšné zvládnutí závěrečných postupových zkoušek. Každý žák hudebního oboru dostane prostor vyzkoušet si zkoušku na nečisto v průběhu pololetních přehrávek, které se […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy: článek do Čerčanského Zpravodaje, leden 2018

milí čtenáři Zpravodaje: dovolte, abych vám popřál do nového roku 2018 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a především spokojený klidný život plný radosti v kruhu těch nejbližších.

Ohlédnutí za koncem roku:

konec listopadu a prosince je již tradičně ve […]