Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy: článek do Čerčanského zpravodaje, listopad 2017

Školní rok pomalu opouští svou první čtvrtinu a v tomto mezidobí, kdy se většina z nás chystá již na dobu adventní a vánoční, ukrajují žáci na všech školách první sousta plánovaného vzdělávání. Na rozdíl od přírody, která se […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: září 2017

Změny na počátku školního roku:

Ke dni 31.8. ukončila spolupráci se školou paní Jaroslava Drastilová, která pracovala pro školu jako uklízečka od roku 2004. Děkuji paní Drastilové za obětavou práci, kterou vykonávala s pečlivostí a odpovědností sobě vlastní. Přeji za všechny zaměstnance krásný […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Červenec 2017

Konec školního roku přináší zvýšenou aktivitu ve všech oblastech, kterými se škola zabývá. Kromě zvýšené aktivity v samotném vzdělávacím procesu, kde žáci absolvují postupové zkoušky do vyšších ročníků a noví uchazeči zkoušky talentové, vrcholí uzavření agendy školního roku, příprava a vydávání vysvědčení, příprava pololetní účetní uzávěrky a mnoho dalších nezbytných úkonů, škola zároveň […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje. březen 2017

Zprávy ze Základní umělecké školy

Pololetní přehrávky, školní kolo soutěže ZUŠ, koncert žáků

leden je měsíc pololetních přehrávek a školního kola soutěže MŠMT ZUŠ. I letos si žáci vyzkoušeli zahrát část svého repertoáru v rámci pololetních přehrávek, které se konaly od 16. do […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje. leden 2017

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje: máme za sebou nejkrásnější období roku. Doba adventu a vánoc se stává pomalu minulostí a všichni se těšíme na nový rok a doufáme, že naše přání a očekávání budou naplněna, obzvláště ta tajná. Ve svých článcích se zaměřuji […]