Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského Zpravodaje: březen 2018

Pololetní přehrávky, školní kolo soutěže ZUŠ, koncert žáků

V lednu se žáci hudebního oboru připravují na úspěšné zvládnutí závěrečných postupových zkoušek. Každý žák hudebního oboru dostane prostor vyzkoušet si zkoušku na nečisto v průběhu pololetních přehrávek, které se […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy: článek do Čerčanského Zpravodaje, leden 2018

milí čtenáři Zpravodaje: dovolte, abych vám popřál do nového roku 2018 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a především spokojený klidný život plný radosti v kruhu těch nejbližších.

Ohlédnutí za koncem roku:

konec listopadu a prosince je již tradičně ve […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy: článek do Čerčanského zpravodaje, listopad 2017

Školní rok pomalu opouští svou první čtvrtinu a v tomto mezidobí, kdy se většina z nás chystá již na dobu adventní a vánoční, ukrajují žáci na všech školách první sousta plánovaného vzdělávání. Na rozdíl od přírody, která se […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Zprávy ze Základní umělecké školy

článek do Čerčanského zpravodaje: září 2017

Změny na počátku školního roku:

Ke dni 31.8. ukončila spolupráci se školou paní Jaroslava Drastilová, která pracovala pro školu jako uklízečka od roku 2004. Děkuji paní Drastilové za obětavou práci, kterou vykonávala s pečlivostí a odpovědností sobě vlastní. Přeji za všechny zaměstnance krásný […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Červenec 2017

Konec školního roku přináší zvýšenou aktivitu ve všech oblastech, kterými se škola zabývá. Kromě zvýšené aktivity v samotném vzdělávacím procesu, kde žáci absolvují postupové zkoušky do vyšších ročníků a noví uchazeči zkoušky talentové, vrcholí uzavření agendy školního roku, příprava a vydávání vysvědčení, příprava pololetní účetní uzávěrky a mnoho dalších nezbytných úkonů, škola zároveň […]