Den otevřených dveří

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 1. 9. 2021.

Vážení rodiče, prezenční výuka od 1. září bude probíhat víceméně ve stejném režimu jako v červnu minulého školního roku:

Žáci, kteří jsou otestováni, očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování) a prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), musí mít nasazenou roušku či respirátor pouze při vstupu do […]

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2021-2022 si můžete stáhnout zde.

Provoz školy od 24.5.2021 do odvolání

Vážení rodiče:

Od 24.5.2021 je povolena prezenční výuka i v kolektivních předmětech všech oborů ZUŠ téměř bez omezení. Potřebujeme od vás pouze podepsané Čestné prohlášení, které budou žáci předávat svým učitelům kolektivních předmětů pravidelně jednou týdně až do odvolání. Bez prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy. Ruce, roušky, rozestupy platí ve všech prostorách […]

Organizace výuky v ZUŠ Čerčany od 12.4.2021

Vážení rodiče,dle posledních informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení je prezenční výuka žáků hudebního oboru od 12. dubna 2021 povolena 1+1 (učitel + žák). Ovšem v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit respirátor – roušku (u zpěvu mohou použít štít). Jestli […]