Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského Zpravodaje: leden 2020

Zprávy ze Základní umělecké školy

V lednovém příspěvku do zpravodaje zpravidla hodnotíme poslední čtvrtletí minulého roku, zejména pak události, které se konaly v době adventní a vánoční. Závěr kalendářního roku jsme si již tradičně užili s našimi žáky a příznivci na rozmanitých akcích.  

Přípravy na Advent a Vánoce pozvolna […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2019

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje:

protože se v poslední době opakují dotazy ohledně rekonstrukce budovy Sukova č.p. 59, a případné stěhování školy do upravených prostor, dovolte krátkou rekapitulaci současného stavu. Stavební úřad v Čerčanech vydal dne 5.6. 2019 Rozhodnutí Č. j. OUCE/1492/2019, kterým […]

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského Zpravodaje, září 2019

Změny na počátku školního roku:

Dle sdělení Stavebního úřadu Obce Čerčany byl schválen stavební záměr: Stavební úpravy domu. č.p. 59, změna užívání DPS na ZUŠ. Znamená to, že nejpozději v zimě by měla začít vybraná stavební firma na objektu pracovat. Předpokládá se, že stavba bude dokončena v […]

Hudební nauka

Školní rok 2019/2020

pondělí:

13:30 – 14:15 PHV

14:20 – 15:05 1. ročník

15:10 – 15:55 2. ročník

16:00 – 16:45 3. ročník

16:50 – 17:35 4. a 5. ročník

čtvrtek:

13:30 – 14:15 1. ročník

14:20 – 15:05 2. ročník

15:10 […]

Školní rok 2019/2020

Pro žáky/žákyně:

Milé děti,

blahopřejeme vám k přijetí do čerčanské Základní umělecké školy (ZUŠ). Doufáme, že se těšíte na své hudební, výtvarné a taneční zážitky zrovna tak jako my, vaši učitelé. Následující řádky jsou určeny právě vám:

Hudebníci!

V hodinách se u nás budete učit hrát na hudební nástroj, který jste si vybrali. […]