Organizace výuky kolektivních předmětů ve školním roce 2020/2021

Hudební obor:

Hudební nauka:

vyučovací dny POUZE v pondělí a ve čtvrtek

Žáci Přípravného studia (PS) absolvují v I. pololetí pouze hodinu Přípravné hudební výchovy (PHV). Na nástroj začnou hrát až ve II. pololetí, kdy budou rozděleni do skupin dle nástrojů a přiděleni do tříd ke svým vyučujícím.

Hudební nauka pro žáky 1. – […]

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2020/21 si můžete stáhnout zde.

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

            V souladu s § 24 odst. 2 zákona č 561/2004 sb. o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji se souhlasem zřizovatele na dny 29. a 30. 6.2020 ředitelské volno

Anton Masnica, ředitel školy

[…]

Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání v době po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020

po komunikaci se Sekcí legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT informuje AZUŠ ČR o situacích, které mohou nastat v souvislosti s úplatou za vzdělávání.

[…]

Informace pro rodiče a žáky školy:

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu se až do odvolání ruší prezenční výuka.

Vaši vyučující se s vámi minimálně jednou týdně spojí.

Způsob komunikace je daný možnostmi jednotlivých pedagogů, kteří v této době pracují z domova.

Naším cílem je povzbuzovat a podporovat se, a vzájemnou komunikací přispět ke zmírnění mimořádného stavu. […]